Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowo-instruktażowa dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych w ROD z terenu działania siedleckiej Delegatury PZD - 18.02.2019

W dniu 11.02.2019 r. w sali Domu Działkowca ROD „Złote Piaski” w Siedlcach odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnej w ROD z terenu działania siedleckiej delegatury.

 

czytaj więcej

Szkolenie Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w ROD i Konferencji Delegatów w 2019 r. w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD - 18.02.2019

W dniu 13.02.2019 roku odbyło się szkolenie dla Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w ROD i Konferencji Delegatów w ROD w 2019 powołanego w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD Uchwałą Nr 96/2018 Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2018 r.

czytaj więcej

List szczecińskich działkowców do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 18.02.2019

Szanowny Panie Ministrze. Rodzinne Ogrody Działkowe posiadają swoją specyfikę funkcjonowania. Działkowcy na działkach przebywają okresowo i z różnym natężeniem czasowym. Każdy z nich oprócz kosztów gospodarki odpadami w ogrodzie ponosi tożsame koszty w miejscu zamieszkania.Dobrze więc, że w poprawionym projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogrody działkowe zostały zakwalifikowane do podmiotów, jako tereny niezamieszkałe.

czytaj więcej

Tradycja kontra nowoczesność czyli program budowy siedzib - 18.02.2019

Śląskie Ogrody Działkowe zgodnie z ”Programem budowy siedzib” coraz prężniej rozwijają swoją infrastrukturę. Przykładem tego są dwa Ogrody na których wybudowano nowe biura Zarządu w technologii tradycyjnej – murowanej jak i nowoczesnej technologii modułowej.

czytaj więcej

Narady szkoleniowe w Okręgu Sudeckim PZD - 18.02.2019

Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki w Szczawnie-Zdroju realizując zadania wynikające z uchwalonego programu zadań związanych z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ROD Okręgu Sudeckiego w 2019 roku, przeprowadził cykl narad szkoleniowych dla członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD Okręgu Sudeckiego. Do udziału w naradach zapraszano także członków organów szczebla okręgowego tj. ORS PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju.

czytaj więcej

Apel Zarządu ROD „Pod Akacjami” w Grupie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 18.02.2019

Wadliwy projekt ustawy, z wieloma błędami może być dla wielu tysięcy działkowców tragedią, kiedy to w literze kulawego prawa staną przed widmem reprywatyzacji. Gwałtownie wzrośnie liczba roszczeń „zwrotowych”. Zamiast zwiększenia pewności stosunków prawnych, nastąpi chaos w stanie właścicielskim gruntów publicznych.

czytaj więcej

Dobre wieści dla kieleckich działkowców – kolejny milion złotych na modernizacje i remonty infrastruktury ROD! - 15.02.2019

Początek nowego roku przynosi kolejne dobre wieści dla kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych i tutejszych działkowców. Otóż podobnie jak w roku ubiegłym, tak i teraz Rada Miasta Kielce zabezpieczyła w budżecie miejskim na 2019 rok kwotę miliona złotych na inwestycje i modernizacje infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych. Nowe władze miasta z Panem Prezydentem Bogdanem Wentą na czele potwierdziły tę świetną informację.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Malinka” w Chełmży w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 15.02.2019

Reprezentując działkowców naszego ogrodu z ogromną dozą niepokoju i zatrwożenia obserwujemy postępy prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Zdajemy sobie sprawę, że powyższa ustawa wymaga nowelizacji, jednakże nie możemy być bierni w momencie gdy nowe zapisy uderzą bezpośrednio w ogrody ,a tym samym działkowców.

czytaj więcej

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD pomaga działkowcom zabiegać o ujmowanie warszawskich ROD w "Studium 2030" - 15.02.2019

Biuro OZM przesłało do wszystkich (spośród 151 warszawskich ROD ) opracowane przez dział terenowo-prawny biura OZ – informacje i komunikaty dotyczące ich sytuacji prawnej oraz w studium przestrzennym. Ponadto, przedstawiciele ogrodów odebrali i wciąż odbierają komunikaty dla ROD, plakaty informacyjne oraz formularze wniosków, które po wypełnieniu trafią do Biura Planowania Miasta lub do urzędów dzielnic, po to by zaznaczyć głos działkowców w sprawie ujmowania ROD w Studium.

czytaj więcej

Poznańskie szkolenie obsługujących walne zabrania - 15.02.2019

Ponad 60 poznańskich działkowców  zebrało  się 13 lutego br.  w świetlicy  ROD Urodzaj w Poznaniu na naradzie przed kampanią  sprawozdawczo-wyborczą w rodzinnych ogrodach  działkowych.  Wytypowani  przez kolegia prezesów doświadczeni działacze  związkowi  czuwać będą  nad przebiegiem  walnych zebrań i pomagać będą w sprawnym ich przeprowadzeniu.

czytaj więcej

List Zarządu ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy do Ministra Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 15.02.2019

Po zapoznaniu się z ostatnią wersją projektu nowelizacji „ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”, Zarząd ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy jest pełen obaw o prawidłowe traktowania wszystkich środowisk i grup społecznych. 

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 15.02.2019

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Gdyni, stoi na stanowisku, ze obecny projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych do realizacji celu wywłaszczenia, jest wielce krzywdzący dla ogrodów i Związku.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Sasanka” w Grudziądzu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 15.02.2019

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SASANKA” w Grudziądzu po zapoznaniu się z informacją dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o gospodarce gruntami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia stwierdzamy zgodnie, że proponowane zapisy są realnym zagrożeniem dla obywateli posiadających prawo do korzystania z nieruchomości na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego. Sprawa dotyczy również użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych, lokatorów mieszkań.

czytaj więcej

Pierwsze dotacje z Gmin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego w 2019 roku - 15.02.2019

Rady Miast i Gmin na wnioski złożone przez Zarządy ROD i Okręg PZD w Pile przyznały dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizacje infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Zarząd ROD "Gajówka" z Wodzisławia Śląskiego na spotkaniu z Prezydentem Miasta - 15.02.2019

W dniu 11.02.2019 Zarząd ROD Gajówka w Wodzisławiu Śląskim spotkał się z Prezydentem Miasta p.Mieczysławem Kiecą. Prezes Zarządu p. Janusz Jelonek podziękował za współpracę w 2018 roku, życzył wytrwałości w wykonywaniu zadań. Omówiono problemy ogrodu  tj. studnia głębinowa - problemy jej wywiercenia, zabudowa progów zwalniających prędkość dla poprawy bezpieczeństwa działkowców oraz osób odwiedzających ogród.

czytaj więcej

Stanowisko uczestników narady ogrodowych Komisji Rewizyjnych w ROD Okręgu Podkarpackiego PZD w sprawie proponowanych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami - 15.02.2019

Przygotowany projekt ustawy zawiera propozycje otwierające szeroko drogę tym, którzy będą posługiwać się dziką reprywatyzacją. Nie chodzi tu nawet o byłych właścicieli nieruchomości czy ich spadkobierców, ale o takie osoby, które w różny sposób przejęły roszczenia do gruntów. Nabyte na przestrzeni kilkudziesięciu lat prawa osób, które użytkowały w dobrej wierze przekazane im grunty, zostały zlekceważone. 

czytaj więcej

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem - 14.02.2019

W dniu 11 lutego br. w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnego i ważnego tematu nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale nie tylko.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Łódzkiego PZD w sprawie projketu ustawy o zmianie ustawy o utrzymanniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - 14.02.2019

Ubolewamy, że postulowane przez PZD zmiany w przeważającej części nie zostały uwzględnione, a kolejna modyfikacja nowelizacji zawiera nowe rozwiązania niekorzystne dla środowiska działkowców. Rozczarowanie budzi nieuwzględnienie przez Ministra Środowiska propozycji PZD w zakresie wprowadzenia maksymalnej opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD w przeliczeniu na działkę rodzinną.

czytaj więcej

Stanowisko ROD „Energetyk” w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 14.02.2019

Zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, każdy działkowiec na działce powinien posiadać kompostownik i w większości ogrodów również w naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Energetyk” w Grudziądzu, na 56 działek, kompostownik jest wyposażeniem 53 działek. Dlatego uważamy, że działkowcy powinni być przez ten ekologiczny element wyposażenia działki, zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - 14.02.2019

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy po dokonanej analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza, że proponowane rozwiązania zawarte w projekcie nadal nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami i oczekiwaniami całego środowiska działkowców Okręgu Bydgoskiego.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.