Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Wyrok NSA jest oderwany od rzeczywistości" - 03.12.2014

"Altana działkowa od zawsze była budynkiem służącym działkowcom do wypoczynku oraz miejscem, w którym można przechowywać sprzęt i inne wyposażenie niezbędne na działce. Działkowcy chcą w spokoju uprawiać swoje działki i na nich odpoczywać w gronie najbliższych. Działkowcom niepotrzebne są niezrozumiałe zawirowania na szczytach władzy, uderzające z resztą nie pierwszy raz w żywotne interesy działkowców" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD w Lipnie i Rypinie.

czytaj więcej

"Działkowcy są zaniepokojeni brakiem postępu w pracach nad projektem" - 03.12.2014

"Apelujemy o jak najszybsze procedowanie przez Sejm RP obywatelskiego projektu 'STOP rozbiórkom altan'. Wyrok NSA w sprawie altan jest ostatnio co raz częściej wykorzystywany przez niektóre miasta do podważenia zwolnienia podatkowego przysługującego działkowcom. Budzi to uzasadnione zaniepokojenie wśród działkowców" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD '4 marca' w Stargardzie Szczecińskim.

czytaj więcej

"Władza nie może świadomie lekceważyć obywateli" - 03.12.2014

"Zalegalizowanie stanu zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przyjętego zwyczajem oraz zdrowym rozsądkiem, jest jedynym wyjściem z tej paradoksalnej, wręcz absurdalnej sytuacji, kiedy partia rządząca stawia się ponad oczekiwaniami wyborców. Jest to sytuacja nie tylko skandaliczna, ale przede wszystkim pozbawiona racjonalnych przesłanek, a kierowanie się ukrytym celem - chęcią zarobku na całej społeczności polskich działkowców w zakresie regulacji prawnej statusu altan - z góry skazuje taki sposób postępowania władzy na niepowodzenie" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Fiołek' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Apelujemy o wyzbycie się uprzedzeń do ustawy o ROD" - 03.12.2014

"Jesteśmy w okresie prowadzenia kampanii zebrań ustawowych w ROD w celu podjęcia decyzji w sprawie wyłonienia stowarzyszenia prowadzącego każdy ogród. Ten obowiązek, wynikający z przepisów nowej ustawy o ROD, daje pełną gwarancję swobody wyboru przez działkowców. Dziwi nas jednak stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, występującego z wątpliwościami, co do ograniczenia swobody decyzji podejmowanych przez działkowców. Pozostałe wątpliwości również nie znajdują uzasadnienia" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich i Marszałka Sejmu działkowcy z OZ w Szczecinie.

czytaj więcej

"Tylko PZD jest w stanie nas bronić" - 03.12.2014

"Odnoszę wrażenie, ze ogrody działkowe i nasza ustawa są w Pani zainteresowaniu dzięki naszym przeciwnikom, których uwiera nasza organizacja i stowarzyszenie ogrodowe PZD. PZD nie jest organizacją uprzywilejowaną, bo zgodnie z Ustawą o ROD, to ja i moi koledzy działkowcy decydujemy do kogo będziemy należeć. Zdajemy sobie sprawę, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, że w walce o nasze prawa, ogrody i ogrodnictwo działkowe w Polsce, tylko silne stowarzyszenie PZD może i jest w stanie w dalszym ciągu nas bronić przed zakusami naszych przeciwników, którzy tylko czekają, aby pozbawić mnie i moich kolegów dzierżawionych działek" - pisze Jan Dawidowicz z ROD im.M.Reja w Gdyni.

czytaj więcej

"Koncepcja ażurowych altan jest dowcipem sędziów NSA" - 03.12.2014

"W internecie, jak również w prasie otrzymywanej z KR PZD, dowiedziałam się, że jest Pan w świetnym kontakcie z naszym Związkiem, ale nie dostrzegłam nigdzie żadnej informacji o tym, aby podjął Pan jakieś realne działania. Jeśli się mylę, to bardzo przepraszam. Zawsze uważałam Pana za rzeczowego mężczyznę, dotrzymującego słowa. Dlatego też liczę, że tym razem nie zawiodę się na Panu" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Maria Piotrowska z ROD 'Kalina' w Toruniu.

czytaj więcej

Spotkanie Prezesów ROD z terenu delegatury OZM PZD w Ciechanowie - 02.12.2014

zdjęcia-ciechanów.jpg (2048×1536)

28 listopada 2014 roku  w siedzibie ZNP w Ciechanowie odbyło się spotkanie prezesów  zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania delegatury OZM PZD w Ciechanowie z Prezesem Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Panem Zygmuntem Kacprzakiem i radcą prawnym okręgu Panią Eweliną Świątek. Na spotkaniu omówiono problemy, wynikające z wyroku NSA i stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, spotkanie działkowców z Premier Ewą Kopacz i zapisy nowego Statutu PZD.

czytaj więcej

Poseł PO Janusz Dzięcioł prosi Marszałka Sejmu o pilne podjęcie prac nad projektem - 02.12.2014

dzieciol-138193.jpg (640×530)"Jestem przekonany, ze w tym wypadku należy zwrócić szczególną uwagę na interes społeczny i obronę własności niezamożnej grupy członków ROD, dla których możliwość korzystania z działek i czerpania z nich pożytków jest często jedyną dostępną formą wypoczynku oraz wsparcia domowego budżetu. W tym celu konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi i sprzętów, a co za tym idzie odpowiedniego bezpiecznego miejsca, gdzie można je przechowywać, czyli zamkniętej altany, na co powinno zezwalać prawo" - pisze w liście do Marszałka Sejmu poseł PO Janusz Dzięcioł.

czytaj więcej

"Nadal zamierzamy walczyć o swoje prawa" - 02.12.2014

"Obserwujemy poparcie dla działkowców ze strony posłów, ale tylko wyrażane słowami, a nie czynami. O działania musimy się mocno upominać, włącznie z protestami przeciwko bezczynności. Przeciwko krzywdzeniu nas. PO, w której chcieliśmy mieć oparcie, okazuje się partią nieprzejmującą się problemami miliona polskich działkowców. Jesteśmy wyborcami, którzy dyskutują o politykach, którzy nas wpierają, i o tych, którzy nie traktują naszych spraw poważnie. Listy z prośbami, protesty, ale też nasze głosy przy wyborach są wyrazem naszych odczuć" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Bratek' w Stawiskach.

czytaj więcej

"Z satysfakcją przyjąłem Pani zapewnienie, że jeszcze w tym roku Sejm znowelizuje prawo budowlane" - 02.12.2014

"Osobiście liczę, podobnie jak i tysiące polskich działkowców, że w demokratycznym państwie prawa, Sejm RP nie dopuści do skrzywdzenia mnie i moich przyjaciół działkowców, abyśmy zostali zmuszeni do rozbiórki wybudowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZD, budowanych dużym wysiłkiem, altan działkowych. Liczę, ze dotrzyma Pani Premier danego zapewnienia na spotkaniu z delegacją działkowców" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Jan Dawidowicz z ROD im.M.Reja w Gdyni.

czytaj więcej

"Swoim orzeczeniem NSA pragnie uczynić mnie przestępcą" - 02.12.2014

"W swoim długoletnim życiu zawsze kierowałem się poszanowaniem prawa, dlatego między innymi swoją altanę wybudowałem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przykładowymi planami publikowanymi w wydawnictwach działkowych. Tym bardziej teraz nie potrafię zrozumieć dlaczego NSA swoim orzeczeniem pragnie uczynić mnie przestępcą, wmawiając mi samowolę budowlaną" - pisze w liście do Marszałka Sejmu działkowiec z ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Działkowcy czują się oszukani" - 02.12.2014

"Niezrozumiała wydaje się działkowcom interpretacja przez Panią Rzecznik Praw Obywatelskich definicji demokracji. Wzorem NSA sięgnęliśmy do encyklopedii i czytamy, że demokracja jest to system rządów i forma sprawowani władzy, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli, sprawowana bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli. Jeśli znaczna większość działkowców w głosowaniach bezpośrednich opowiada się za pozostaniem w strukturach PZD, to po co niszczyć te struktury?" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD im.S.Żeromskiego w Kielcach.

czytaj więcej

"Racje działkowców są oczywiste" - 02.12.2014

"Przez ponad 120 lat istnienia ogrodów działkowych żadna dotychczasowa ustawa nie wymagała pozwoleń na altany. Obecnie NSA sprecyzował definicję altany w sposób nieżyciowy i w dalszym ciągu nieprzyjęty ustawą. Znając sposoby działania administracji i kaprysy urzędników w naszym kraju, tylko patrzeć jak otrzymamy nakazy rozbiórki naszych altanek albo też zostaniemy zaskoczeni kolejnymi obciążeniami podatkowymi" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Jan Krzyżanowski z ROD 'Pigwa' we Włocławku.

czytaj więcej

"Działka integruje wielopokoleniowe rodziny" - 02.12.2014

"Gdyby miała Pani kontakt z działkowcami po zakończeniu procedowania projektu ustawy o ROD, to z pewnością zmieniłaby Pani swój stosunek do tego dokumentu i swój pogląd na sposób odbioru tej ustawy przez środowisko działkowców. Ustawy, która stabilizuje życie działkowców w oparciu o poszanowanie dorobku i praw nabytych przez ponad wiekowe funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce. Akt ten cieszy się olbrzymią akceptacją działkowców i całego Związku. Zawarte w nim rozwiązania stanowią wyważony kompromis pomiędzy potrzebami działkowców a interesami gmin" - pisze w liście do rzecznika Praw Obywatelskich Prezydium OZ Opolskiego.

czytaj więcej

"Działkowcy żądają dotrzymania danego im słowa" - 02.12.2014

"W dniu 9 października do Sejmu RP został złożony na ręce Wicemarszałków obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, poparty 704 500 podpisami działkowców. Wicemarszałkowie Sejmu RP na spotkaniu z delegacją PZD w swoich wypowiedziach jednoznacznie poparli projekt obywatelski i podkreślili, że należy maksymalnie skrócić tryb uchwalenia ustawy, aby została ona przyjęta w ciągu jednego miesiąca. Od momentu złożenia podpisów i deklaracji Wicemarszałków Sejmu i posłów upływa niemal dwa miesiące, a w porządku obrad Sejmu na najbliższe tygodnie nie przewidziano pierwszego czytania projektu ustawy" - piszą działkowcy z ROD 'Zoda' w Jelczu - Laskowicach.

czytaj więcej

"Potrzebne jest nam stabilne prawo" - 02.12.2014

"Działki w naszych ogrodach działkowych posiadają rodziny mniej zamożne. Działka dla nich jest wparciem ekonomicznym, miejscem gdzie mogą wypoczywać wspólnie z rodziną. Ogrody działkowe są miejscami użyteczności publicznej, są potrzebnymi terenami zielonymi w miastach, utrzymywanymi przez działkowców. Służą one nie tylko rodzinom działkowym, ale społeczności lokalnej. Są dobrze zarządzane przez samorządy ogrodowe i Związek. Nasze działania wspierają samorządy miast i gmin, które znają nasze potrzeby i problemy, bo uczestniczymy aktywnie w życiu publicznym" - w liście do Marszałka Sejmu piszą działkowcy z ROD im. Szymona Wachowiaka w Wągrowcu.

czytaj więcej

"Działkowcy są oburzeni bezczynnością posłów" - 02.12.2014

"Projekt obywatelski został przygotowany z inicjatywy naszego Związku. Działkowcy jego zapisy poparli i oczekują szybkiej zmiany w ustawie Prawo budowlane zgodnie ze złożonym w Sejmie projektem obywatelskim. Nie dokonanie zmian w ustawie budowlanej spowoduje, że wszyscy działkowcy dostaną od nadzoru budowlanego decyzję o nakazie rozbiórki altany. Prosimy więc Pana Marszałka o zrozumienie naszych działkowców, którzy nie mogą pogodzić się  z myślą,  że w najbliższym czasie będą zmuszeni swoje altany zburzyć" - piszą w liście do Marszałka Sejmu Prezesi ROD w Rogóźnie.

czytaj więcej

"Działkowcy żyją w niepewności o przyszłość altan" - 02.12.2014

"Ogrody działkowe we Wronkach powstały ponad 70 lat temu. Działka zawsze była formą wsparcia dla najuboższych i spełniała przede wszystkim funkcję produkcyjno - rekreacyjną. Działkowcy głównie emeryci i renciści na swoich działkach przebywają od wiosny do późnej jesieni i dlatego altana ogrodowa nie może być ażurowa tylko musi to być mały domek, który pozwoli działkowcom wypocząć, przygotować posiłek, schować sprzęt ogrodniczy, wyhodowane warzywa i owoce oraz niezbędny sprzęt do wypoczynku" - w liście do Marszałka Sejmu piszą działkowcy z ROD we Wronkach.

czytaj więcej

"Działkowcy są zaniepokojeni przeciągającym się niewprowadzeniem projektu po obrady Sejmu" - 02.12.2014

"Podczas spotkania z Panem delegacja PZD otrzymała zapewnienie przyspieszenia procedowania w Sejmie RP pierwszego czytania. Zwracamy się do Pana o dotrzymanie danego słowa i podjęcie skutecznych działań w celu przyspieszenia procedowania projektu PZD. Jest Pan czołowym działaczem ugrupowania, które zawsze było blisko ludzi" - piszą w liście do Wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka z PSL i Wicemarszałka Jerzego Wenderlicha z SLD działkowcy z ROD 'Pierwiosnek' w Oławie.

czytaj więcej

"Pani Profesor, czas na refleksję" - 02.12.2014

"Co Pani Profesor zamierza podważać? Czy to, że zgodnie z nową ustawą działkowcy w sposób demokratyczny i bez nacisków wypowiadają się za pozostaniem w stowarzyszeniu ogrodowym PZD? Istnieje dowolność członkostwa, a jednak niemal wszyscy użytkownicy działek pozostają w szeregach naszego związku, wierząc, że jest to jedyne stowarzyszenie, dające gwarancję bezpieczeństwa i ochrony prawnej przed zakusami ludzi biznesu oraz pseudodziałaczy usuniętych z szeregów PZD za działalność na pograniczu prawa" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzej Woźniak ROD 'Ustronie' we Włocławku. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.