Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Pani działania odbieram jako próbę pozbycia się działkowców ze stolicy" - 23.02.2015

"Pragnę zaprotestować przeciwko postanowieniu Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy XIII Wydz. Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 stycznia br., który to odmówił rejestracji statutu dla PZD. Pani zastrzeżenia co do nieprawidłowego wyboru delegatów na Zjazd, jak i zwołania oraz prowadzenia Zjazdu, są bezpodstawne, ponieważ wszystko zostało prawidłowo wykonane zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 roku i ustawa o stowarzyszeniach. Nie podoba mi się, że Pani zależy na sprzedaży gruntów, i że bardziej interesują Panią zera na koncie niż los działkowców. Proszę pamiętać, że oni są wyborcami i kiedyś z tego Panią rozliczą" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Ewa Kaszuba z ROD 'Przyszłość' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów ROD z rejonu Ostrołęki w sprawie zagrożenia istnienia warszawskich ogrodów działkowych - 23.02.2015

Wooden Pencils And Pencil Sharper"Domagamy się, aby Warszawa, szanując prawo o rodzinnych ogrodach działkowych, traktowała ich użytkowników na równie z pretendentami podważającymi tzw. dekret Bieruta do tych terenów i zapewniła w każdym przypadku godziwe odszkodowania oraz tereny zastępcze. Obawiamy się, że praktyka polegająca na wypychaniu działkowców poza Warszawę przeniesie się do innych miast i pozbawi nas życiowego dorobku, jakim było przekształcenie nieużytków w dobrze utrzymane działki, które zapewniają relaks i wyżywienie dla licznych rodzin i emerytów, rencistów i osób słabo sytuowanych" - piszą Prezesi ROD z rejonu Ostrołęki.

czytaj więcej

"To kolejna potyczka kręgów polityczno - biznesowych z działkowcami" - 23.02.2015

"Nasze oczekiwania się spełniły. 23 października 2014 roku Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął nowy statut i od tego dnia jego zapisy nas obowiązują. Wierzyliśmy, że jego rejestracja w sądzie będzie tylko formalnością, gdyż spełniliśmy wszystkie postanowione nam warunki. Jednak Sąd Rejestrowy Miasta Stołecznego Warszawy 7 stycznia 2015 roku odmówił zarejestrowania zmian statutu PZD bez podania żadnego uzasadnienia, uznając za słuszne uwagi zgłoszone do uchwalonego statutu przez Prezydent Warszawy, co nas oburza.Domyślamy się jednak gdzie może tkwić przyczyna odmowy. Według nas jest to kolejna potyczka kręgów polityczno - biznesowych z działkowcami" - piszą działkowcy z ROD 'Tulipan' w Jędrzejowie.

czytaj więcej

Działkowcy z Kielc w sprawie rejestracji statutu PZD - 23.02.2015

Study Table"Treścią niniejszego stanowiska w pełni popieramy decyzję o zaskarżeniu wydanego postanowienia, pozostając w nadziei, że zostanie ono uznane za zasadne. Jest to tym bardziej logiczne, iż procedura uchwalenia statutu w ramach samego Związku, wypełniła w całości obowiązki ustawy i jest z nią zgodna. Zależy nam na dokończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego zasad funkcjonowania ogrodów w naszym kraju. Nie po to podejmowaliśmy uchwałę o pozostaniu w stowarzyszeniu ogrodowym PZD, aby teraz nie mieć możliwości swobodnego działania i uprawiania własnego poletka" - piszą działkowcy z ROD im. Stanisława Staszica w Kielcach.

czytaj więcej

"Prawo stoi po naszej stronie i chcę żeby było przestrzegane przez wszystkich" - 23.02.2015

Office Accessorize"Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa odmówił rejestracji statutu dla naszego stowarzyszenia PZD. Jestem tym faktem niezmiernie oburzony, bo KR PZD dopilnowała wszystkich przepisów prawnych i terminów, a mimo tego sąd nam statut odrzucił. Ponieważ w kraju rejestruje się dużo innych stowarzyszeń i to bez żadnego problemu, mimo iż mają poważne uchybienia, dlatego uważam za niesprawiedliwe, że nasz statut odrzucono. Proszę się przyjrzeć działalności KRSów, bo to niepoważne, żeby referendarz sądowy jednoosobowo wydał decyzję, sugerując się tylko zarzutami Prezydent Warszawy" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Józef Śnieżek z ROD 'Nasz Gaj' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Spotkanie Wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha z OZ Toruńsko - Włocławskim - 20.02.2015

Spotkanie z Panem Wicemarszałkiem Sejmu RP odbyło się 16 lutego 2015 roku, w świetlicy Okręgowego Zarządu PZD w Toruniu, rozpoczęło się o godz. 12.00. Pan Wicemarszałek Sejmu - Jerzy Wenderlich przybył wraz z Dyrektorem Biura - Markiem Jopp. Na zebraniu ze strony PZD obecni byli Członkowie Okręgowego Zarządu PZD, pod przewodnictwem Prezesa OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD – Piotra Gadzikowskiego oraz Kierownika Biura OZ – Anny Bołądź.

czytaj więcej

Kolegium Prezesów z rejonu Strzelec Opolskich oburzone krytycznym stosunkiem Rzecznika Praw Obywatelskich wobec ustawy o ROD - 20.02.2015

"Ustawa o ROD, która jest uchwalona z inicjatywy obywatelskiej, była poddana szerokiej konsultacji, spełnia nasze oczekiwania, zabezpiecza nabyte prawa działkowców i zapewnia nam swobodę zrzeszania się. Poparło ją swoimi podpisami około miliona obywateli - co świadczy o dużej potrzebie społecznego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dlatego też w imieniu ponad trzech tysięcy rodzin działkowych apelujemy do Pani o ponowne przeanalizowanie swojego stosunku do ustawy i zaprzestania działań na szkodę działkowców" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich uczestnicy narady członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Strzelec Opolskich.

czytaj więcej

Prośba do Rzecznika Praw Obywatelskich o wsparcie w obronie statutu PZD - 20.02.2015

"Prezydent miasta Warszawa zakwestionowała sposób zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu, który uchwalił statut. W ten sposób praca wielu ludzi nad statutem poszła na marne. Wygląda na to, że urzędnik z KRSu w ogóle nie analizował zapisów ze starego statutu, który określał sposób zwołania delegatów na zjazd, ani ustawy o ROD. Moim zdaniem decyzja została wydana na życzenie Pani Prezydent, żeby mogła przejąć grunty pod ogrodami w stolicy, a potem je sprzedać i załatać dziurę w kasie miejskiej. Nasze stowarzyszenie PZD jest poważną organizacją, w której nie ma miejsca na błędy. Proszę sprawdzić z jakimi poważnymi uchybieniami zostały zarejestrowane różne stowarzyszenia ogrodowe. Wtedy zauważy Pani, że nasz Związek został skrzywdzony" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Robert Dygdoń z ROD 'Wolica' w Dębicy.

czytaj więcej

"Kolejny raz ktoś próbuje dokonać zamachu na ogrody" - 20.02.2015

"Pamiętajmy, że w państwie, które wywalczyło demokrację, działkowcy też mają swoje prawa chronione zapisami Konstytucji RP i ustaw. Wszystkie zasady dotyczące równości wobec prawa nie mogą być dowolnie interpretowane tak, jak to zakładają dekretowcy. Naszym zdaniem Polska wzorem innych krajów europejskich winna wpierać i pomagać w rozwoju tej już ponad wiekowej tradycji oraz ludziom, którzy w dobrej wierze pielęgnują działki w warszawskich ogrodach. Solidaryzujemy się z nimi i wierzymy, że nasz apel będzie jeszcze jednym głosem, który powinny wysłuchać osoby podejmujące decyzje w przedstawionej przez nas sprawie" - piszą działkowcy z ROD 'Metalowiec' w Skarżysku - Kamiennej. 

czytaj więcej

Warszawscy działkowcy zaniepokojeni odmową rejestracji statutu PZD - 20.02.2015

"Przytaczane argumenty, które pozwoliły lekką ręka odrzucić wniosek o rejestrację statutu PZD są wydumane i tworzone na siłę. Deklarujemy jednak, że w naszej walce nie poddamy się nawet na chwilę. Będziemy walczyć o nasz ogrody i nasz Związek do ostatnich sił. Zgody na tak bezpardonowe działania skierowane przeciwko nam nie było i nie będzie. Działkowcy, choć w większości emeryci i renciści, mają w sobie wiele samozaparcia i sił do walki o to, co dobre i właściwe. Z przykrością stwierdzamy, że Pani Prezydent zatraciła wszelkie poczucie tego, co jest właściwe i dobre dla społeczności warszawskiej. Godne ubolewania jest to, co wyczynia Pani względem działkowej rzeszy tysięcy warszawskich rodzin" - piszą działkowcy z ROD 'Żwirki i Wigury' w Warszawie.

czytaj więcej

"Władze miast nie bronią interesów działkowców, lecz zapspokojają ineteresy byłych właścicieli" - 20.02.2015

"Powstałe w przeszłości nieprawidłowości i uchybienia urzędników państwowych w procedurze wywłaszczenia i przekazywania gruntów na urządzanie ROD, stanowią podstawę dla obecnych urzędów publicznych do podejmowania krzywdzących decyzji dla działkowców dotyczących dekretowych zwrotów gruntów. Niepokojące stały się doniesienia prasowe o działaniach stowarzyszenia Dekretowiec, które nie ukrywając swoich zamiarów dąży do całkowitej likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie. Bezpardonowe działania dekretowców sprawiają, że swoje działki może utracić około 18.000 działkowców i ich rodzin" - piszą działkowcy z ROD im. B. Chrobrego w Kielcach.

czytaj więcej

Radomscy działkowcy w obronie ogrodów w stolicy - 20.02.2015

"Warszawskie ogrody działkowe powstały zgodnie z obowiązującym prawem. Korzystniej dla miasta i społeczeństwa byłoby utrzymać je jako tereny zielone, rekreacyjne i wypoczynkowe. Nigdzie na świecie nie ocenia się piękna miasta czy miejsc zamieszkanych przez ludzi z pozycji szarzyzny, betonu, smogu. Dlaczego w naszym kraju 'grupa' zainteresowanych tylko własnymi interesami bardzo często przebija się w łatwy dla siebie sposób przez gąszcz przepisów, dekretów, istniejącego prawa, niejednokrotnie przyzwolenia władzy miejscowej dla osiągnięcia własnych korzyści. Jasno wynika z dążeń dekretowców na jaki cel postawili - pozbawić Warszawę tego o co kilka pokoleń działkowców poprzez swoją pracę walczyło. O czysty oddech, zielony wygląd i miejsce, do którego chce się wracać" - piszą działkowcy z ROD 'Jarzębina' w Radomiu.

czytaj więcej

Podziękowania dla Prezesa PZD za zaangażowanie w prace nad ustawą o altanach - 19.02.2015

"Zarząd ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie w imieniu naszych działkowców - 1826 osoby, przekazuje na Pana ręce podziękowanie dla wszystkich członków Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej za wysiłek włożony w opracowaniu zapisów obywatelskiego projektu ustawy 'Stop Rozbiórkom Altan'. Z wielkim entuzjazmem działkowcy całego kraju przyjęli wiadomość o uchwaleniu tego aktu prawnego przez Sejm RP. Uważamy, że Pana zaangażowanie w pracach Komitetu było wielkie, dlatego też bardzo Panu za to dziękujemy" - piszą w liście do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego działkowcy z ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie.

czytaj więcej

Działkowcy z Gdyni proszą Senatorów o poparcie dla projektu ustawy o altanach - 19.02.2015

Golden Pen"Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD im. Kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni w imieniu działkowców, właścicieli altan ogrodowych, zwracają się do Was z apelem i prośbą o udzielenie swojego realnego poparcia dla ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw, uchwalonej w dniu 6 lutego 2015 roku wolą Sejmu. Wyrażamy przekonanie, że skierowana do Was ustawa uzyska poparcie wszystkich Senatorów i po podpisie Prezydenta będzie można wprowadzić regulacje prawne w życie. Na taką decyzję z niecierpliwością czeka ponad 900.000 właścicieli altan w Rodzinnych Ogrodach Działkowych".

czytaj więcej

"Rozpoczęła Pani kolejną walkę z ogrodami działkowymi i działkowcami" - 19.02.2015

"Wydane w oparciu o Pani wystąpienie postanowienie referendarza sądowego o odmowie rejestracji statutu stwarza wielkie zagrożenie dla działkowców i ogrodów działkowych. W naszym systemie prawa nie może występować stowarzyszenie bez statutu zarejestrowanego w KRS. Stąd już tylko krok do stwierdzenia przez jednostki samorządowe i państwowe, że ogrody działkowe nie mają ochrony prawnej ze strony stowarzyszenia ogrodowego PZD, które nie posiada własnego statutu. Pani Prezydent, uważamy, że rozpoczęła Pani kolejną walkę z ogrodami działkowymi i działkowcami. Mamy jednakże na tyle doświadczenia i determinacji, iż poradzimy sobie i z tą sytuacją" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD 'Małopolanin' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Działkowcy z Kalisza sprzeciwiają się działaniom Zrzeszania Dekretowiec - 19.02.2015

Work In House"Kilkudziesięciu uczestników narady szkoleniowej Prezesów i Księgowych ROD z terenu miasta Kalisza, gdzie działki uprawia blisko 15 tysięcy działkowców, wyraża zaniepokojenie i solidarność z działkowcami warszawskich ogrodów działkowych w sprawie zagrożeń dla funkcjonowania ogrodów działkowych w Warszawie. Uważamy, że naprawianie krzywd obywatelom Warszawy w wyniku tzw. dekretu Bieruta nie można wyrównywać kosztem innej grupy mieszkańców Warszawy, gdyż jest to niesprawiedliwe i spowodowane zostało nie z winy działkowców warszawskich".

czytaj więcej

"Wygląda na to, że referendarz sądowy nie czytał statutu PZD i ustawy o ROD" - 19.02.2015

On_my_book 1"W imieniu wszystkich działkowców naszego ogrodu chcemy wyrazić swoje zdanie na temat Pani zastrzeżeń co do naszego nowego statutu. Pani prawnicy wymyślili, że nasi delegaci na Nadzwyczajny Zjazd PZD zostali nieprawidłowo wybrani. Zwołanie i prowadzenie Zjazdu wg Pani opinii również było niezgodne z prawem. Tymczasem dobór delegatów odbywał się zgodnie ze starym statutem par. 144 ust. 4, a KR PZD tylko określała zasady wyboru. Więc nikt z KR nie wskazywał konkretnych osób na delegatów, a w demokratycznych wyborach na każdej konferencji przejazdowej delegaci wybrali spośród siebie swoich przedstawicieli. Poza tym par. 144 ust. 2 wyraźnie mówi, że Nadzwyczajny Zjazd może rozpatrywać również te sprawy, którymi zajmuje się Zjazd Zwyczajny" - piszą działkowcy z Sędziszowa Małopolskiego.

czytaj więcej

"Jeśli będzie trzeba to pojedziemy do stolicy i będziemy manifestować, bo nie wszystko jest na sprzedaż!" - 19.02.2015

Greetings Card"Na Pani wniosek KRS nie zarejestrował nam, czyli PZD, nowego statutu, choć spełnione zostały wszystkie warunki. Wiec dlaczego referendarz wydał jednoosobowo decyzję odmowną? Dlaczego nam rzucane są kłody pod nogi i ciągle musimy dochodzić swoich interesów? My nie jesteśmy złymi ludźmi. Proszę przyjrzeć się tym ogrodom, które rejestrują się jako odrębne stowarzyszenia. Ile z nich tak naprawdę spełniło wszystkie zapisy nowej ustawy o ogrodach działkowych. Proszę posprawdzać ile one mają uchybień i błędów formalnych, ile nieścisłości, a to im sądy dają zielone światło do działalności. I tym się chwalą, a nas się blokuje" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Maria Wierzbińska z ROD 'Przyszłość' w Rzeszowie.

czytaj więcej

List łódzkich działkowców do Prezydent Warszawy - 19.02.2015

Pencils On Book's Cover (green)"Pani działanie odczytujemy nie tylko jako wrogość wobec PZD, ale również jako brak szacunku dla działkowców społecznie wypełniających mandat delegata oraz tych, którzy włączyli się w proces tworzenia tego dokumentu. Pani postawa spowodowała odmowę rejestracji zmiany statutu PZD, co zdezorganizowało funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych naszego stowarzyszenia. Cała rzesza działkowców ponownie jest zaniepokojona i odbiera to jako kolejny sposób na pozyskanie terenów ROD, co może stać się w skutek upływu ustawowego terminu przyjęcia statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD. Wstrzymanie rejestracji statutu uchwalonego w dniu 23 października 2014 roku jest tego potwierdzeniem" - piszą działkowcy z Łodzi.

czytaj więcej

Działkowcy z Kielc w sprawie rejestracji statutu PZD - 19.02.2015

Agenda"Jesteśmy zaniepokojeni przedłużającą się procedurą sądową spowodowaną zastrzeżeniami jakie zgłosiła do sądu Prezydent Warszawy, będąca organem nadzorującym PZD. W odpowiedzi na te zastrzeżenia PZD przekazał obszerne stanowisko prawne, w którym ustosunkował się do wszystkich zastrzeżeń, wykazując ich bezpodstawność i wnosząc o pilne dokonanie rejestracji zmiany statutu. Prowadzący sprawę referendarz wydał postanowienie, w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu, jednocześnie nie podając uzasadnienia tej decyzji. Wyrażamy poparcie dla stanowiska zajętego przez Prezydium KR PZD i zaskarżenia powyższego postanowienia referendarza do sądu" - piszą działkowcy z ROD 'Kwiaty Polskie' w Kielcach.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio