Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Miałem nadzieję, że już spokojnie zajmiemy się tym co kochamy tak bardzo - pracą w ciszy i spokoju na działkach i wokół nich" - 05.05.2015

"Tereny ogrodów są "łakomym kąskiem" dla środowiska Polityków Platformy Obywatelskiej, które nawet nie ukrywa tego, że ziemia ogrodów stałaby się majątkiem do regulacji zobowiązań samorządów, do załatwienia roszczeń dekretowców" - pisze Józef Biernacki z ROD "Pod Świerkiem" w Stroniach Śląskich.

czytaj więcej

"Popieramy działania PZD w celu rejestracji statutu" - 05.05.2015

"Wyrażamy sprzeciw w stosunku do działań Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy  utrudniających rejestrację Statutu PZD i stanowiska Prezydenta m.st. Warszawy, który zakwestionował uprawnienia Nadzwyczajnego Zjazdu PZD do uchwalenia statutu PZD. Prace nad statutem prowadzone były  dużym nakładem sił i środków, były konsultowane ze wszystkimi strukturami Związku i uzyskały poparcie wszystkich organów. Statut jest zgodny z ustawą o ROD oraz z powszechnie obowiązującym prawem, w szczgóności z ustawą o stowarzyszeniach" - piszą w swoim stanowisku ucestnicy Walnego ZebraniawROD "Relaks" w Staszowie.

czytaj więcej

"Proszę nie niszczyć tego, na co rodziny działkowe pracowały przez lata i pokolenia" - 05.05.2015

"Jestem działkowcem i nie godzę się na kolejne próby pzobawienia mnie mojego ogrodu i działki. Skutki Pani działań polegających na blokowaniu rejestracji statutu PZD uderzą również we mnie. Brak statutu, pomimo uchwalenia go zgodnie z ustawą o ROD, wywoła paraliż organizacyjny i doprowadzi do zniszczenia ogrodów. Blokując zatwierdzenie statutu PZD zagraża Pani ogrodnictwu działkowemu w całym kraju. Naprawdę chce Pani przejść ho historii jako ta, która zniszczyła ogrodnictwo działkowe w Polsce?" - pyta w liście do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz Danuta Różańska z ROD "Perkoz" w Mrągowie.

czytaj więcej

"Nie zgadzamy się z zastrzeżeniami organu nadzoru wniesionymi do naszego statutu" - 05.05.2015

"Zarówno zastrzeżenia do statutu PZD, które bez głębszej analizy podzielił Sąd Rejestrowy, jak i zastosowane działania nadzorcze wobec PZD, w naszej ocenie, nie wynikają z przesłanek formalnoprawnych, ponieważ statut został uchwalony zgodnie z ustawą o ROD i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Z przekonaniem i stanowczością stwierdzamy, że organ nadzoru w odniesieniu do PZD stosuje jedynie nadzór negatywny, który w swych skutkach zmierza do likwidacji Związku jako bariery blokującej skutecznie od ponad 25 lat swobodny dostęp do gruntów zajmowanych przez ROD. Jest to więc działanie polityczne, a nie działanie w trosce o czystość prawa. Władza wie, że dopóki istniejemy jako Polski Związek Działkowców, jej zamiary wobec ogrodów działkowych nie są możliwe do zrealizowania" - piszą w swoim stanowisku w sprawie rejstracji statutu PZD działkowcy z ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Zorza" w Lesku w sprawie rejestracji statutu PZD - 05.05.2015

"Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zorza" w Lesku obecni na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym krytycznie odnoszą się do postanowienia jakie w dniu 7 stycznia 2015 r. wydał Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który odmówił rejestracji Statutu stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD "Zorza" w Lesku.

czytaj więcej

"Zasługujemy na to, aby w spokoju i pewności jutra uprawiać swoje działki" - 05.05.2015

"Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bażant" w Boguchwale uczestniczący w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym składają stanowczy sprzeciw działaniom podjętym przez Panią Prezydent, zmierzającym do sparaliżowania funkcjonowania PZD" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st.  Warszawy uczestnicy zebrania w ROD "Bażant" w Boguchwale.

czytaj więcej

"Nie potrafię zrozumieć, dlaczego Pani Prezydent Warszawy jest tak zaciekłym przeciwnikiem ogrodnictwa działkowego" - 05.05.2015

"Przez okres zimowy z utęsknieniem wyczekiwałam wiosny, aby rozpocząć kolejny działkowy sezon. Moja radość była o tyle duża, że zebranie przynależnościowe w moim ogrodzie zdecydowało o dalszej współpracy z PZD, a na jesieni uchwalony został nowy statut Związku. Niestety, spokój mój zakłóca niebezpieczeństwo ze strony Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, która jako Prezydent Warszawy pełni funkcję organu nadzorczego. Nie neguję potrzeby nadzoru nad organizacjami, jednak dążenie do likwidacji ogrodów działkowych nie powinno być jego celem. Zwracam się do Pani z prośbą o przyjrzenie się tej sprawie i podjęcie interwencji u Pani Prezydent Warszawy" - pisze do Pani Premier Ewy Kopacz Krystyna Malak z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Warmińsko - Mazurskiego PZD w Olsztynie w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydenta m.st Warszawy - 04.05.2015

"Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko - Mazurskiego PZD W Olsztynie z niepokojem przyjęło informacje, na temat działań podejmowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy będącego organem nadzorującym Polski Związek Działkowców. Chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania środków administracyjnych w celu wymuszenia na PZD zaniechania stosowania nowego statutu" - pisze w swoim stanowisku do Prezesa Rady Ministrów Prezydium OZ Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie torpedowania ustawy o ROD - 04.05.2015

Uchwalona z inicjatywy obywatelskiej ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, którą poparło blisko milion działkowców, była niewątpliwym zwycięstwem całego środowiska broniącego ogrodów działkowych przed naporem inwestorów i polityków, którzy w ROD widzą jedynie wartość ziemi liczoną w milionach złotych. Poddana szerokiej konsultacji ustawa stała się centrum uwagi na wiele miesięcy i postawiła na nogi wiele osób – nie tylko zwolenników istnienia ogrodów działkowych, ale także jej przeciwników, którzy co i rusz próbowali mieszać i wprowadzać zamęt.

czytaj więcej

Kolegium Prezesów Miasta i Rejonu Grudziądza do Premier RP o wsparcie działkowców - 04.05.2015

"Zastrzeżenia kierowane przez Prezydent m.st. Warszawy do Statutu Polskiego Związku Działkowców uchwalonego dnia 23 października 2014 roku zmierzają do unicestwienia ogrodów w stolicy, ale również w całej Polsce" - pisze w swoim wystąpieniu do Premier RP Kolegium Prezesów Miasta i Rejonu Grudziądza.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie posiedzenia zespołu ds. współpracy m.st. Warszawy z ogrodami działkowymi - 04.05.2015

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD, w związku z posiedzeniem Zespołu m.st. Warszawy ds. współpracy z ogrodami działkowymi, które odbyło się 17 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta st. Warszawy, wyraża swoje zaniepokojenie faktem, iż było ono pozbawione jakichkolwiek merytorycznych rozwiązań.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Koszalinie w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydenta m.st. Warszawy - 04.05.2015

"Doceniamy Pani rolę jako Marszałka Sejmu przy pracach nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, dlatego też prosimy Panią Premier o pomoc w wypracowaniu rozwiązania mającego na celu rejestrację nowego statutu PZD" - pisze w swoim stanowisku do Premier RP OZ PZD i Okręgowa Komisja Rewizyjna w Koszalinie.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZM PZD ws. posiedzenia komisji warszawskiej - 04.05.2015

Ogrom spraw i problemów przed jakimi stanął Związek sprawił, że poniekąd niezauważone pozostało spotkanie komisji warszawskiej. Tymczasem kolejny raz jesteśmy świadkami jak wygląda rzeczywista współpraca z władzami Warszawy i ich stosunek do działkowców.

czytaj więcej

Spotkanie z poseł Anną Zalewską w OZ Sudeckim - 04.05.2015

W dniu 28 kwietnia w siedzibie Okręgu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju odbyło się spotkanie z Panią Anną Zalewską, posłanką z okręgu wałbrzyskiego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Zarządu Okręgu Sudeckiego oraz zrzeszonych w nim ogrodów zapoznali Panią Poseł z aktualną sytuacją prawną PZD wynikającą z działań organu nadzoru, a związanych z rejestracją statutu Związku. Pani Poseł dostrzegając bardzo niekorzystną sytuację, w jakiej znalazło się nasze stowarzyszenie, zobowiązała się do podjęcia pilnych działań mających na celu obronę PZD. Rozważy także złożenie interpelacji w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów. (WJ)

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD ws. ustawy reprywatyzacyjnej - 04.05.2015

Członkowie OZ Mazowieckiego PZD wielokrotnie podkreślali, że problem roszczeń, jaki dotyka wiele ogrodów nie tylko w stolicy to wynik braku uregulowania tego problemu w obiecanej od wielu lat ustawie reprywatyzacyjnej. Niestety skutki roszczeń byłych właścicieli działkowcy odczuwają na własnej skórze, a władza od 25 lat nie kwapi się z wprowadzeniem systemowych przepisów, które pozwoliłyby na jasne i precyzyjne rozwiązania trudnych, spornych kwestii.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Sudeckiego PZD w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydenta m.st. Warszawy - 04.05.2015

"Prezydium OZ Sudeckiego zwraca się z prośbą do Pani Premier o rozważenie podjęcia stosownych działań wobec Prezydenta m.st. Warszawy. Działkowcy jako obywatele RP chcą wierzyć, że ktoś w naszym państwie czuwa nad przestrzeganiem konstytucyjnej zasady legalizmu, która zobowązuje organy władzy publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa i w wyłącznie oparciu na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. W tej zasadzie nie ma miejsca na działania polityczne, zmierzające do uzyskania nie tylko politycznych korzyści" - pisze w swoim stanowisku do Premiera RP Prezydium OZ Sudeckiego w Szczawnie Zdroju.

czytaj więcej

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD - 04.05.2015

"28 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. W trakcie obrad poruszano przede wszystkim kwestie związane z aktualnymi problemami Związku, a także z opieszałością władz Warszawy  w sprawie regulacji stanu prawnego ROD objętych „dekretem Bieruta”.

czytaj więcej

Stanowisko uczestników XVIII posiedzenia OZ PZD Śląskiego w sprawie wystapienia nadzorczego Prezydenta m.st. Warszawy - 04.05.2015

"Czujemy się pokrzywdzeni Pani wystąpieniem. Zwracamy się, aby w sposób rzetelny  i uczciwy przyjrzała się Pani działalności naszej organizacji i nie ulegała wpływowi osób,które podejmują próby wprowadzenia Pani w błąd, co do konieczności podejmowania pochopnych, nieprzemyślanych działań" - piszą w swoim stanowisku do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy uczestnicy XVIII posiedzenia OZ Śląskiego PZD w Katowicach.

czytaj więcej

"Popieramy działania Krajowej Rady PZD w zakresie uchwalenia i wprowadzenia w życie nowego statutu" - 04.05.2015

"Przedłożony Zjazdowi projekt statutu uzyskał powszechne popracie delegatów i został niemal jednogłośnie uchwalony. Następnie statut został przedłożony do rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, jednak referendarz sądowy odmówił rejestracji statutu. Zakwestionował przede wszystkim uprawnienia Nadzwyczajnego Zjazdu do uchwalenia statutu PZD. Krajowa Rada PZD z niepokojem i zaskoczeniem przyjęła postanowienie sądu, jak również argumenty wysuwane przez Prezydent m.st. Warszawy. Wolą Predydium KR PZD skierowano skargę na postanowienie referendarza sądowego i mamy mandzieję na zmianę werdyktu przez sąd pierwszej instancji" - piszą w swoim stanowisku działkowcy ROD "Metalowiec" w Skarżysku - Kamiennej.

czytaj więcej

"Trudno uwierzyć, że zarzuty wobec statutu są tylko i wyłącznie troską organu nadzoru o podmiot nadzorowany" - 04.05.2015

"Jak zwykle, gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Grunty, na których zlokalizowane są ROD są łakomym kąskiem dla deweloperów, a także świetną okazją dla włodarzy miast do załatania dziur budżetowych. Zarzuty wobec statutu są absurdalne, a największym kuriozum jest uznawanie części opłaty ogrodowej za finansowanie działalności jednostki krajowej i okręgowej. Gdyby Pani Prezydent była działkowcem, to wiedziałaby, że zarówno Okręgi jak i Krajowa Rada w dużym zakresie zarządzają ogrodami. Składa się na to księgowość, opieka prawna, nadzór inwestycyjny oraz ogrodniczy. Bez tej pomocy ogrody miałyby ogromne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, a zatrudnienie osób do wykonywania tych zadań przerasta możliwości finansowe ogrodów" - pisze do Pani Premier Ewy Kopacz Blandyna Łubkowska z ROD "Wisełka" w Toruniu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.