Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Pani zadaniem jest obrona praw obywatelskich" - 05.11.2014

"Uważamy, iż wniosek stowarzyszeń podkrapacko-małopolskich, reprezentowanych przez nieliczną grupę byłych działaczy, nie może wpłynąć na działania skierowane przeciw milionowej rzeszy działkowców. Jako działkowcy z ROD 'Zakole Wisły' w Krajkowei jesteśmy zadowoleni z aktualnie obowiązującyh przepisów" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Zakole Wisly' w Krakowie.

czytaj więcej

"Prezydent Bydgoszczy popiera obywatelski projekt" - 05.11.2014

"Bydgoscy działkowcy zwrócili się do mnie o wsparcie ich inicjatywy ustawodawczej -obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Pragnę podkreślić, że w Bydgoszczy funkcjonują 64 Rodzinne Ogrody Działkowe, w których jest prawie 9000 działek, a z nich korzysta ponad 9000 wieloosobowych rodzin. Ogrody działkowe są wspaniałymi oazami zieleni utworzonymi wiele lat temu, również na terenach nieużytkowanych, zaniedbanych - dzisiaj przywróconych mieszkańcom i Miastu" - pisze w swoim wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów RP i Marszałka Sejmu RP Prezydent Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Regionalne Dni Działkowca i Jubileusz ROD Jarzynka w Białej Podlaskiej" - 05.11.2014

Na Regionalnych Dniach Działkowca 2014 i 35-lecia ROD 'Jarzynka' obecny był Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski. W swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla aktywności działkowców oraz ich zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zwrócił także uwagę jak bardzo pożyteczne dla działkowców i społeczeństwa jest istnienie ogrodnictwa działkowego. W uroczystościach wzięli również udział m.in. Wiceprezes KR PZD, Prezes OZD PZD w Lublinie Stanisałw Chodak, Wiceprezes OZ w Lublinie Kazimierz Michalik, Naczelnik Wydziałku Komunalnego UM Roman Siekiera, Prezesi Zarządów ROD z Białej Podlaski i Strzyńca.  

czytaj więcej

"Obecna ustawa zaspokaja oczekiwania 4 milionów działkowców" - 05.11.2014

"Dlaczego nie broni Pani praw tak dużej rzeszy działkowców, którzy do Pani piszą? Bardzo często oprócz indywidualnych listów, są to także wystąpienia działkowców, którzy obradują na zebraniach ustawowywch" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Irena Zdrojewska z ROD 'Przyszłość' we Włocławku.

czytaj więcej

"Dlaczego chcecie nas karać za braki istniejące w prawie?" - 05.11.2014

"Wyrok NSA uwidocznił lukę w prawie budowalnym. Zaistniała potrzeba doprecyzowania definicji altany działkowej w celu ochrony działkowców przed nakazami rozbiórki altan. Altany budowaliśmy w przekonaniu, że spełniają wszelkie wymogi prawne" - piszą działkowcy z ROD "Za Gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

"Dlaczego nie chcecie Państwo poprzeć działkowców?" - 04.11.2014

"Dlaczego dopiero jak działkowcy występuja ze swoim projektem obywatelskim to okazuje się, że PO również ma pomysł na zmiany? Podejmowane przez Państwa działania mogą w znaczny sposób opóźnić powstanie nowego prawa chroniącego dorobek życia wielu osób" - piszą członkowie Prezydium OZ Warmińsko - Mazurskiego PZD w Olsztynie.

czytaj więcej

"Nam zależy na czasie i obronie naszych altan" - 04.11.2014

"Wkrótce trafi pod obrady Sejmu obywatelski projekt zmian w prawie budowlanym i innych wiążących ustawach. Ten projekt w ramach Komitetu STOP Rozbiórkom Altan poparło ponad 704 tysiące osób, co oznacza, że jest to ważna sprawa i nie można zbagatelizować głosu społeczeństwa" - pisze do Marszałka Sejmu RP  Ludwik Cebula z ROD "Małopolanin" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Taka postawa Rzecznika Praw Obywatelskich jest niezrozumiała" - 04.11.2014

"Pomimo wielu listów i apeli kierowanych do Pani Profesor nie dostrzegamy woli wycofania się z pomysłu zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich Działkowcy z ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach.

czytaj więcej

"Należy akualizować słownictwo nieznajdujące dziś odniesienia do obecnych czasów" - 04.11.2014

"Pozostawienie w przepisach prawa budowlanego okreslenia 'altana' stanowi oczywisty błąd w sensie określenia takiego obiektu na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym. Od pokoleń działki w ROD to już nie pola warzywno - owocowe, na których stoją tylko ażurowe altanki. Dzisiejsze działki spełniają również zadania wypoczynkowe i rekreacyjne. Korzystają z nich całe rodziny, spędzając na nich często długie weekendy, a nawet wakacje" - piszą członkowie OZ PZD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Uważamy, że definicja altany sugerowana przez NSA jest pomysłem z pogranicza bezsensu" - 04.11.2014

"Apelujemy o możliwe szybkie rozstrzygnięcie problemu, który zrodził się z dość dziwnej interpretacji definicji altany - oderwanej od życia i nieprzystającej w żaden sposób, co dotychczas było tolerowane przez długie lata. Trudno uwierzyć, aby taki pomysł mógł się zrodzić w ogóle, ale życie płata różne niespodzianki. Ktoś musiał mieć konkretny ukryty cel albo sie nie zastanowił lub żyje w świecie urojonym" - piszą działkowcy z ROD 'Jutrzenka' w Szczecinie.

czytaj więcej

"Spotkanie przedstawicieli OZM PZD z posłanką Alicją Dąbrowską (PO)" - 04.11.2014

"3 listopada br. w biurze poselskim odbyło się spotkanie przedstawicieli OZM PZD z Panią Poseł Alicją Dąbrowską (PO). OZ Mazowiecki reprezentował wiceprezes OZM Pan Stanisław Zawadka, sekretarz OZM Pan Krzysztof Podlewski oraz skarbnik OZM PZD Pan Kazimierz Kosim".

czytaj więcej

"Zmiany w prawie budowlanym dotyczące altan są potrzebne już teraz" - 04.11.2014

"Niepokojące sa jednak informacje, że Platforma Obywatelska opracowała swój, niejako 'konkurencyjny' projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane w zakresie dotyczącym altan w ROD. Posłowie PO zapewniają, że ich działania zmierzają do ochrony praw działkowców, a ich cele są zbieżne z naszymi celami. Nie rozumiemy dlaczego zamiast poprzeć działania podejmowane przez obywateli występują z własnym projektem. Takie działania mogą opóźnić tak ważne i potrzebne jak najszybciej zmiany w prawie budowalnym" - pisze w swoim stanowisku Prezydium OZ Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

czytaj więcej

"W imię czyjego interesu próbuje się szukać za wszelką cenę argumentów na niekonstytucyjność niektórych zapisów ustawy?" - 04.11.2014

"Tego nie może pojąć każdy, kto myśli trzeźwo i racjonalnie. Stosując taką metodę badania można w nieskończoność je prowadzić aż do zanegowania osiągniętego sukcesu. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to powinny być one rozstrzygane na korzyść działkowców, bo teoria to jedno, a praktyka to drugie" - piszą uczestnicy narady ROD w Szczecinie.

czytaj więcej

"Wszystkie altany w ogrodach działkowych mogą być uznane za samowole budowalne przez nadgorliwych urzędników"" - 04.11.2014

"Sędziowie uznali, że w ich mniemaniu jedynie można zbudować altanę pozbawioną litych ścian. Odbieramy to jako niezbyt smaczny żart, bowiem altany w naszych ogrodach poza funkcjami wypoczynkowo - rekreacyjnymi, spełniają także rolę składzików narzędzi ogrodniczych. Muszą one być zabudowane, bowiem inaczej złodzieje wszystko ukradną działkowcom" - piszą członkowie OKR PZD w Łodzi.

czytaj więcej

"Wyrok NSA kwestionuje legalność zdecydowanej większości domków ogrodowych" - 04.11.2014

"Przedłożona nowelizacja ustawy Prawo budowalne ma charakter doprecyzowania dotychczasowych zapisów prawa, a nie zmiany obowiązującyh rozwiązań. Obawy działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych stanowią dla nas podstawę wystapienia do Pana Marszałka o podjęcie decyzji umozliwiającyh przyśpieszenie procedur związanych z przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw" - piszą uczestnicy posiedzenia Prezydium OZ PZD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Działkowcy liczą, że zmiany w prawie budowalnym zostaną dokonane na ich korzyść" - 04.11.2014

"Działkowicze z ROD im.Leszka Białego zwracają się z prośbą o wsparcie i zaangażowanie się w obronę działkowiczów. Zagrożenia te wynikają z wyroku NSA odnośnie definicji czym jest altana. Działkowicze - w myśl wydania tego wyroku - musieliby rozebrać swoje altany, które były stawiane w trudnych warunkach, kiedy nie mozna było kupić materialów budowlanych" - piszą działkowcy z ROD im.Leszka Białego w Gnieźnie.

czytaj więcej

"My się nie zgodzimy na rozbiórkę altan" - 04.11.2014

"Jak donosi prasa, Paltforma Obywatelska opracowała swój projekt zmian w prawie budowalnym. Wiem, że każdy klub pracuje dla siebie, ale dlaczego robicie nam niezdrową konkurencję? Przecież nasz związek bardzo dobrze opracował propozycje zmian. Im więcej projektów, tym bardziej wydłuży się praca Sejmu nad nimi. A nam działkowcom zależy na czasie, bo choć w Polsce nie ma precedensów, to nigdy nie wiadomo jak zareagują nasze sądy" - pisze Stanisław Łubek z ROD "Malina" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"NSA w swoich orzeczeniach o nakazie rozbiórki altan, ich definicję podawał z internetowej Wikipedii" - 04.11.2014

"Dlaczego tak późno posłowie Platformy Obywatelskiej zgłaszają, że mają swój projekt zmian w prawie budowlanym? Przecież można było spotkać się i opracować jeden dobry projekt, a teraz pewnie każde ugrupowanie wyskoczy ze swoim pomysłem i znowu prace nad ważną dla nas działkowców sprawą przeciągną się w nieskończoność" - pisze Wiesław Cupryś z ROD "Małopolanin" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Dlaczego my nie możemy mieć spokoju?" - 04.11.2014

"My działkowcy nie chcemy czuć się gorsi, niż nasi koledzy z Europy. Tam działkowcy mają takie same altanki, jak my" - pisze do Marszałka Sejmu RP Mirosław Waszkiewicz z ROD im. Gen. Waltera w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Trzeba jak najszybciej rozpocząć prace nad zmianami w prawie" - 04.11.2014

"Piszę do Pani również ze względu na doniesienia, że PO stworzyło swój własny projekt zmian. Nie ma czasu na ustalenie, który z projektów ma być wiodący. Projekt PZD złożony do Sejmu spełnia wszelkie wymogi do rozpoczecia prac nad zmianami. Istnienie 'konkurencyjnego' projektu i forsowanie go jako wiodącego może jedynie zaszkodzić całej sprawie i znacząco opóźnić wprowadzenie niezbędnych zmian" - piszą działkowcy z ROD "Za gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.