Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Jest Pan dla nas nadzieją na zachowanie naszego dorobku" - 21.11.2014

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni kolejnymi próbami destabilizowania sytuacji prawnej w ROD. Wyrok NSA, dotyczący altan w ROD, ujawnił lukę prawną, z której sędziowie próbowali wybrnąć w dość wątpliwy sposób, tzn. posługując się definicją altany zamieszczoną w Wikipedii. W dodatku nie wzięli oni pod uwagę różnicy znaczeniowej 'altany' - jako elementu małej architektury w ogrodach przydomowych lub dawniej w przypałacowych a 'altany działkowej' jako domku w ROD, które to określenie funkcjonuje od wielu lat w języku zarówno potocznym, jak i prawnym" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Energetyk' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"My działkowcy nie chcemy walki" - 21.11.2014

"Jeszcze nie wyschnął  atrament podpisu prezydenckiego, a tu funduje się działkowcom niespodziankę. Myślimy, że ostatnią. My działkowcy nie chcemy walki. Chcemy pracować na działkach, wzbogacać krajobraz miast, miejscowości. Ogrody z zadbaną infrastrukturą działkową są oazą zieleni, spokoju, wypoczynku. Tu nie ma podziału na orientacje polityczne. Działkowcami są młodzi i starsi wiekiem. Mundurowi, nauczyciele, urzędnicy, robotnicy, którzy do pokoleń mają sentyment do działki, a altana jest zapleczem socjalnym" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD '1 maja' w Malborku.

czytaj więcej

"Podobno prawo nie powinno działać wstecz" - 21.11.2014

"Altana działkowa musi być budowlą zamkniętą i zadaszoną, aby umożliwić dłuższy pobyt na działce oraz możliwość bezpiecznego przechowywania narzędzi i sprzętu ogrodowego. Wszędzie tam, gdzie istnieją ogrody działkowe, są to zawsze małe domki. W Polsce tradycja utrzymuje się już ponad 100 lat. Sędziowie NSA swoją definicją spowodowali ogromny wyłom w tej tradycji, bo wskazali, że to, co powstało bardzo dawno temu i zgodnie z ówczesnymi przepisami, nagle stało stało się samowolą budowlaną" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Skałka' w Starachowicach. 

czytaj więcej

"Totalnym absurdem są 'wypociny' niezarejestrowanych stowarzyszeń, które nikogo nie reprezentują" - 21.11.2014

"My, obywatele państwa polskiego, a zarazem działkowcy zrzeszeni w PZD, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy chcieliby wreszcie w spokoju uprawiać te małe poletka ziemi dla przyjemności, ale także dla podreperowania niezbyt zasobnych portfeli, mając zarazem możliwość obcowania z naturą i czynnym wypoczynkiem. Ponadto, naszym pragnieniem, jako obywateli państwa polskiego, jest traktowanie nas i naszych potrzeb zgodnie z zapisami Konstytucji RP" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Meprozet' w Toruniu.

czytaj więcej

"Nikt nie zamierzał łamać prawa" - 21.11.2014

"Apelujemy o zapobiegnięcie takiej sytuacji, w której działkowcy byliby karani za nieprecyzyjne zapisy w obowiązującym prawie. Nikt nie zamierzał łamać prawa, ale prawo nie może również działać wstecz. Działkowcy budowali swoje altany w oparciu o zasady zawarte w aktualnych przepisach: Ustawie o ROD, Statucie PZD i Regulaminie ROD" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Ikar' w Elblągu.

czytaj więcej

"Nie powiodła się próba likwidacji PZD" - 21.11.2014

"Czujemy się stale atakowani z różnych stron przez grupy osób próbujące zdestabilizować funkcjonowanie ROD w Polsce. Nie powiodła się próba likwidacji PZD - na co liczyli głównie deweloperzy zainteresowani przejęciem gruntów zajmowanych przez ROD. Nie udały się także próby zapanowania nad ogrodami przez nielegalnie założone organizacje i stowarzyszenia. Czy to jest powód żeby kolejny raz podważać ustawę wypracowaną na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i analizowaną nieskończoność ilość razy pod względem prawnym?" - piszą działkowcy z ROD 'Energetyk' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Pragniemy, żeby przyszłość naszych ogrodów nie była zagrożona" - 21.11.2014

"My działkowcy chcemy w spokoju uprawiać nasze ogródki a nie ciągle żyć w strachu i czekać na nowe niepewne rozwiązania" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Zarząd ROD "Nasza Przyszłość" w Radzionkowie.

czytaj więcej

"Nie wierzyliśmy w to,że RPO wystąpił przeciwko obywatelom naszego kraju" - 21.11.2014

"Dlaczego stała się Pani wrogiem licznej rodziny działkowców w całej Polsce?" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Faser" w Tarnowskich Górach.

czytaj więcej

"Wydany wyrok NSA jest krzywdzący dla wszystkich działkowców" - 21.11.2014

"Dlatego tak ważne dla nas by było jak najszybciej uruchomic definicję altany działkowej" - pisze do Premier RP Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zagaje" w Elblągu.

czytaj więcej

"Krakowscy działkowcy spotkali się z Dyrektorem Biura Poselskiego Katarzyny Matusik - Lipiec" - 20.11.2014

W dniu 17 listopada br. przedstawiciele Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD umówieni z Panią Poseł, zostali przyjęci przez Dyrektora Biura Poselskiego Jana Cięciaka. Niestety Pani Poseł była nieobecna z przyczyn rodzinnych. Po kolejnej nieudanej próbie spotkania, postanowiono przekazać nasze petycje poseł K. Matusik-Lipiec poprzez Pana Dyrektora Cięciaka.

czytaj więcej

"Działkowcy z Poznania 'spotkali się' z posłami PO - Jackiem Tomczakiem i Waldym Dzikowskim" - 20.11.2014

Na wstępie należy wyjaśnić zasadność umieszczenia słów 'spotkali się' w cudzysłowie. Wynika to z faktu, że spotkanie z posłami trwało niespełna 10 minut. Odbyło się ono 18 listopada 2014 roku. Poseł Jacek Tomczak nie ukrywał, że bardzo się śpieszy. Poseł Waldy Dzikowski, który nawet nie zdążył zdjąć odzienia wierzchniego, poświęcił nam może minutę.

czytaj więcej

"Spotkanie Posłanki PO Jagny Marczułajtis - Walczak i działkowców z Krakowa" - 20.11.2014

W dniu 17 listopada 2014 r. przedstawiciele Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie spotkali się z posłanką Platformy Obywatelskiej Jagną Marczułajtis-Walczak. Celem spotkania było przedstawienie Pani poseł problemu polskich działkowców dotkniętych zagrożeniem rozbiórką altan działkowych w wyniku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

czytaj więcej

"OZ Warmińsko - Mazurski odpowiada na list z biura Rzecznika Praw Obywatelskich" - 20.11.2014

"Dlaczego stajecie Państwo po stronie tych osób, które chcę przestrzegać tylko tych zasad, które są dla nich wygodne? Przepisy ustawy o ROD zostały skonstruowane w taki sposób, a nie inny, aby chronić działkowców. Nikt nie blokuje wyłączenia się z PZD zarówno całym ROD, jak i pojedynczym działkowcom. Podważanie zapisów ustawy jest dowodem na to, że stowarzyszenia, na których opinie się Państwo powołujecie, nie reprezentują działkowców tylko własne interesy" - pisze w odpowiedzi na list z biura RPO OZ Warmińsko - Mazurski.

czytaj więcej

"OZ Podkarpacki odpowiada na artykuł w Super Nowościach na temat opodatkowania altan w Toruniu" - 20.11.2014

"Artykuł nie wyjaśnia czytelnikom, iż wyrok NSA z dnia 9.01.2014 r. oraz brak definicji altany w Prawie budowlanym może zostać wykorzystany przez niektóre samorządy w celu zasilenia budżetów miejskich poprzez opodatkowanie działkowców. Podjęte już nie tylko w Toruniu, ale i w innych miastach działania wyraźnie wskazują na to, że niektóre samorządy chcą jak najszybciej wykorzystać istniejącą lukę prawną w sposób niekorzystny dla interesu obywateli, którzy złożyli przecież własny, obywatelski projekt ustawy regulujący to zagadnienie" - pisze OZ Podkarpacki.

czytaj więcej

"Działkowcy z OZ Sudeckiego spotkali się z Posłem Henrykiem Kmiecikiem" - 20.11.2014

W dniu 17 listopada 2014r delegacja Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju spotkała się z Posłem Henrykiem Kmiecikiem z Koła Bezpieczeństwo i Gospodarki. Podczas spotkania przedstawiono Posłowi dwie spraw, które aktualnie są bardzo istotne dla środowiska działkowców. Pierwsza z nich dotyczyła sytuacji jaka wytworzyła się po orzeczeniu NSA z dnia 9 stycznia br, w sprawie altan. Druga, to zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich co do konstytucyjności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

"ROD '1 maja' w Chełmnie zostaje w PZD" - 20.11.2014

ROD '1 maja' w Chełmnie pozostał w strukturach Polskiego Związku Działkowców jako jego jednostka terenowa. Na zebraniu działkowcy ustalili też wspólne stanowiska wobec wyroku NSA oraz działań Rzecznika Praw Obywatelskich. ROD '1 maja' w Chełmnie jest jednym z największych w okręgu toruńsko-włocławskim PZD. 

czytaj więcej

"Działkowcy z ROD 'Energetyk' w Grudziądzu nadal w PZD" - 20.11.2014

W świeżo wyremontowanej świetlicy ROD 'Energetyk' spotkali się właściciele działek, aby w drodze demokratycznego głosowania, dokonać wyboru stowarzyszenia, które dalej ma prowadzić ich ogród. Uchwała o pozostawieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w strukturach Polskiego Związku Działkowców została przyjęta absolutnie jednogłośnie, a ogłoszenie wyniku zatwierdzono burzą oklasków.

czytaj więcej

"Czy znów mamy do czynienia z próbą podważania rzeczy oczywistych?" - 20.11.2014

"Dlaczego Pani Profesor podejmuje temat bez względu na to kto i dlaczego wnosi uwagi do ustawy" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowiec z ROD "Moniuszko" we Włocławku.

czytaj więcej

"Niech nasze prawo będzie realne, a nie oderwane od życiowej rzeczywistości" - 20.11.2014

"Definicja przyjęta przez NSA jest bzdurna i oderwana od rzeczywistości" - pisze do Marszałka Sejmu RP działkowiec z ROD "Pigwa" we Włocławku.

czytaj więcej

"Ustawa zabezpiecza nasze prawa, jak i prawa PZD" - 20.11.2014

"Nasz ogród, jak i altany, nie powstały na terenach rekreacyjnych lecz na terenach zalewowych wysoce zdegradowanych. To my działkowcy swoją pracą doprowadziliśmy te terany do użytku. Działki dla wielu emerytów, rencistów, jak i rodzin, są terenem spotkań rodzinnych, wypoczynku, jak i rozwijania swojego hobby. Są po prostu dla nas wszystkim! W związku z powyższym udzielamy poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - STOP rozbiórkom altan"- piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich i Posła PO Rafała Grupińskiego działkowcy z ROD 'Budowlani' w Nowej Soli.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.