Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działka w oczach młodych działkowców i gdzie dostrzegają pomoc - 06.02.2019

Ogrody działkowe to polskie dziedzictwo narodowe, to kapitał który powinniśmy chronić za wszelką cenę, bo to chlubna tradycja sięgająca ponad 120 lat. Ogród działkowy to miejsce pracy, spotkań międzypokoleniowych, ale nade wszystko, to głównie mały kawałek ziemi, na którym można uprawiać warzywa, patrzeć jak na drzewach owocowych rumienią się jabłka, dojrzewają śliwki, a różnobarwne kwiaty przyciągają wzrok przechodzących sąsiadów, nie wspominając już o kolorowych motylach ubarwiających każdą rabatę kwiatową. Rekreacja na własnoręcznie wysianym i przystrzyżonym trawniku, bez zgiełku i hałasu - to oddychanie pełną piersią, asymilując się z przyrodą.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 06.02.2019

Proponowana zmiana prawa grozi wywołaniem konieczności zwrotu terenów na których funkcjonują ogrody działkowe służące działkowcom już od kilku pokoleń. Zdaniem Okręgowego Zarządu PZD nowelizacja ustawy tworzy nieuzasadnioną możliwość reaktywacji roszczeń o odzyskanie mienia w sprawach, w których zgodnie z art. 146a) KPA nastąpiło ich wygaśniecie

czytaj więcej

Spotkanie z Panem Sebastianem Lorencem Wiceprezydentem Wrocławia - 06.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019r. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu miało miejsce spotkanie kierownictwa okręgu wrocławskiego z Wiceprezydentem Wrocławia Sebastianem Lorencem. Ze strony Okręgu w spotkaniu wzięli udział Prezes OZ mgr Janusz Moszkowski, Wiceprezes Jerzy Karpiński oraz Sekretarz OZ Karol Pacanowski. Wraz z Wiceprezydentem udział wzięła Z-ca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Pani Monika Pec-Święcicka i rzecznik prasowy Pani Aleksandra Zienkiewicz.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 06.02.2019

Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD po przeanalizowaniu poprawionego projektu nowelizacji Ustawy Czystości i Porządku w Gminach (UCPG) zauważa, iż przy wprowadzaniu zmian uwzględniono poszczególne propozycje Polskiego Związku Działkowców, aczkolwiek niestety niektóre zapisy w dalszym ciągu w sposób rażący godzą w interesy działkowców. Ponadto wprowadzono nowe rozwiązania, uderzające w interesy ROD, które wymagają natychmiastowej zmiany.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 06.02.2019

Jako członkowie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie reprezentującego interesy działkowców, stanowczo polemizujemy z wprowadzaniem trzyletniego okresu przejściowego na zgłaszanie nowych roszczeń, bowiem za w pełni uzasadnione należy uznać odstąpienie od reaktywacji roszczeń, zwłaszcza w zakresie zdarzeń wywłaszczenia mających miejsce kilkadziesiąt lat temu.

czytaj więcej

Teren po zlikwidowanym ROD „Lotnisko” w Dąbiu nadal niezagospodarowany - 06.02.2019

Dziesięć lat temu zlikwidowano Ogrody Działkowe "Lotnisko" w Dąbiu, co kosztowało miasto około 8 mln zł. Teren zabrano działkowcom uzasadniając to potrzebą rozbudowy lotniska. Dziś w tym miejscu są nieużytki i dzikie wysypiskośmieci. I brak jakichkolwiek planów na przyszłość. Teren po ogrodach działkowych lotnisko w Dąbiu jest niezagospodarowany już ponad dziesięć lat. 

czytaj więcej

Apel Prezesa ROD "Prząśniczka" w Toruniu w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 06.02.2019

Jako jeden z blisko miliona działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, a tym samym przedstawiciel organu PZD apeluję do Pana o wprowadzenie kolejnych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu dbałości o dobro działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów ROD Okręgu w Częstochowie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 05.02.2019

Prezesi  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych  okręgu  w  Częstochowie  obecni  na  naradzie  po  zapoznaniu  się  z  informacją  dotyczącą  projektu  nowelizacji  ustawy  o  gospodarce  gruntami  w  zakresie  zwrotu nieruchomości  zbędnych  dla  realizacji  celu  wywłaszczenia  stwierdzają,  że  proponowane  zapisy  godzą  w   żywotne  interesy  obywateli  posiadających  prawo  do  korzystania  z  nieruchomości  posadowionych  na  gruntach  będących  własnością  Skarbu  Państwa  czy  samorządu  terytorialnego.  Dotyczy  to użytkowników  działek  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych  czy  lokatorów  mieszkań.

czytaj więcej

Przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Okręgu Śląskim - 05.02.2019

Okres zimowy, a przede wszystkim styczeń i luty to czas kiedy można by powiedzieć, że w Rodzinnych Ogrodach Działkowych nic się nie dzieje. Działki nie są użytkowane przez działkowców ze względu na porę. Drzewa, krzewy i altany przykryte warstwą śniegu czekają na wiosnę i rozpoczęcie nowego sezonu. Nic bardziej mylnego. Być może gołym okiem nie widać ruchu na działkach, jednak z pewnością ten „zimowy sen” nie dotyczy pracy struktur PZD i jego działaczy, a przede wszystkim Zarządów ROD, które już teraz przygotowują się do kampanii sprawozdawczo – wyborczej.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Sielanka" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 05.02.2019

Z uwagi na to, iż problem zbyt wysokich kosztów za wywwóz odpadów komunalnych z terenów rod wałkowany jest już od wielu lat nie możemy pozostać obojętni, gdy mamy możliwość wyrażenia swojego stanowiska wobec przedstawionego projektu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Niestety w/w projekt w dalszym ciągu nie spełnia potrzeb ROD, a także silnie uderza w interesy działkowców.

czytaj więcej

Spotkanie aktywu działkowego PZD - rejon iławski - 05.02.2019

Na spotkaniu w ośrodku szkoleniowym w ogrodzie ROD "Grządka" w Iławie działkowcy podsumowali w dniu 25.01.2019r, swój wkład pracy w rozwój ogrodów Iławskich, w okresie minionego roku, oraz trwającego jubileuszu 5 - lecia ustawy o ROD. W spotkaniu tym uczestniczył nowo wybrany Burmistrza Iławy Dawid Kopaczewski.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 05.02.2019

Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska Polskiego Związku Działkowców, po zapoznaniu się z treścią nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami, pragnie wyrazić swoje spostrzeżenia, iż zaproponowane rozwiązania wywołują zastrzeżenia. W naszej ocenie zaproponowane rozwiązania wywołają falę szkód dla ogromnej rzeszy osób korzystających obecnie z nieruchomości pozostających w zasobach Skarbu Państwa lub samorządów lokalnych.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w sprawie projektu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i związanymi z nimi zagrożeniami dla rodzinnych ogrodów działkowych - 04.02.2019

Przedstawiciele świętokrzyskiego środowiska działkowego pragną wyrazić swój sprzeciw i wielkie zaniepokojenie proponowanymi przepisami. Nie tylko ze względu na zagrożenia, jakie wynikają z nich dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, ale i dla całego społeczeństwa oraz porządku prawnego w naszym Państwie. Szczególnie niebezpieczne jest w tym kontekście wydłużenie o 3 kolejne lata czasu, w jakim swe roszczenia mogą wysuwać osoby, które do tej pory tego nie zrobiły. Zabieg taki z całą pewnością nie przyczynia się do stabilizacji stosunków prawnych, lecz jeszcze bardziej je rozmywa, jednocześnie przyczyniając się do kolejnych lat niepokoju obywateli. 

czytaj więcej

Narada Prezesów ROD w Częstochowie - 04.02.2019

W  dniu  28  stycznia  2019  roku  w  Domu  Działkowca  ROD  „Przyjaźń”  przy  ul.  Gronowej  w  Częstochowie  odbyła  się  narada  szkoleniowa  dla  Prezesów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  naszego  okręgu.   Naradzie  przewodniczył  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Tramwajarz” w Toruniu w sprawie wprowadzenia natychmiastowych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 04.02.2019

Nie pozwolimy, aby ktoś z chęci wprowadzenia "dzikiej reprywatyzacji" odebrał nam działki! Dlaczego byli właściciele wywłaszczonych nieruchomości mają mieć większe prawa, niż działkowcy, którzy od wielu lat użytkują te tereny, poświęcają swój cenny czas i wkładają w ogród ogrom ciężkiej pracy?

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu w sprawie projektu nowelizacji „ustawy śmieciowej” - 04.02.2019

Jednocześnie projekt zmian zakłada że ze zwolnienia z opłat za wywóz odpadów zielonych będą mogli skorzystać jedynie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Oznacza to, że działkowy kompostujący odpady zielone w swoich kompostownikach ogrodowych nie będą mieli możliwości korzystania ze zwolnienia. Zdaniem Okręgowego Zarządu PZD w Opalu pomysł ten jest niezwykle krzywdzący dla tysięcy polskich działkowców regularnie kompostujących odpady zielone.

czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe w ROD "Dębniki" w Krakowie - 04.02.2019

W dniu 12 stycznia 2019 r. w Domu Działkowca odbyło się   spotkanie Opłatkowo-noworoczne.  Otwarcia dokonała Pani Prezes Ewa Błachut, która powitała zaproszonych gości i złożyła wszystkim działkowcom  i sympatykom ogrodu noworoczne życzenia. 

czytaj więcej

Apel ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 04.02.2019

Jako członkowie zarządu rodzinnego ogrodu działkowego, którym to powierzono mandat zaufania społecznego przez działkowców, czujemy się zobowiązani na bieżąco monitorować wszelkie działania zewnątrz ogrodu mogące mieć negatywny wpływ na ogród czy w kontekście globalnym - na ruch ogrodnictwa działkowego. Stąd też, z ogromną dozą zaniepokojenia dostrzegamy olbrzymie zagrożenie dla ogrodów działkowych płynące z nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

czytaj więcej

Pod koniec października będzie gotowe Centrum NGO w Środzie Śląskiej - 04.02.2019

O stworzeniu centrum NGO w Środzie Śląskiej mówi się od ponad dwóch lat. W tym roku obiekt ma być już gotowy i służyć mieszkańcom. 30 stycznia w średzkim ratuszu odbyło się oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą na utworzenie centrum dla organizacji poza rządowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Uczestniczyli w nim autorzy projektu: pracownicy ratusza oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy m.in. hufca ZHP, zrzeszenia LZS, MKS Polonia Środa Śląska, czy sybiraków, kombatantów i rencistów.

czytaj więcej

Stanowisko ROD „Koło Kani” w Toruniu w sprawie poprawianego projektu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 04.02.2019

Nie godzimy się na wbijanie noża w plecy działkowców! Z jednej strony Mnister Środowiska poprosił Polski Związek Działkowców o opinię do projektu nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianch , z drugiej zaś nie wzięto pod uwagę zgłoszonych uwag i spostrzeżeń, a nawet dodano kolejne zapisy, które w dosadny sposób godzą w interesy działkowców.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio