Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Jesteśmy zbulwersowani zarówno sposobem procedowania projektu, jak również efektami działań podkomisji" - 23.08.2013

Nie pod takim projektem podpisywali się działkowcy z naszego ogrodu i z ogrodów całej Polski. Wszystkie poprawki wprowadzone przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych powinny być odrzucone, a zapisy obywatelskiego projektu przywrócone w procesie legislacyjnym - piszą dzialkowcy ROD "Nasza Wiosna" we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Nie chcemy populistycznych haseł, ale konkretów" - 23.08.2013

"Nie można oprzeć się wrażeniu, że propozycje PO to po prostu próba zablokowania projektu obywatelskiego w subtelny lecz skuteczny sposób" - pisze Zarząd ROD "Zorza" w Ziemnicach.

czytaj więcej

Samorządy ogrodowe spotkały się w ROD im. B. Chrobrego w Szprotawie - 23.08.2013

Około 60 osób, przedstawicieli  ogrodowych zarządów, komisji rewizyjnych i komisji rozjemczych z Kożuchowa, Szprotawy i Małomic spotkało się by omówić najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu obywatelskiego przez podkomisję sejmową, oraz omówić możliwe skutki  wprowadzenia tych poprawek dla ogrodów i działkowców.

czytaj więcej

"Przedłożony przez Podkomisję projekt absolutnie nie odpowiada naszym oczekiwaniom" - 23.08.2013

Ze zdumieniem przyjmujemy fakt, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który zyskał znaczące poparcie społeczne stał się przedmiotem radykalnych poprawek i przeróbek - piszą uczestnicy narady zarządów ROD z Koszalina.

czytaj więcej

KKRew: "Posłowie PO i SP poważnie naruszyli spójność, kształt oraz ideę projektu obywatelskiego" - 23.08.2013

"Zwracamy się z apelem do Posłów na Sejm RP a zwłaszcza do posłów Platformy Obywatelskiej o wycofanie się z niefortunnych propozycji zmian dla dobra nie tylko działkowców, ale i członków polskiego społeczeństwa. Przyjęte w obywatelskim projekcie ustawy rozwiązania nie tylko satysfakcjonują działkowców, ale przede wszystkim realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego" - napisali w swoim stanowisku członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej.

czytaj więcej

"Nie zgadzamy się na poprawki podkomisji" - 23.08.2013

"Przyjęte rozwiązania w Rozdziale 6 projektu ustawy są nie do zaakceptowania. Wnosimy  o dokładną analizę zapisów Rozdziału 6 i przyjęcie rozwiązań zgodnych z Konstytucją i realnych do wykonania, które zawierał obywatelski projekt ustawy o ROD" - napisali członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Cieszylibyśmy się z uwłaszczenia, gdyby dotyczyło wszystkich działkowców" - 23.08.2013

"Pomysł posłów PO, będący jeszcze tylko nieuchwaloną poprawką w projekcie ustawy sejmowej, został tak spreparowany, że docelowo nie da się zrealizować i to z wielu powodów, a w rezultacie stanie się przyczyną wywłaszczenia, a nie uwłaszczenia działkowców - piszą działkowcy z ROD im. Wł. Zamoyskiego w Bninie.

czytaj więcej

"Projekt wiodący w pracach podkomisji odbiega od projektu obywatelskiego ustawy" - 23.08.2013

"Powołana przez Sejm RP Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zakończyła swoją działalność przyjęciem bardzo kontrowersyjnego projektu nowej ustawy" - piszą działkowcy z OZ PZD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Tworzone prawo powinno być sprawiedliwe, jednolite, spójne i stabilne" - 23.08.2013

Uwagi swoje kierujemy do postów Komisji Sejmowych pracujących nad ustawa o ogrodach działkowych. Przedłożony przez Nadzwyczajną Komisję Sejmową do dalszych prac sejmowych, projekt ustawy o ogrodach działkowych, budzi wątpliwości - piszą w liście działkowcy z ROD "Nad Odrą" w Szczecinie.

czytaj więcej

"Nie chcemy uwłaszczenia, jakie proponuje PO" - 23.08.2013

Wnosząc do projektu populistyczne zmiany np. o uwłaszczeniu (ale tylko części działkowców), dając jednocześnie możliwość wolnego obrotu działkami, zdaje się jakby chcieli zadbać o swoją popularność i wysokość słupków poparcia - pisze działkowiczka Violetta Rzezińska z ROD "Dębniki" w Krakowie

czytaj więcej

"Apelujemy o pilne wycofanie poprawek wniesionych przez posłów PO" - 23.08.2013

Projekt ustawy kolejnymi poprawkami zgłoszonymi przez posłów PO, w ocenie uczestników posiedzenia OZ w Bydgoszczy prowadzi do całkowitej dezorganizacji funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, szczególnie w okresie przejściowym doprowadzając do chaosu organizacyjnego - twierdzą członkowie OZ PZd w Bydgoszczy w swoim Apelu.

czytaj więcej

"Przedłożony przez podkomisję projekt dalece odbiega od zapisów projektu obywatelskiego" - 23.08.2013

Projekt ustawy w obecnej formie spowoduje dezorganizację i utratę bezpieczeństwa funkcjonowania ogrodów w całym kraju, a zapisy o uwłaszczeniu działkowców dzielą nas na lepszych i gorszych tych, co będą mieli szansę na uwłaszczenie i tych, którzy nigdy takiej szansy mieć nie będą. Oczekujemy uchwalenia takiej ustawy, która będzie wspierać użytkowników działek, zwykłych obywateli, waszych wyborców - piszą członkowie PZD z Kożuchowa, Małomic i Szprotawy.

czytaj więcej

"Mówimy zdecydowane NIE takim rozwiązaniom" - 23.08.2013

"Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którego zapisy zostały wypracowane przez nasze środowisko jest gwarantem, że praca wielu pokoleń rodzin działkowych nie zostanie bezpowrotnie zniszczona" - piszą działkowcy z Chełma.

czytaj więcej

"Działkowcy potrzebują sprawiedliwego prawa" - 23.08.2013

Apelujemy do posłów o uwzględnienie postulatu powszechnego uwłaszczenia wszystkich działkowców w odrębnej ustawie - piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

"Chcemy projektu obywatelskiego, a nie politycznego" - 23.08.2013

Posłowie PO zmierzają do wprowadzenia zamieszania poprzez zgłoszenie wielu innych poprawek do obywatelskiego projektu stawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który w wyniku przeforsowanych zmian jest rzeczywiście projektem polityków Platformy - pisze OZ PZD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Działkowcy częstochowscy wzywają posłów PO do wycofania poprawek wniesionych podczas obrad nadzwyczajnej podkomisji - 23.08.2013

21  sierpnia  2013  roku  obradowało  nadzwyczajne  posiedzenie  Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie   wspólnie  z  prezesami  oraz  członkami  komisji  statutowych  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  W sumie w posiedzeniu wzięło ponad  110  osób.

czytaj więcej

"Chcemy ustawy, która buduje, a nie rujnuje" - 22.08.2013

"Panie Premierze, oczekujemy uchwalenia takiej ustawy, która będzie budowała a nie rujnowała, która będzie Nas łączyć a nie dzielić, która na długie lata uporządkuje a nie zdezorganizuje wspólnoty ogrodowe" - piszą Prezesi Zarząów ROD Szczecin Gumieńce.

czytaj więcej

"Czujemy się zlekceważeni przez posłów" - 22.08.2013

Czy można nazwać czymś dobrym to co ma służyć w przyszłości pokoleniom działkowców - opracowany projekt ustawy o ogrodach działkowych przez posłów Podkomisji, która przez szereg tygodni pracowała nad nim. Uważamy, ze działkowcy zostali zlekceważeni przez posłów polskiego parlamentu, nie brali pod uwagę głosu miliona polskich obywateli, których opinie zawarł obywatelski projekt ustawy - piszą działkowcy ROD "Piotruś" w Strzyńcu

czytaj więcej

"Nie taki projekt ustawy obiecywali nam posłowie PO i premier" - 22.08.2013

Poprawki wprowadzone do obywatelskiego projektu ustawy o ROD przez posłów PO podczas prac Podkomisji Sejmowej spowodowały, że projekt ustawy przestał być obywatelski i stał się projektem Platformy Obywatelskiej. Nie zgadzamy się z tym, ponieważ nie pod takim projektem się podpisywaliśmy - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Olsztynie.

czytaj więcej

"Chciałbym wreszcie móc spokojnie odpoczywać na swojej działce" - 22.08.2013

Zdecydowałem się napisać ten list, ponieważ nie zgadzam się na to, co z projektem obywatelskim zrobiła Podkomisja Sejmowa pracująca nad nową ustawą o ROD - pisze Piotr Szczerba z ROD "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym

czytaj więcej

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio