Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List działkowców z Prądcina przeciwko likwidacji ogrodów w Warszawie - 30.01.2015

"To bulwersujący, podstępny zamach na niewinnych i często biednych obywateli, dla których działka w ROD, blisko miejsca zamieszkania, jest rajem, oazą wytchnienia, najcenniejszym darem. Protestujemy przeciwko budowaniu dobrobytu na krzywdzie ludzkiej, przeciwko jaskrawej niesprawiedliwości i nikczemności. Nie kwestionujemy potrzeby zadośćuczynienia poszkodowanym dekretowcom, jednak uwazżmy postulowany przez Zrzeszenie Dekretowiec sposób rekompensaty za nieludzki, obłudny i haniebny" - piszą w listach do Marszałka Sejmu RP, Pani Premier, Prezydent Warszawy i Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Pod Borem' w Prądcinie.

czytaj więcej

Działkowcy z Poznania oburzeni artykułem Gazety Wyborczej - 30.01.2015

"Odrzucamy jednoznacznie Pańskie enuncjacje zarzucające PZD nieuczciwość i manipulacje przy odbywaniu nakazanych ustawą zebrań działkowców, które określa też Pan bardzo wymownym słowem - sabotaż. Martwi się Pan, ze w niektórych ogrodach nie było wymaganego kworum do podjęcia uchwały. Przecież tak zdecydowali sami działkowcy, że nie ma po co przychodzić na zebranie i wdawać się w nikomu niepotrzebne dyskusje, bo poznali swój Związek i dobrze oceniają jego pracę. Związek powiadomił wszystkich o zebraniach w trybie nakazanym ustawą i poniósł ogromne koszty organizacji zebrań" - piszą w liście do redaktora Gazety Wyborczej Marka Wielgo działkowcy z Poznania.

czytaj więcej

"My działkowcy nigdy nikomu nic nie zabraliśmy!" - 28.01.2015

"Tereny zajmowane przez warszawskie ogrody zlokalizowane w stolicy są łakomym kąskiem dla różnych grup dewelopersko - finansowych, które zrobią wszystko, łącznie z obejściem prawa, aby nimi zawładnąć. To bardzo proste posunięcie, tylko co będzie z działkowcami? Z ludźmi, którzy uprawiają swoje działki od wielu lat, a przed nimi ich poprzednicy usuwali gruzy zniszczonej Warszawy, aby powstał choć kawałek terenu zielonego. Ludzie ci byli dumni, że na skatowanej ziemi powstaje życie. Włożyli oni cały swój trud i wysiłek, aby wróciło życie i zieleń" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD 'Konwalia' w Radomiu.

czytaj więcej

Kolegium Prezesów ROD w Starogardzie Gdańskim o działaniach zmierzających do likwidacji warszawskich ROD - 28.01.2015

"Zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy zwartym kolektywem w walce o utrzymanie ogrodów i praw działkowców. Nie zgadzamy się, aby działkowcy ponosili koszty nieudolnej władzy. Nie pozwolimy, aby władza zaspokajała roszczenia naszą wieloletnią i trudną pracą włożoną w uprawę działek. Ogrody działkowe powstawały przeważnie na nieużytkach i wysypiskach śmieci. Nasza pracą z tych miejsc zrobiliśmy piękne tereny zielone - płuca miast. Teraz Pani chce nasz trud zniweczyć? Takim poczynaniom władzy mówi stanowczo NIE!" - pisze kolegium prezesów rod w Starogardzie Gdańskim.

czytaj więcej

OZ w Kaliszu sprzeciwia się spłacie dekretowców warszawskimi ogrodami - 28.01.2015

"Wyrażamy sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych kosztem likwidacji warszawskich ROD. Jesteśmy zbulwersowani propozycjami, które poza przejęciem gruntów użytkowanych przez działkowców nie przewidują żadnych odszkodowań. Warszawscy działkowcy, podobnie jak inni działkowcy w kraju, wnieśli ogromny wkład pracy i środki finansowe na doprowadzenie otrzymanych kawałków gruntu do pięknych terenów zielonych, które stanowią zielone płuca miasta stołecznego Warszawy" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ w Kaliszu.

czytaj więcej

Protest działkowca wobec odmowy rejestracji statutu PZD - 28.01.2015

"Pani zastrzeżenia co do naszego statutu mają podtekst czysto polityczny, bo nadzwyczajny zjazd PZD, który uchwalił statut był zwołany zgodnie z prawem, tak samo jak i ten z 2006 roku. Więc Pani argumenty są słabe. A że referendarz sądowy nieposiadający moim zdaniem wystarczającej wiedzy poparł Pani argumentację, to świadczy jedynie o braku kompetencji i wiedzy o ustawie o ogrodach działkowych i ustawie o stowarzyszeniach. Ponadto - śmiem twierdzić, ze mógł być w jakiś sposób zachęcany do działalności wywrotnej. Mam ogromny żal, że znów ważniejsza od człowieka jest chęć zysku. Dla Pani liczą się tylko zera na koncie. Smutne" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Andrzej Błasik z ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie.

czytaj więcej

Prezydium OZ we Wrocławiu w sprawie rejestracji statutu PZD - 27.01.2015

"Prezydium OZ PZD we Wrocławiu wyraża uzasadnione podejrzenie celowej odmowy rejestracji statutu PZD. Można przypuszczać, ze odmowa Sądu sprzyja władzy Warszawy reprezentowanej przez Prezydenta Miasta jako Starosty Grodzkiego. Nie negując praw Pani Prezydent należy wskazać możliwość celowego szkodzenia stowarzyszeniu ogrodowemu PZD w związku z bardzo licznymi próbami likwidacji terenów warszawskich ogrodów i składanymi przez władze Warszawy pozwami o wydanie gruntów ROD celem ich późniejszej sprzedaży i zabudowy" - pisze Prezydium OZ PZD we Wrocławiu.

czytaj więcej

Reakcja OZ w Koszalinie na artykuł Gazety Wyborczej "Ogrody nadal w rękach PZD" - 27.01.2015

"Tezy pańskiego artykułu, szczególnie te odnoszące się do kampanii zebrań ustawowych, w żadnej mierze nie odpowiadają rzeczywistości. Panie Redaktorze, to działkowcy - członkowie ROD zdecydowali, że niewiele z dużej rzeszy ROD podjęło decyzję o tzw. wyodrębnieniu się. Decyzje działkowców należy uszanować, zarówno tych, którzy pozostali w PZD, jak i tych, którzy wystąpili z PZD. Pański artykuł jest klasycznym przykładem lansowania tezy, że jeżeli większość podejmuje decyzję niezgodną z poglądami mniejszości, to tym gorzej dla tej większości. Pańskie stwierdzenie dotyczące 'sabotażu PZD' pozostawiamy bez komentarza, ponieważ nie można komentować populistycznych haseł na użytek mniejszości" - pisze w liście do redaktora Marka Wielgo OZ w Koszalinie.

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Pile w sprawie warszawskich działkowców - 27.01.2015

"W większości upominający się o utracone grunty w Warszawie są osobami zamożnymi, które wykupiły od faktycznych spadkobierców prawo do ubiegania się o sporne teraz tereny. Tymczasem obecni użytkownicy warszawskich ogrodów działkowych to przede wszystkim osoby starsze, emeryci i renciści lub bezrobotni, dla których relaks i odpoczynek oraz zdrowe warzywa i owoce - z uwagi na ich skromne zasoby finansowe - są osiągalne jedynie w oazach ciszy i spokoju oraz w otoczeniu przyjaznej przyrody na działce rodzinnego ogrodu działkowego" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Okręgowa Komisja Rewizyjna w Pile.

czytaj więcej

OZ w Gdańsku w obronie warszawskich ROD - 27.01.2015

"Zaspokajając roszczenia byłych właścicieli należy uwzględnić, że właścicielem znacznej części Warszawy jest całe społeczeństwo, a większość obiektów została odbudowana decyzjami tej samej władzy, której jednym z przedstawicieli był B. Bierut. W związku z tym należy uwzględnić także roszczenia tych obywateli lub ich spadkobierców, którzy materialnie, a także nieopłaconą pracą wspomagali budżet miasta w odbudowie Warszawy z powojennych ruin. Warto wziąć pod uwagę, ze nie jest zbyt skomplikowanym powołanie stowarzyszenia tych osób, a wśród nich także działkowców i wystąpienie na drogę sądową, aby wraz z roszczeniami wynikającymi z podważanego dekretu Bieruta rozpatrywać także roszczenia tych, którzy działali na rzecz realizacji tego i innych dekretów ówczesnego państwa" - pisze OZ w Gdańsku.

czytaj więcej

"Pseudo działkowcy usunięci ze Związku dążą za Pani pośrednictwem do rozwiązania PZD" - 27.01.2015

"Widocznie ci, co uważali, że działkowcy masowo będą występować z PZD zawiedli się i szukają u Pani wsparcia. Takie wrażenie odnieśliśmy po Pani piśmie, w którym to Pani sugeruje, że jest możliwość w państwie demokratycznym likwidacja organizacji pozarządowej. Pani, która piastuje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, z samej nawy powinna bronić praw obywateli, a nie wąskiej grupy ludzi, którym marzy się zbić kapitał na krzywdzie polskich działkowców. Jak widać, wystąpienia działkowców w obronie ogrodów oraz ich chęć przynależności do stowarzyszenia PZD nie trafiają do Pani" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich kolegium prezesów rejonu iławskiego.

czytaj więcej

OZ Śląski otrzymał pierwszy wyrok zasądzający zwrot nadpłaconych kwot - 27.01.2015

Color PencilW związku z zaleceniami pokontrolnymi Komisji powołanej przez Krajową Radę PZD, odnoszącymi się do inwestycji prowadzonych w OZ Śląskim w latach 2008-2013, w szczególności odnośnie zawyżonych płatności na rzecz firmy RAK Piotr Rakoczy oraz firm z nią powiązanych, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski informuje, że otrzymał pierwszy wyrok zasądzający zwrot nadpłaconych kwot.

czytaj więcej

Działkowcy z Grudziądza popierają walkę o warszawskie ogrody - 27.01.2015

"Wszyscy działkowcy w naszym kraju otrzymali grunty w różnym czasie, na których tworzyli swoje zielone azyle, które od wielu lat oddziałują pozytywnie na wszystkich mieszkańców. Żaden z działkowców samowolnie nie zajął terenu, na którym obecnie uprawia swoja działkę. Tereny te zostały przekazane przez ówczesne władze. Zagłębiając się w projekt Zrzeszenia Dekretowiec, który zakłada całkowitą likwidację ogrodnictwa działkowego w warszawie, a bezkosztowe rozwiązanie to atak na działkwoców i PZD, ale korzystne jest ono dla urzędników i deweloperów, którzy robią zakusy na te grunty" - pisze w liście do Marszałka Senatu RO kolegium prezesów miasta i rejonu Grudziądza.

czytaj więcej

OZ w Częstochowie przeciwko spłacie dekretowców warszawskimi ogrodami - 27.01.2015

"Liczymy na pełne poparcie przez Pana Urząd problemu prawie 8.000 warszawskich rodzin i zrozumienie ich trudnej sytuacji życiowej wynikającej z niezawinionej przez nich sytuacji prawnej. Działkowcy nigdy nie przejmowali terenów samodzielnie, lecz mieli na to pozwolenie ówczesnych władz samorządowych i tak samo winno być teraz, w chwili gdy upominają się o te tereny spadkobiercy, którym należy naprawić wyrządzone dawniej krzywdy. Jednak naprawa krzywd dla kilku osób nie może być realizowana kosztem wielu tysięcy warszawiaków" - pisze w liście do Prezydenta RP OZ w Częstochowie.

czytaj więcej

Krajowa Komisja Rewizyjna o zamiarze likwidacji warszawskich ROD - 27.01.2015

"Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych kosztem likwidacji warszawskich ROD. Mamy też nadzieję, że kuriozalna propozycja stowarzyszenia Dekretowiec nie będzie miała dalszej akceptacji Pani i stołecznego urzędu. Apelujemy również o bezwzględną realizację regulacji prawnej zawartej w art. 76 ustawy z dnia 13.12.2013 roku w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania dla tych ROD, które spełniają wymogi ustawodawcy. Historia nie wybaczyłaby Wam Panie i Panowie, gdybyście przyłożyli rękę do tak haniebnego pomysłu spłacenia zobowiązań reprywatyzacyjnych państwa kosztem działkowców" - pisze Krajowa Komisja Rewizyjna PZD.

czytaj więcej

OZ w Zielonej Górze wobec artykułu Gazety Wyborczej o działkowcach - 27.01.2015

"Po raz kolejny potraktował Pan członków PZD jak ciemną masę, która niczego nie rozumie i nie potrafi podejmować świadomych decyzji. Wydźwięk artykułu z Gazety Wyborczej z 25 stycznia br. pt. "Ogrody działkowe nadal w rękach PZD" pozostawia niesmak. Z treści Pańskiego artykułu wynika, iż działkowcy w ogromnej większości przegapili swoją szansę na założenie nowego stowarzyszenia. Nie przyszło Panu do głowy, że działkowcy pozostali w PZD, ponieważ jest to stowarzyszenie, które im odpowiada? Pańskie podejście do PZD jest znane od wielu lat, jeszcze się nie zdarzyło, aby napisał Pan obiektywny artykuł dotyczący naszej społecznej organizacji" - pisze w liście do redaktora Gazety Wyborczej Marka Wielgo OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Działkowcy z Suwałk w sprawie zaspokajania roszczeń rodzinnymi ogrodami działkowymi - 26.01.2015

"Informacja o złożeniu wniosku stowarzyszenia "Dekretowiec", które skierowało wniosek o przygotowanie ustawy zmierzającej do zaspokojenia roszczeń tej grupy społecznej z tytułu tzw. "Dekretu Bieruta" budzi conajmniej zaniepokojenie wśród działkowców. Sposób rozwiązania sprawy poprzez likwidację ogródków działkowych i zwrot terenów w naturze jest niedopuszczalny" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Zarząd ROD im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

czytaj więcej

"Wyrażamy oburzenie w związku z Pani krytycznym stanowiskiem wobec nowej ustawy o ROD" - 26.01.2015

"Jest Pani przeciwna ustawie uchwalonej dzięki inicjatywie obywatelskiej, którą poparło ponad milion obywateli – nie tylko działkowców" pisze w swoim stanowisku do Rzecznika Praw Obywatelskich Zarząd ROD "Malinka" w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Wielu zrobi wiele, aby życie nam utrudnić i do takich zaliczyć należy stowarzyszenie "Dekretowiec" - 26.01.2015

"Wielu zrobi wiele aby to życie nam utrudnić i do takich zaliczyć należy stowarzyszenie "Dekretowiec", które kosztem warszawskich działkowców pragnie załatwić wierzytelności swoich członków" - pisze do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Działkowiec z ROD "Zacisze" w Żaganiu.

czytaj więcej

List działkowca do Prezydenta Warszawy w sprawie działań stowarzyszenia "Dekretowiec" - 26.01.2015

"Uważam, że prowadzi Pani grę, w której stawką są miliardy złotych w postaci najatrakcyjniejszych w Polsce terenów inwestycyjnych. Jednak jako działkowiec z 40-letnim stażem mam świadomość jak wiele dla zwykłych ludzi znaczy ten skrawek gruntu pod ogródkiem działkowym" - pisze w liście do Prezydenta Warszawy działkowiec z ROD "22 lipca" w Zielonej Górze.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.