Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Cykl spotkań w sprawie nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - 27.11.2023

W dniach 9 -10 listopada 2023 r. odbyły się spotkania z prezesami ROD z rejonu Nyskiego, Prudnickiego, Krapkowickiego oraz Strzelec Opolskich w sprawie nowej ustay o zagospodarowaniu przestrzenym. Spotkaniom przewodniczył prezes Okregu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców Bartłomiej Kozera oraz pracownicy : inspektor do spraw terenowo prawnych – Rafał Gerlich oraz inspektor ds. organizacyjno-prawnych  Tomasz Ośródka.

czytaj więcej

Przedstawiciele Okręgu Podkarpackiego PZD u Prezydenta Miasta Przemyśla - 27.11.2023

W dniu 21 listopada br. przedstawiciele Okręgu Podkarpackiego PZD: Jadwiga Brzozowska – Dyrektor biura, Arkadiusz Drzewi – Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Przemyślu i Zbigniew Winiarski – Przewodniczący Kolegium Prezesów w Przemyślu spotkali się z Prezydentem Miasta Przemyśla panem Wojciechem Bakunem.

czytaj więcej

Informator "działkowca" listopad-grudzień 2023 - 27.11.2023

W najnowszym Informatorze „działkowca” m.in. o 10 leciu uchwalenia ustawy o ROD, walnych zebraniach sprawozdawczych ROD w roku 2024, protestach struktur PZD w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii, zabezpieczaniu dziełek na zimę, przepisach dotyczących hodowli gołębi w ROD, rozstrzygnięciu konkursu „Warzywnik roku 2024” i „Owoce z mojej działki 2023”.

czytaj więcej

Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie potrzeby zabezpieczenia praw działkowców w aktach wykonawczych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 23.11.2023

Krajowa Rada PZD, jako prawny reprezentant przeszło miliona działkowców - członków PZD, stwierdza, że zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwaloną 7 lipca 2023r., zrodziły istotne ryzyka dla przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. W ocenie Krajowej Rady PZD zniesienie zagrożeń wynikających z nowelizacji wymaga zawarcia odpowiednich regulacji w aktach wykonawczych do ustawy – w szczególności rozporządzeniu dotyczącym charakterystyki stref planistycznych. Niestety, opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt tego rozporządzenia nie daje żadnych podstaw do optymizmu. 

czytaj więcej

Zachowanie terenu ROD „Obrońców Pokoju” w planie miejscowym dla warszawskiego Wierzbna - 23.11.2023

Jak czytamy na stronach Urzędu M. St. Warszawy, radni uchwalili cztery nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wśród miejskich priorytetów zawartych w tych dokumentach znalazły się: harmonijny rozwój zabudowy, ochrona terenów zieleni, w tym najstarszego w Warszawie ROD „Obrońców Pokoju i adaptacja do zmian klimatu.

czytaj więcej

Władze Miasta i Gminy Pleszew spotkały się z grupą społeczną, która troszczy się o małe miejsca rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Mieście i Gminie Pleszew - 23.11.2023

Z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych Burmistrz Arkadiusz Ptak rozmawiał o planach na przyszły rok, m.in. o nowej komunikacji miejskiej, której ważnym punktem jest dowóz mieszkańców do rodzinnych ogrodów. Przedstawiony został projekt budżetu na 2024 r. i zadania, jakie czekają samorząd. Rozmawiano także o bieżących problemach działkowców i planach na najbliższe miesiące działalności. 

czytaj więcej

Jesienne spotkanie z ogrodnikiem - 23.11.2023

Uczniowie zespołu edukacyjno-terapeutycznego i klasy przysposabiającej do pracy uczestniczyli w spotkaniu z instruktorem ds. ogrodniczych okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie – panem Piotrem Chmielewskim.

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli PZD z władzami Miasta Gniezna - 23.11.2023

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD – Pana Zdzisława Stankowiaka – członka Okręgowego Zarządu PZD, Agaty Wróbel – dyrektor Biura Okręgu, Anny Sochy – inspektora ds. terenowo prawnych Okręgu z Prezydentem Miasta Gniezna Panem Tomaszem Budaszem oraz Zastępcą Prezydenta Panią Joanną Śmigielską. Tematem spotkanie było zagrożenie dla ogrodów działkowych w związku z nowelizacją przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

czytaj więcej

Przegląd zagospodarowania ROD „Szafran” w Kłodzku - 23.11.2023

Zgodnie z Uchwałą nr 309/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zadań oświatowych okręgowych zarządów PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku w Okręgu Sudeckim PZD trwają m.in. przeglądy rodzinnych ogrodów działkowych mające na celu przeprowadzenie szczegółowej analizy w zakresie zagospodarowania i funkcjonowania ogrodów. W dniu 17 listopada 2023 r. Komisja ds. przeglądów ROD, powołana na mocy uchwały Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD przeprowadziła przegląd zagospodarowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafran” w Kłodzku.

czytaj więcej

XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD - 22.11.2023

Dnia 21 listopada 2023 r. odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbyło się stacjonarnie w Warszawie.

czytaj więcej

Obradowała Okręgowa Rada Mazowiecka PZD - 22.11.2023

W dniu 17 listopada 2023 r. w Ośrodku Szkoleniowym na terenie ROD „Waszyngtona” w Warszawie odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, któremu przewodniczył Prezes Komisarycznego OZM PZD Pan Grzegorz Buklad. Udział w posiedzeniu wziął również Prezesa PZD Pan Eugeniusz Kondracki oraz Przewodnicząca Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Kazimiera Pochodyła.

czytaj więcej

Spotkanie z Posłem Bartłomiejem Wróblewskim - 22.11.2023

W dniu 20 listopada 2023 r. członek Okręgowego Zarządu PZD Henryk Piotrowski wraz z Dyrektor Biura Okręgu Agatą Wróbel odbyli spotkanie z posłem na Sejm RP Panem Bartłomiejem Wróblewskim. Tematem spotkania było zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych związane ze znowelizowaną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2023 roku  ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych.

czytaj więcej

Szkolenia dla nowych działkowców w 2023 roku zakończone - 22.11.2023

W dniach 13,14,15 listopada br. odbył się ostatni trzydniowy cykl  szkoleń dla nowych działkowców. W szkoleniu uczestniczyło 99 osób.

czytaj więcej

Tragiczny wypadek na terenie ogrodu działkowego w Elblągu - 22.11.2023

W ubiegłym tygodniu na terenie ogrodu działkowego przy ul. Łęczyckiej w Elblągi doszło do tragicznego wypadku.Mężczyzna, który pracował na terenie ogrodu, śmiertelnie zranił się w szyję. Zmarł na miejscu.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Owoce z mojej działki 2023” - 22.11.2023

Krajowy Zarząd  PZD Uchwałą nr 60/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Owoce z mojej działki 2023”. Była to pierwsza edycja tego konkursu. Zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę przedłożoną ocenę zgłoszeń konkursowych rozstrzygnął konkurs. 

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2023”. - 22.11.2023

Krajowy Zarząd  PZD Uchwałą nr 59/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Warzywnik Roku 2023”. Zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę przedłożoną ocenę zgłoszeń konkursowych rozstrzygnął konkurs.

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 21.11.2023

Na rynku dostępny jest już najnowszy, grudniowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek! W tym największym na rynku piśmie ogrodniczym znajdziecie m.in. świąteczne inspiracje oraz wiele innych aktualnych tematów przystających do specyfiki ogrodów działkowych. To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo korzystnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

czytaj więcej

Od 21.10 w sprzedaży grudniowy „Mój Ogródek”! Przeczytaj i poleć innym działkowcom! - 21.11.2023

W wydaniu grudniowym „Mojego Ogródka” znajdziecie wiele inspiracji i praktycznych porad ogrodniczych. Aby nie przeoczyć ważnych zadań, warto sięgnąć po nowy „Mój Ogródek” i zajrzeć na nasz portal www.mojogrodek.pl. Jak w prosty sposób zaprojektować działkę marzeń? Warto poznać 12 sprawdzonych rad, by stworzyć wymarzoną przestrzeń, która będzie atrakcyjna przez cały rok.

czytaj więcej

Aleje kwietne w ROD “Olimpijka” w Łodzi - 17.11.2023

Rodzinny Ogród Działkowy „Olimpijka” w Łodzi ul. Nowe Sady, w bieżącym roku otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach projektu  „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, na realizację zadania projektowego pod nazwą: "Nasadzenie zielonych i kwietnych alei na terenie ogrodu "Olimpijka".

czytaj więcej

Posłanka Ewa Schadler u działkowców - 17.11.2023

Z nowo wybraną do Sejmu RP posłanką Ewą Schädler z Polski 2050 rozmawiali w siedzibie Okręgu w Poznaniu o aktualnych sprawach ogrodów działkowych prezes Okręgu Zdzisław Śliwa i skarbnik Okręgu i zarazem prezes ROD im. Armii Poznań Aneta Wicher w towarzystwie głównej księgowej Sylwii Marciniak. Spotkanie było pierwszą okazją do wzajemnego poznania się i przekazania Pani Posłance informacji o wielkopolskim ogrodnictwie działkowym.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.