Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W Okręgu Mazowieckim PZD odbyły się pierwsze walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze ROD - 27.03.2024

W sobotę 16  marca 2024 r. w ROD im. Marii Konopnickiej w Sierpcu odbyło się pierwsze walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Okręgu Mazowieckiem PZD. ROD im. M.Konopnickiej położony jest w obszarze działania Delegatury Rejonowej OM PZD w Płocku. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się w II terminie i wypełniło swoje cele i zadania statutowe. Przedstawicielem Okręgu Mazowieckiego PZD na zebraniu była Pani Wioleta Celmer – Kierownik Delegatury Rejonowej w Płocku. Zarząd ROD przygotowując dokumenty na walne zebranie skorzystał z wytycznych i wzorów dokumentów opracowanych przez Krajowy Zarząd PZD.

czytaj więcej

ROD 1000 Lecia-PP w Poznaniu wśród Eko-Liderów - 27.03.2024

ROD im. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO w Poznaniu został uhonorowany tytułem EkoLider 2023 w ramach projektu eko-PROFIT. Wyróżnienie stanowiło potwierdzenie zaangażowania ROD w ochronę środowiska poprzez segregację odpadów. W ramach programu ekoDzialkowiec ROD zebrał 1500 kg elektrośmieci. 

czytaj więcej

Spotkanie z Panem Arseniuszem Finsterem Burmistrzem Chojnic - 27.03.2024

Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu chojnickiego zorganizowało spotkania z Burmistrzem Chojnice Panem Arseniuszem Finsterem na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Najlepszy ROD Roku 2024” - 27.03.2024

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 64/2024 z dnia 26 marca 2024 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD Roku 2024”. Celem konkursu jest wyłonienie, docenienie i nagrodzenie ROD, które wyróżniają się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu.

czytaj więcej

Środki z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego trafią do warszawskich ROD w ramach MIAD 2024 - 27.03.2024

21 marca br. w siedzibie Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie uroczyście podpisane zostały umowy z beneficjentami programów wsparcia z terenu Warszawy, wśród których znalazła się kolejna edycja Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla Działkowców. Dofinansowano między innymi 25 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Warszawy, które zostaną wsparte kwotą pół miliona złotych, a z ich przedstawicielami spotkał się przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.

czytaj więcej

Raport PZD - 22.03.2024

Raport Krajowego Zarządu PZD w sprawie realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.  Z końcem 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła ostateczne rozliczenie zadań w ramach projektu grantowego.

czytaj więcej

Decyzje Krajowej Rady PZD w sprawie okręgowych zjazdów delegatów PZD w roku 2024 - 22.03.2024

Krajowa Rada PZD na XXIV posiedzeniu w dniu 14 marca 2024 roku przyjęła uchwałę nr 8/XXIV/2024 w sprawie zasad i trybu odbywania okręgowych zjazdów delegatów w roku 2024. Krajowa Rada PZD wykonując obowiązek statutowy wskazany w § 99 ust. 2 określiła w niej ostateczny termin odbycia okręgowych zjazdów delegatów, tj. do dnia 30 września 2024 r.  Uchwała wskazała i uszczegółowiła wymogi wynikające z obowiązujących przepisów statutu PZD, a więc prawidłowe zwołanie zjazdu, uprawnienie do uczestnictwa w zjeździe, posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego,  sposób podejmowania uchwał przez zjazd, obowiązki okręgowego zjazdu delegatów.

czytaj więcej

Działkowcy na pokazie cięcia w Bielsku-Białej - 22.03.2024

Cięcie drzew owocowych jest jednym z kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki niemu zapewnimy zdrowy wzrost rośliny i obfite plony. W dniu 19 marca grupa 33 działkowców udała się na szkolenie do sadu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej z zakresu cięcia drzew i krzewów owocowych. Uczestników w sali dydaktycznej w imieniu Dyrektora szkoły przywitała Pani Krystyna Janik-Chrapusta – kierownik warsztatów szkolnych. Przedstawiła wykładowcę szkolenia Panią mgr inż. Maria Kołodziejczyk. 

czytaj więcej

Spotkanie działkowców z Prezydentem Miasta Nowa Sól w sprawie planowania przestrzennego - 22.03.2024

Dnia 16.03.2024 roku w Nowej Soli miało miejsce spotkanie działkowców z przedstawicielami władz miasta Nowa Sól w osobach:  prezydent  miasta  – Jacek Milewski, Radny – Andrzej Petreczko oraz Iwona Kubacka-Kazieczko – architekt, w sprawie zmieniających się przepisów dotyczących planowania przestrzennego. W spotkaniu brali udział wszyscy prezesi  Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Nowej Soli oraz przedstawiciele działkowców. Okręg PZD reprezentował Pan Ryszard Lipiński – członek Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Konferencja Delegatów w ROD im. Wł. Sikorskiego w Kwidzynie - 22.03.2024

Zebranie odbyło się z zachowaniem wytycznych Krajowego Zarządu PZD zawartych w uchwale nr 426/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w/s walnych zebrań (konferencji delegatów) sprawozdawczo-wyborczych i Statutu PZD.Na 68 delegatów wybranych wcześniej na zebraniach sektorowych w konferencji uczestniczyło 53. Zgodnie  z § 38 Statutu PZD  członek organu PZD, w tym delegat wybrany na zjazd (konferencję), zachowuje  mandat na czas trwania kadencji.  

czytaj więcej

Spotkania przedstawicieli PZD z Ministrem Rozwoju i Technologii w sprawie niekorzystnych przepisów o planowaniu przestrzennym - 21.03.2024

W dniu 21 marca 2024 r. delegacja Polskiego Związku Działkowców (PZD) spotkała się z Panem Krzysztofem Hetmanem - Ministrem Rozwoju i Technologii, aby omówić niekorzystne przepisy o planowaniu przestrzennym, które zagrażają istnieniu ROD. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli radcy prawni Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki z Biura Prawnego PZD. Ze strony parlamentarnej udział wziął Pan Poseł Krzysztof Paszyk (przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL-TD), który zorganizował spotkanie z Ministrem. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Kinga Kołodziejczak (rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego PSL-TD).

czytaj więcej

Umowy z działkowcami podpisane - 21.03.2024

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski i Skarbnik Miasta Mława Justyna Aptewicz podpisali z prezesami mławskich ogrodów działkowych umowy na dofinansowanie planowanych przez nich przedsięwzięć.  

czytaj więcej

Apel Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku z dnia 19.03.2024 r. ws. udziału działkowców w wyborach samorządowych - 21.03.2024

Członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku stwierdzają, że wybory samorządowe a zwłaszcza te nadchodzące są istotne dla przyszłego losu działkowców i ich rodzin oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

czytaj więcej

Szkolenie dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD w Płocku - 21.03.2024

W dniach 10.02.2024 r. w świetlicy ROD Tulipan w Gostyninie oraz 17.02.2024r. w świetlicy ROD Im. T. Kościuszki w Płocku obyły się szkolenia dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD z terenu działania Delegatury w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych i konferencji delegatów w roku 2024.

czytaj więcej

Nowe oświetlenie w ROD Storczyk w Blachowni - 21.03.2024

W dniu 13.03.2024 r. na terenie ROD ”Storczyk” w Blachowni dokonano oględzin i podpisania protokołu odbioru robót, dotyczących zakończonej inwestycji oświetlenia alejek ogrodu. Czynności odbyły się z udziałem Prezesa ROD, Pana Jerzego Wawszczaka, Wiceprezesa ROD Pani Pauliny Kosarga, wykonawcy Pana Pawła Gradzika, Firma GP Paweł Gradzik oraz Inspektora ds. inwestycji Okręgowego Zarządu PZD, Marka Jastrzębskiego. Inwestycja miała na celu wymianę istniejącego oświetlenia żarowego na lampy LED oraz zwiększenie ilości słupów oświetleniowych, lamp, na terenie ogrodu.

czytaj więcej

Burmistrz Szprotawy spotkał się z Prezesami ROD - 21.03.2024

12 marca 2024 roku miało miejsce spotkanie prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych ze z Burmistrzem Szprotawy. W Mieście funkcjonuje 6 ROD, w których jest ponad 700 zagospodarowanych działek.W spotkaniu uczestniczył Marian Pasiński – prezes  Okręgu w Zielonej Górze oraz Kazimiera Daiksler – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, a także członek OZ- Franciszek Misiopecki.

czytaj więcej

ROD „Słoneczna” w Nasielsku z dofinasowaniem na budowę sieci wodociągowej - 21.03.2024

Dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, odtwarzany przez OZM PZD ROD „Słoneczna” w Nasielsku otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 20 tysięcy złotych na I etap budowy sieci wodociągowej.

czytaj więcej

Konkurs na dofinansowanie ROD ze środków województwa lubuskiego rozstrzygnięty ! - 21.03.2024

18.03.2024 został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2024r. Dofinansowania przyznane zostały w celu rozwoju obszarów wiejskich w województwie Lubuskim na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych. Największe inwestycje, a zarazem najczęściej występujące we wnioskach to inwestycje modernizacji infrastruktury wodociągowej i elektrycznej.

czytaj więcej

Spotkanie z Prezesem Okręgu Mazowieckiego PZD oraz szkolenie dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD z terenu Ciechanowa i okolic w zakresie przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD - 21.03.2024

18 marca br. w Ciechanowie odbyło się potkanie przedstawicieli ROD z terenu Ciechanowa i okolic z Prezesem Okręgu Mazowieckiego PZD Grzegorzem Bukladem. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli członkowie zarządów i komisji rewizyjnych ROD, Prezes OM PZD który omówił aktualne sprawy związkowe, a także przekazał zgromadzonym zasady klucza wyborczego delegatów na konferencje przedzjazdowe i Okręgowy Zjazd Delegatów, który przyjęty został na ostatnim posiedzeniu Okręgowej Rady Mazowieckiej.

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 20.03.2024

Z pewnością warto sięgnąć po najnowszy, kwietniowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku i najlepsze źródło aktualnych porad ogrodniczych oraz ciekawych inspiracji na zagospodarowanie działki. Z naszą pomocą bez problemu przywrócicie blask rabatom i przygotujecie uprawy na rozpoczynający się sezon. Warto też skorzystać z okazji i zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.