Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Spotkanie Posłanki PO Jagny Marczułajtis - Walczak i działkowców z Krakowa" - 20.11.2014

W dniu 17 listopada 2014 r. przedstawiciele Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie spotkali się z posłanką Platformy Obywatelskiej Jagną Marczułajtis-Walczak. Celem spotkania było przedstawienie Pani poseł problemu polskich działkowców dotkniętych zagrożeniem rozbiórką altan działkowych w wyniku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

czytaj więcej

"OZ Warmińsko - Mazurski odpowiada na list z biura Rzecznika Praw Obywatelskich" - 20.11.2014

"Dlaczego stajecie Państwo po stronie tych osób, które chcę przestrzegać tylko tych zasad, które są dla nich wygodne? Przepisy ustawy o ROD zostały skonstruowane w taki sposób, a nie inny, aby chronić działkowców. Nikt nie blokuje wyłączenia się z PZD zarówno całym ROD, jak i pojedynczym działkowcom. Podważanie zapisów ustawy jest dowodem na to, że stowarzyszenia, na których opinie się Państwo powołujecie, nie reprezentują działkowców tylko własne interesy" - pisze w odpowiedzi na list z biura RPO OZ Warmińsko - Mazurski.

czytaj więcej

"OZ Podkarpacki odpowiada na artykuł w Super Nowościach na temat opodatkowania altan w Toruniu" - 20.11.2014

"Artykuł nie wyjaśnia czytelnikom, iż wyrok NSA z dnia 9.01.2014 r. oraz brak definicji altany w Prawie budowlanym może zostać wykorzystany przez niektóre samorządy w celu zasilenia budżetów miejskich poprzez opodatkowanie działkowców. Podjęte już nie tylko w Toruniu, ale i w innych miastach działania wyraźnie wskazują na to, że niektóre samorządy chcą jak najszybciej wykorzystać istniejącą lukę prawną w sposób niekorzystny dla interesu obywateli, którzy złożyli przecież własny, obywatelski projekt ustawy regulujący to zagadnienie" - pisze OZ Podkarpacki.

czytaj więcej

"Działkowcy z OZ Sudeckiego spotkali się z Posłem Henrykiem Kmiecikiem" - 20.11.2014

W dniu 17 listopada 2014r delegacja Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju spotkała się z Posłem Henrykiem Kmiecikiem z Koła Bezpieczeństwo i Gospodarki. Podczas spotkania przedstawiono Posłowi dwie spraw, które aktualnie są bardzo istotne dla środowiska działkowców. Pierwsza z nich dotyczyła sytuacji jaka wytworzyła się po orzeczeniu NSA z dnia 9 stycznia br, w sprawie altan. Druga, to zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich co do konstytucyjności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

"ROD '1 maja' w Chełmnie zostaje w PZD" - 20.11.2014

ROD '1 maja' w Chełmnie pozostał w strukturach Polskiego Związku Działkowców jako jego jednostka terenowa. Na zebraniu działkowcy ustalili też wspólne stanowiska wobec wyroku NSA oraz działań Rzecznika Praw Obywatelskich. ROD '1 maja' w Chełmnie jest jednym z największych w okręgu toruńsko-włocławskim PZD. 

czytaj więcej

"Działkowcy z ROD 'Energetyk' w Grudziądzu nadal w PZD" - 20.11.2014

W świeżo wyremontowanej świetlicy ROD 'Energetyk' spotkali się właściciele działek, aby w drodze demokratycznego głosowania, dokonać wyboru stowarzyszenia, które dalej ma prowadzić ich ogród. Uchwała o pozostawieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w strukturach Polskiego Związku Działkowców została przyjęta absolutnie jednogłośnie, a ogłoszenie wyniku zatwierdzono burzą oklasków.

czytaj więcej

"Czy znów mamy do czynienia z próbą podważania rzeczy oczywistych?" - 20.11.2014

"Dlaczego Pani Profesor podejmuje temat bez względu na to kto i dlaczego wnosi uwagi do ustawy" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowiec z ROD "Moniuszko" we Włocławku.

czytaj więcej

"Niech nasze prawo będzie realne, a nie oderwane od życiowej rzeczywistości" - 20.11.2014

"Definicja przyjęta przez NSA jest bzdurna i oderwana od rzeczywistości" - pisze do Marszałka Sejmu RP działkowiec z ROD "Pigwa" we Włocławku.

czytaj więcej

"Ustawa zabezpiecza nasze prawa, jak i prawa PZD" - 20.11.2014

"Nasz ogród, jak i altany, nie powstały na terenach rekreacyjnych lecz na terenach zalewowych wysoce zdegradowanych. To my działkowcy swoją pracą doprowadziliśmy te terany do użytku. Działki dla wielu emerytów, rencistów, jak i rodzin, są terenem spotkań rodzinnych, wypoczynku, jak i rozwijania swojego hobby. Są po prostu dla nas wszystkim! W związku z powyższym udzielamy poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - STOP rozbiórkom altan"- piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich i Posła PO Rafała Grupińskiego działkowcy z ROD 'Budowlani' w Nowej Soli.

czytaj więcej

"Zależy nam, aby ustawa weszła w życie jak najszybciej" - 20.11.2014

"Pomimo, iż wyrok NSA jest absurdem, docierają do nas informacje, że powołując się na definicję w nim przedstawioną, miejskie wydziały podatkowe przymierzają się do naliczenia podatków od nieruchomości - od altan. Innym zagrożeniem, jakie płynie z wyroku NSA, jest pozbawienie działkowców odszkodowań w przypadku likwidacji ogrodu oraz ewentualny nakaz rozbiórki altan" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Leśne oczko' w Nowym Kisielinie. 

czytaj więcej

"Inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich odbieramy jako próbę destabilizacji ogrodów" - 20.11.2014

"Uważamy, że Ustawa o ROD spełnia nasze oczekiwania w zakresie prowadzenia ogrodu działkowego. Cieszymy się z pełnej swobody oraz praw, które otrzymaliśmy w tej ustawie. Nie oczekujemy, aby ktokolwiek narzucał nam i wymuszał podjęcie decyzji w sprawie organizacyjnej naszego ROD. Stoimy na stanowisku, że nowa ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku potrzebuje czasu, aby pokazać swoje walory" - piszą działkowcy z ROD 'Brzezińskiego' w Krośnie Odrzańskim.

czytaj więcej

"Budując altany na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, byliśmy przekonani, że postępujemy zgodnie z prawem" - 20.11.2014

"To nie wina działkowców, że tworzenie prawa przystającego do rzeczywistości nie nadąża za intensywnością i potrzebami codziennego życia i jego realiów. Definicja altany, na której oparł się NSA w żaden sposób nie przystaje do obiektu budowlanego jakim jest altana działkowa. Nasze obawy budzi realna możliwość wykorzystania tego wyroku do uznania legalnie wybudowanych altan ogrodowych za samowolę budowlaną, a wnioski wynikają same z takiego wyroku" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Śnieżka' w Gliwicach.

czytaj więcej

"Wprowadzenie zmian do prawa budowlanego uspokoi działkowców" - 20.11.2014

"Zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o jak najszybsze rozpoczęcie procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu zmiany prawa budowlanego wniesionego do Sejmu pod hasłem 'STOP rozbiórkom altan'. 70 tysięcy działkowców, którzy podpisali ten projekt, czuje się zagrożonych rozbiórką swoich altan, które w przeszłości były budowane według obowiązujących przepisów" - piszą działkowcy z ROD 'Pod gruszą' w Kruszwicy.

czytaj więcej

"Rzecznik Praw Obywatelskich powinien chronić obywateli, a nie ulegać naciskowi grup biznesowych" - 20.11.2014

"Dziwny jest dla nas fakt, że podczas tworzenia nowej ustawy nie kwestionowała Pani jej zapisów. Uczyniła to Pani dopiero teraz. Pytamy się dlaczego teraz, po uchwaleniu ustawy Rzecznik Praw Obywatelskich włącza się w walkę? czyżby po raz kolejny kryła się chęć zawładnięcia gruntami ogrodów działkowych?" - piszą działkowcy z ROD 'Wrzos' w Łańcucie. 

czytaj więcej

"Bój o altany wciąż trwa" - 19.11.2014

"Toruński przypadek ogrodów działkowych, które dostały pisma od windykatorów z wydziału podatków urządu miasta w sprawie przeprowadzenia kontroli altan poruszył lawinę, która zaczyna nabierać tempa także w innych regionach kraju" - możemy przeczytać na łamach Trybuny.

czytaj więcej

Podziękowania dla KR PZD od ROD 'Góra Zabełecka' w Nowym Sączu - 19.11.2014

"Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Góra Zabełecka' w Nowym Sączu przesyła wyrazy wdzięczności i podziękowania Prezydium Krajowej Rady PZD, a w szczególności Prezesowi PZD Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu, za pomoc finansową na dokończenie zadania pn. wymiana odcinka sieci wodociągowej" - pisze w podziękowaniach KR PZD Zarząd ROD 'Góra Zabełecka' w Nowym Sączu.

czytaj więcej

"OZ we Wrocławiu odpowiada na list od Rzecznika Praw Obywatelskich" - 19.11.2014

"Działkowcy w licznych wypowiedziach wskazywali na konieczność zachowania jedności i solidarności, gdyż tylko one gwarantują dalszy spokojny byt ogrodów i zachowanie ich praw. Podkreślali, że każdy ogród działkowy realizuje te same cele i zadania określone w ustawie i w związku z tym rodzinne ogrody działkowe w kraju powinny być zrzeszone w jednej, demokratycznej organizacji, jaką jest PZD, będący kontynuatorem historii i tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zatem sami działkowcy z pełnym przekonaniem dokonali wyboru stowarzyszenia ogrodowego i nie można w żaden sposób stwierdzić, że pogwałcone zostały ich prawa" - pisze w odpowiedzi na list Rzecznika Praw Obywatelskich OZ PZD we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Dlaczego nie szanuje się spraw, które przez dziesiątki lat służyły dobrze ludziom o niższym statusie materialnym?" - 19.11.2014

"Altana ogrodowa w realiach ogrodnictwa działkowego to miejsce, gdzie działkowiec przechowuje niezbędne rzeczy służące do uprawy działki, zmiany odzieży, a czasem także przechowywania plonów działkowych. Przez dziesięciolecia taką funkcję spełniała, akceptowana przez funkcjonujące w tym czasie ustroje i systemy oraz dobrze służyła i służy pokoleniom działkowców. Dzisiaj chce to się zmienić, posługując się niezaprzeczalnym autorytetem słownika języka polskiego. Czemu ma to służyć? Szczęśliwości użytkowników działek? Ich najbliższym? W naszym odczuciu chyba nie!" - piszą działkowcy z ROD w Powiecie Kościańskim. 

czytaj więcej

"My działkowcy potrzebujemy Pani pomocy w obronie naszych praw" - 19.11.2014

"18 miesięcy pracy zaowocowało dobrą stawą o ROD, którą wcielamy w życie. Po co więc teraz i w imię czyjego interesu próbuje się za wszelką cenę szukać argumentów na niekonstytucyjność niektórych jej przepisów. Dlaczego nie pozwoli Pani, nam działkowcom, decydować, tylko chce Pani, aby państwo decydowało o nas? Jako Rzecznik powinna Pani chronić nasze prawa obywatelskie, a nie stwarzać sytuacje zagrażające naszym prawom" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Kuźniki' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Pani Rzecznik zamiast bronić obywateli, jest przeciwko nim" - 19.11.2014

"Nowa ustawa spełnia wymogi demokratycznego państwa, podkreśla wolność zrzeszania się obywateli, rozwiązuje sprawy funkcjonalne, organizację i zakładanie ogrodów działkowych. Niestety, jest kwestinowana przez Panią Rzecznik. Miliony rodzin działkowych, a w rzeczywistości kilka milionów obywateli, którzy uprawiają działki, jest zbulwersowanych i zdziwionych postawą Pani Rzecznik Praw Obywatelskich w stosunku do działkowców" - pisze OZ w Kaliszu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.