Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowo - instruktażowa w Okręgu Elbląg - 18.12.2023

W dniu 07.12.2023 roku w Domu Działkowca ROD Kosynierów Gdyńskich w Elblągu odbyła się narada szkoleniowo - instruktażowa dla Prezesów  Zarządów ROD i Przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych z udziałem przedstawicieli Policji. W szkoleniu udział wzięło blisko 100 osób funkcyjnych oraz nagrodzonych i odznaczonych działaczy społecznych z ROD okręgu. 

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przepisów dotyczących cen prądu dla ROD w 2024r. - 15.12.2023

12 grudnia 2023 Marszałek Sejmu przekazał Prezydentowi RP do podpisu ustawę z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Przedmiotowa nowelizacja zakłada przedłużenie, na pierwszą połowę 2024r., mechanizmów chroniących odbiorców przed wzrostem cen energii. Zgodnie z ustawą, w pierwszej połowie 2024r. utrzymana zostanie możliwość rozliczenia określonego pakietu (limitu) energii wg cen „zamrożonych” na poziomie z 2022r.

czytaj więcej

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie kampanii na rzecz zabezpieczenia ROD w przepisach planistycznych - 15.12.2023

W związku z doniesieniami o modyfikacji przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektu rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych, Krajowa Rada PZD informuje, że mimo zaproponowanych zmian, projekt nadal poważnie zagraża przyszłości wielu ROD. Utrzymane przepisy mogą skutkować dla ogrodów zablokowaniem ujawnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co zagraża podstawowym interesom działkowców. 

czytaj więcej

KOMUNIKAT Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie 10-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 15.12.2023

W związku z dziesiątą rocznicą uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Krajowa Rada PZD uznaje to wydarzenie za jedno z najdonioślejszych wydarzeń w historii polskiego ogrodnictwa działkowego. Zwieńczyło bowiem wielomiesięczną walkę środowiska działkowców o przyjęcie nowej ustawy, która stanowi fundamentalne osiągnięcie całego ruchu działkowego. Sukces był tym większy, że ustawa została opracowana przez samych działkowców, którzy ją złożyli do Sejmu jako projekt obywatelski poparty podpisami ponad 924 tysięcy obywateli.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie 10-lecia uchwalenia Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - 15.12.2023

Ustawa ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie Warszawy, które dotknięte zostały działaniem tzw. „Dekretu Bieruta”, tj. znajdowały się na gruntach, które na mocy tego dekretu w 1945 r. zostały odebrane dotychczasowym właścicielom i przeszły na własność Skarbu Państwa. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Polskiego Związku działkowców w Kielcach z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie jubileuszu 10-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku. - 15.12.2023

Czas biegnie nieubłaganie szybko…Tak to już 10 lat, od kiedy możemy cieszyć się najważniejszym aktem prawnym dla 4500 ogrodów działkowych w naszym kraju i miliona działkowych rodzin.

czytaj więcej

XI posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach - 15.12.2023

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego, to zawsze czas podsumowań. Okazją ku temu było także XI posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD, które odbyło się w dniu 12 grudnia br. Przyjęty porządek posiedzenia zdominowały najistotniejsze obecnie dla całego Związku tematy – nowelizacja ustawy z 7 lipca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z projektem rozporządzenia do przedmiotowego aktu oraz jubileusz 10 – lecia uchwalenia obecnej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

czytaj więcej

Działkowcy jastrzębskich ROD dokarmiają ptaki zimą - 15.12.2023

W ramach zimowej akcji pomocy ptakom zorganizowanej przez Urząd Miasta, która odbyła się w Galerii Jastrzębie mieszkańcy otrzymali około 370 karmników z tego 153 osoby zadeklarowały, że są działkowcami i zamontują otrzymane karmniki na terenie swojego ogródka działkowego. Oprócz karmników rozdawana była również karma.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD w Jarosławiu w sprawie jubileuszu 10-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 15.12.2023

Prezesi ROD w Jarosławiu z okazji jubileuszu 10-lecia uchwalenia ustawy wyrażają podziękowanie dla wszystkich działkowców biorących udział w tamtych ważnych wydarzeniach, pracowników biur Okręgów PZD, Krajowej Rady i zespołu radców prawnych Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców.

czytaj więcej

Uchwała nr 4/XV1/2023 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie jubileuszu 10-lecia ustawy o ROD - 15.12.2023

Przyjęta 13 grudnia 2013 r. ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, poprzedzona ogromnym wysiłkiem Polskiego Związku Działkowców w formie batalii zbierania podpisów pod projektem obywatelskim, spotkań z parlamentarzystami, manifestacji w Warszawie — stała się realną ochroną prawną dla ROD w całym Kraju. 10 lecie funkcjonowania ustawy o ROD należy postrzegać jako dobrodziejstwo dla miliona rodzin działkowców w Kraju.

czytaj więcej

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - 15.12.2023

11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI  posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.

czytaj więcej

Posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie - 15.12.2023

W dniu 13 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas posiedzenia była aktualna sytuacja Związku i Okręgu Koszalińskiego.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie doniosłości i znaczenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych - 15.12.2023

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie w dziesiątą rocznicę uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uznaje, że uchwalenie jej było doniosłym aktem gwarantującym dużej rzeszy działkowców wolność zrzeszania się. Jednocześnie uchwalenie ustawy realizowało trzy istotne cele. Pierwszy cel polegał na dostosowaniu zapisów ustawy do wymogów wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kolejnym było wprowadzenie gwarancji zrzeszania się i trzecim zabezpieczenie praw działkowców.

czytaj więcej

Spotkanie Kolegium Prezesów Zarządów ROD Włocławka i Rypina - 15.12.2023

Tradycyjnie w grudniu - w poszczególnych rejonach Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD - spotykają się prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach kolegiów prezesów ROD. W dniu 8 grudnia 2023 r. odbyło się takie spotkanie we Włocławku. Wzięło w nim udział 35 prezesów reprezentujących ogrody z Włocławka i jego okolic, a także z Rypina.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD w Przemyślu w sprawie jubileuszu 10-lecia uchwalenia Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - 15.12.2023

Kolegium Prezesów ROD funkcjonujących w Przemyślu pragnie podkreślić znaczenie jubileuszu 10-lecia uchwalenia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Konieczność uchwalenia nowego aktu prawnego wyrok Trybunału Konstytucyjnego kwestionujący zgodność z Konstytucją praktycznie całej poprzedniej ustawy o ROD z 2005 roku. Inicjatywę ustawodawczą wzięli na siebie sami działkowcy. 

czytaj więcej

Spotkanie wigilijne aktywu PZD z Ostrowca Świętokrzyskiego - 15.12.2023

W dniu 7 grudnia br. prezesi zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, w ramach tamtejszego kolegium, zorganizowali wspólne spotkanie wigilijne, na które zaproszono również zasłużonych działkowców oraz przedstawicieli Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim: Wiceprezydenta Pana Artura Łakomca, Naczelnika Wydziału Ekologii i Infrastruktury Pana Piotra Mazika i Zastępcę Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Pana Tomasza Gębkę, jak i przedstawicieli Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach: Prezesa Okręgu Pana Edwarda Galusa, Sekretarza Okręgu Pana Marka Gruszkę oraz st. inspektora ds. terenowo-prawnych Panią Annę Pańczyk.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Częstochowie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie znaczenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce - 15.12.2023

W związku z dziesiątą rocznicą uchwalenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Okręgowa Rada PZD w Częstochowie uznaje to wydarzenie za fundamentalne osiągnięcie polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Uchwalenie ustawy to sukces tysięcy polskich działkowców na drodze do zapewnienia stabilnych warunków użytkowania działek, to mocny fundament skutecznej obrony interesów działkowców.

czytaj więcej

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie - 15.12.2023

W dniu 13. 12.2023 odbyło się uroczyste Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie z okazji 10 rocznicy uchwalenia Ustawy o ogrodach działkowych . Prezes Okręgowego Zarządu Pan Grzegorz Tasarz w swoim wystąpieniu omówił znaczenie ustawy z dnia 13.12.2013r dla ogrodów działkowych i działkowców.

czytaj więcej

JUBILEUSZ 10-LECIA USTAWY O ROD - 13.12.2023

Właśnie mija 10 lat od uchwalenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, które należy uznać za fundamentalne osiągnięcie polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Wydarzenie to zwieńczyło bowiem starania rzeszy polskich działkowców o zapewnienie dogodnych warunków do użytkowania działek, ochrony istnienia i rozwoju ogrodów działkowych, a także stabilny fundament pod funkcjonowanie skutecznej organizacji broniącej interesów działkowców.  

czytaj więcej

„Northvolt po sąsiedzku” grant dla ROD im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku - 13.12.2023

Udało się! Jeszcze na koniec roku zdobyliśmy grant dla naszego ogrodu! „Northvolt po sąsiedzku” skierowany był do organizacji działających na terenie dzielnic Gdańska Stogi, Przeróbka lub Krakowiec-Górki Zachodnie, a jego celem jest wsparcie lokalnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, edukacją lub sportem. Jesteśmy w trójce nagrodzonych.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.