Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel Zarządu ROD „Na Rozdrożu” w Okonku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 13.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Na Rozdrożu" w Okonku po zapoznaniu się z uwagami i propozycjami zmian w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy przygotowanym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców zwraca się do Pana Ministra z apelem o ich uwzględnienie. 

czytaj więcej

Obchody Święta Niepodległości w ROD "Sami Swoi" w Muranach - 12.11.2020

ROD "Sami Swoi" w Muranach postanowił  w  tym  roku  też  uczcić  Święto  Niepodległości  lecz  w  mniejszym  gronie   w związku  z  obecną  sytuacją . Złożono  kwiaty, zapalono  znicze  i  odśpiewano hymn państwowy.    

czytaj więcej

Rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - "Modernizacja ogrodzenia" w ROD Stefana Żeromskiego w Lidzbarku - 12.11.2020

Inwestycja dofinansowana była przez Polski Związek Działkowców Okręg Warmińsko - Mazurski w Olsztynie w kwocie 2500,00 zł, a całkowity koszt wyniósł 13986,91 zł. Prace rozpoczęły się 2 października i zakończyły 2 listopada, jednak przygotowania rozpoczęły się znacznie wcześniej uporządkowaniem terenu przez samych działkowców. Roboty realizowane były systemem gospodarczym wyłącznie siłami działkowców i wyniosły łącznie 293 roboczogodziny. 

czytaj więcej

ROD Kaprys – sukces w budżecie obywatelskim w Zabrzu - 12.11.2020

VII edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego realizowana jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miasta Zabrze i Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze. Należałoby zadać sobie pytanie, co to jest budżet partycypacyjny? Budżet partycypacyjny jest procesem, w którym mieszkańcy (działkowcy) współdecydują o podziale części budżetu miasta lub gminy. 

czytaj więcej

List Zarządu ROD "Polam” w Pile do Ministra Gospodarki Morskiej w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 12.11.2020

Prosimy Pana Ministra o wprowadzenie w projekcie ustawy zmian wskazanych przez Związek, gdyż zabezpieczają one prawa działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej i służą rodzinom działkowym oraz społecznościom lokalnym.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Powiatu Stargardzkiego z dnia 08.10.2020 roku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 12.11.2020

Głównym celem korzystania z wody w ROD jest podlewanie upraw czyli wykorzystanie wody na cele rolne, która ponownie wraca do gleby. Uważamy, że projektowana spec ustawa, jest bardzo potrzebna ale nie może być wprowadzana w życie, bez poszanowania interesów ogrodów działkowych i działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie z dnia 4.11.2020 roku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach zapobiegających skutkom suszy - 12.11.2020

Wnosimy również, aby uregulować kwestię opłat za pobieraną wodę przez rolników i działkowców na potrzeby nawadniania gruntów i upraw w ustawie Prawo Wodne. Winniśmy być traktowani w opłatach jak rolnicy, a nie jak jest dzisiaj, że są równi i równiejsi. Dlatego kierujemy do Pana Ministra nasze stanowisko aby uwzględnić postulaty Polskiego Związku Działkowców w dalszych pracach nad ustawą. Liczymy, że w dalszych pracach nad ustawą zostaną zaproszeni przez Pana Ministra prawnicy Związku, którzy w imieniu działowców i samorządów ROD przedstawią nasze postulaty.

czytaj więcej

List otwarty Zdzisława Stankowiaka z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Winiary” w Gnieźnie Do Premiera RP Mateusza Morawieckiego W sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 12.11.2020

Nowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wprowadza również zmiany w ustawie „Prawo wodne” w wyniku czego zmienione mają być warunki pobierania wody koniecznej do  podlewania prowadzonych na działkach upraw, a tym samym podniesione mają być opłaty za pobór tej wody. Działkowcy już wcześniej zrozumieli konieczność racjonalnego wykorzystywania wód opadowych, gromadząc między innymi wody opadowe spływające z dachów altan. Również instalowanie liczników poboru wody gwarantuje racjonalne jej wykorzystywanie.

czytaj więcej

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie odstępstw pobierania opłat za pobór wody z własnych studni na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przez WODY POLSKIE - 10.11.2020

Ogrody działkowe służą zaspokajaniu potrzeb działkowców i ich  rodzin w zakresie m.in. prowadzenia upraw ogrodniczych, przez które należy rozumieć uprawę warzyw (ogórki, pomidory, marchew, buraki, fasola, rzodkiewka itd.), zioła, drzewa owocowe, krzewy i rośliny ozdobne.


czytaj więcej

Zarząd ROD "Malwa" w Pile urzęduje w swoim biurze - 10.11.2020

Budowę rozpoczęto w 2019 roku. Powierzchnia siedziby wynosi 35 m2 w obrysie ścian zewnętrznych oraz taras. Wewnątrz budynek jest bardzo funkcjonalny, w którym jest duże pomieszczenie na posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD, aneks kuchenny, pomieszczenie na archiwum, WC. Siedziba wyposażona jest w niezbędne meble i sprzęt do funkcjonowania zarządu.

czytaj więcej

Miasto Piotrków Trybunalski wspiera działkowców! - 09.11.2020

Swoje projekty zgłosiły cztery z piętnastu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, znajdujących się na terenie miasta. Ostatecznie podczas głosowania mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego wybrali do realizacji w 2021r. dwa projekty tj. "Punkt poboru czystej wody źródełko" w ROD im. Marii Konopnickiej na kwotę 26 500 zł (1029 oddanych głosów) i "Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD Słoneczna Polana" na kwotę 90 000 zł (1002 oddane głosy).

czytaj więcej

List otwarty w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 09.11.2020

Zmiany klimatu i wynikające z nich m.in. intensywność i częstotliwość susz, ale także zmiana rozkładu opadów powodują, że konieczne jest podjęcie bardziej skutecznych i efektywnych działań związanych ze zrównoważoną gospodarką wodną i adaptacją do zmian z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie.

czytaj więcej

STANOWISKO ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „POLPHARMA” W STAROGARDZIE GDAŃSKIM z dnia 5 listopada 2020 roku W sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy. - 09.11.2020

W naszej ocenie to jest specustawa, w której nie uwzględniono naszych praw zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Nie uwzględniono również problemu równego traktowania w opłatach za pobraną wodę na własne potrzeby przez działkowców i rolników. Temat ten winien być sprawiedliwie uregulowany w ustawie Prawo Wodne.

 

czytaj więcej

List działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 09.11.2020

Po uzyskaniu opinii od działkowców naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego w sprawie obecnie procedowanej ustawy o inwestycjach związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy uważamy, że proponowane zapisy w niej pozbawiają działkowców przysługujących im praw odszkodowawczych w przypadku likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych pod w/w cele.

czytaj więcej

List Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Pile do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - 09.11.2020

Podjęta inicjatywa ustawodawcza przez Rząd RP jest słuszna, gdyż dotyczy inwestycji, które mają być realizowane w trybie uproszczonym i mają na celu przeciwdziałać skutkom suszy. Jednak działkowcy i członkowie samorządu ogrodu popierają uwagi wniesione do projektu ustawy przez Krajową Radę PZD, gdyż w ustawie nie są zabezpieczone prawa działkowców i ogrodów działkowych.

czytaj więcej

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie funkcjonowania struktur PZD w związku z aktualną sytuacją epidemiczną - 06.11.2020

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii COVID-19, w dniu 5 listopada 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny funkcjonowania biur Okręgów PZD w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami prawnymi,  w tym uchwałą nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii i wydał w tym zakresie stosowne zalecenia (uchwała nr 325/2020).

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego - 06.11.2020

Od 2018r. PZD pozostaje w sporze z Wodami Polskimi, co do zasad obciążania rodzinnych ogrodów działkowych opłatami za korzystanie z wód – dotyczą ROD posiadających własne studnie. Zdaniem PZD Wody Polskie bezpodstawnie odmawiały stosowania wobec ROD przepisów dotyczących nawadniania upraw ogrodniczych. Skutkowało to wzrostem opłat. W skali kraju problem dotyczy ok. 1000 ogrodów, a zatem ok. 200 000 działkowców finansujących opłaty wnoszone przez ROD do WP. 

czytaj więcej

Aktywiści apelują do władz Krakowa o wykupy gruntów pod zieleń. "My chcemy nowych parków miejskich!" - 06.11.2020

Aktywiści miejscy apelują do władz Krakowa o zwiększenie nakładów na wykup terenów zielonych. Chcą, żeby z budżetu Krakowa na ten cel przeznaczać rocznie minimum 200 mln zł. Pod apelem do prezydenta Jacka Majchrowskiego podpisało się 25 organizacji, stowarzyszeń i inicjatyw, a także Rady Wydziałów Biologii, Historii i Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

czytaj więcej

STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego GWDA w Pile z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 06.11.2020

Nie zgadzamy się aby w tak ważanej ustawie, która ma poprzez szybkie inwestycje zapobiegać skutkom suszy pominięto zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku w której są zapisane nasze prawa do odszkodowania za nasadzenia i naniesienia zgodnie z operatem sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego a nie na podstawie opinii. 

czytaj więcej

STANOWISKO Instruktorów Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD w Okręgu Poznańskim z 5 listopada 2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy - 06.11.2020

Coraz większa liczba działkowców ma świadomość potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą na działce. Stąd pojawiają się coraz częściej uprawy permakulturowe. Niczym nowym nie są dla działkowców zbiorniki na deszczówkę, czy wręcz instalacje zbierające wody opadowe z dachu altany. Na działkach instalowane są indywidualne liczniki poboru wody,
co ogranicza jej zużycie. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.