Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ w Lublinie w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej - 14.05.2015

"Zmiana przepisów zahamuje obecną rabunkową reprywatyzację. Wierzymy, że Pani Premier dołoży wszelkich starań, by nowe regulacje weszły w życie tak szybko jak to możliwe" - piszą w swoim stanowisku do Prezesa Rady Ministrów Członkowie Okręgowego Zarzadu PZD w Lublinie.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Mazowieckiego PZD ws. odmowy rejestracji Statutu PZD - 14.05.2015

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców jednogłośnie stwierdzają, że decyzja odmówienia przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy rejestracji nowego statutu jest decyzją, która nie ma racjonalnych przesłanek prawnych, a jej celem jest wywołanie destabilizacji w strukturach i działaniach Związku.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców ROD im. Tysiąclecie w Częstochowie w sprawie wystapienia Prezydenta m.st. Warszawy do Sądu Rejestrowego o niezarejestrowanie przedłożonego przez PZD nowego Statutu PZD - 14.05.2015

"Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Tysiąclecie" w Częstochowie zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 25 kwietnia w toku dyskusji wyrażali swój niepokój i obawy co do dalszych losów ogrodów działkowych w Polsce, a szczególnie w dużych miastach takich jak nasza Stolica".

czytaj więcej

List Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Malinka" w Suwałkach do Premier RP Ewy Kopacz - 14.05.2015

"Uważamy, że działania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i podległych pracowników Urzędu są skierowane przeciwko działkowcom, ogrodom działkowym i stowarzyrzeniu PZD" - pisze w swoim liście do Premier RP Ewy Kopacz Zarząd ROD "Malinka" w Suwałkach.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Lublinie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD - 14.05.2015

"W ocenie Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie utrudnianie rejestracji nowego statutu to celowe działanie mające doprowadzic do chaosu organizacyjnego w Związku i w konsekwencji do przejęcia ogrodów" - piszą w swoim stanowisku do do Prezydenta m. st. Warszawy uczestnicy Nadzwyczajnego Posiedzenia Plenarnego OZ PZD w Lublinie.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Szarotka" w Rzeszowie dotyczące zarejestrowania statutu PZD - 14.05.2015

"Zwracamy się z prośbą do Sądu Rejonowego w Warszawie o pozytywne rozpatrzenie skargi złożonej przej Krajową Radę PZD w Warszawie i zarejestrowanie Statutu PZD uchwalonego 23 października 2014 roku" - piszą uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD "Szarotka"w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Znów górę wzięły interesy środowisk, którym marzy się przejęcie gruntów rodzinnych ogrodów dzialkowych" - 14.05.2015

"Działkowcy z ROD "Kolejarz II" w Przeworsku uczestniczący w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym z oburzeniem przyjęli wiadomość o zakwestionowaniu przez Panią trybu uchwalenia Statutu PZD. Pani wystąpienie posłużyło do wydania przez referendarza sądowego postanowienia w sprawie odmowy rejestracji Statutu naszej organizacji" - piszą do Prezydenta m.st. Warszawy działkowcy z ROD "Kolejarz II" w Przeworsku.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD - 14.05.2015

"Wstrzymanie procedury rejestracji statutu jest działaniem wymierzonym bezpośrednio w Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ogrodowe PZD" - pisze do Premier RP Ewy Kopacz Zarząd ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu.

czytaj więcej

List działkowca z Zielonej Góry do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie rejestracji Statutu PZD - 14.05.2015

"Bo przecież Statut PZD jest podstawowym aktem prawnym zapewniającym dalsze funkcjonowanie PZD oraz ogrodów działkowych. Brak jego przekreśla istnienie milionowej organizacji zrzeszającej ubogą część społeczeństwa Polskiego" - pisze w swoim liście do Prezydenta RP Jerzy Komarnicki- działkowiec z Zielonej Góry

czytaj więcej

Poseł Janusz Dzięcioł (PO) obradował z prezesami ROD z Grudziądza - 13.05.2015

W dniu 11 maja 2015 roku odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta i rejonu Grudziądza. Gościem specjalnym spotkania był Poseł na Sejm RP Pan Janusz Dzięcioł, zaproszony przez Prezesa OZ PZD. Tematem przewodnim zebrania była obecna sytuacja Polskiego Związku Działkowców wynikająca z działań nadzorczych Prezydenta m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz wobec PZD.

czytaj więcej

Stanowisko uczestników narady prezesów ROD miasta Torunia w sprawie działań organu nadzorczego wobec PZD - 13.05.2015

"Po raz kolejny nasze serca napełnia trwoga z obawy o nasze działki. Niestety, wszystko to za sprawą członka Platformy Obywatelskiej, Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz, która jako organ nadzoru zakwestionowała nowy statut Polskiego Związku Działkowców" - piszą w swoim stanowisku do Prezesa Rady Ministrów uczestnicy narady prezesów ROD miasta Torunia.

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli działkowców małopolskich z posłanką Jagną Marczułajtis-Walczak (PO) - 13.05.2015

6 maja br. przedstawiciele środowiska małopolskich działkowców spotkali się z posłanką Platformy Obywatelskiej Jagną Marczułajtis–Walczak. Tematem rozmowy była sytuacja Polskiego Związku Działkowców wywołaną negatywnym stanowiskiem organu nadzoru – Prezydenta Warszawy w sprawie rejestracji zmiany statutu.

czytaj więcej

Apel Okręgowego Zarządu Podkarpackiego do podkarpackich posłów na Sejm RP - 13.05.2015

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD zwraca się z apelem do Posłów reprezentujących Podkarpacie w Sejmie RP o udzielenie pomocy działkowcom w obronie ich ogólnopolskiego stowarzyszenia.

czytaj więcej

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Posłem PSL – Markiem Gosem - 13.05.2015

 W ramach cyklu spotkań Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z posłami naszego województwa w dniu 11 maja br. odbyło się spotkanie OZ z Posłem Markiem Gosem. Celem spotkania było zapoznanie Go z obecną sytuacją działkowców i ROD w obliczu przeciągania się procesu rejestracji nowego statutu PZD oraz działań organu nadzoru – Prezydenta m. st. Warszawy.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Szczecinie w sprawie wniesionych zastrzeżeń do Statutu PZD przez organ nadzorujący - 13.05.2015

"Zgłoszone zastrzeżenia, blokujące rejestrację statutu PZD, uchwalonego przez XI Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 23.10.2014 r., po głębokiej ich analizie wskazują na celowe działania zmierzające do stworzenia kłopotliwej sytuacji dla funkcjonowania Stowarzyszenia PZD" - pisze w swoim stanowisku Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie.

czytaj więcej

Stanowisko Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rejonowej Delegatury w Zabrzu w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydenta m.st. Warszawy - 13.05.2015

"Z niezrozumieniem przyjeliśmy informację, podważającą tryb przyjęcia statutu naszego stowarzyszenia. Przecież statut na podstawie którego został zwołany zjazd, nie budzi zastrzeżeń, był zarejestrowany przez KRS, co uprawniało nas do posługiwania się nim" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy uczestnicy Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej ROD Rejonowej Delegatury w Zabrzu.

czytaj więcej

List Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kpr. Benedy w Bydgoszczy do Prezydenta m.st. Warszawy - 13.05.2015

"Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kpr. Benedy w Bydgoszczy w imieniu własnym i swych działkowców z ogromnym niepokojem przyjął informację o działaniach podejmowanych przez Panią Prezydent i podległy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wobec "ogrodów warszawskich" jak również jako organ nadzorujący w stosunku do PZD".

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD "Przylesie" w Sulechowie do Premier RP Ewy Kopacz - 13.05.2015

"Chcemy wreszcie spokojnie gospodarować na podstawie nie tak dawno uchwalonej ustawy o ROD, uzupełnionej statutem zaakceptowanym przez nas działkowców, dobrze służącym do właściwego zarządzania w stowarzyszeniu" - pisze w swoim stanowisku do Premier RP Ewy Kpacz Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przylesie" w Sulechowie.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców z ROD "Ogrodnik" w Grudziądzu do Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD - 13.05.2015

"Udowadnianie kto jest ważniejszy może spowodować likwidację ogrodów działkowych, a na ich gruncie powstaną apartamentowce. Czy tak ma wyglądać Polska XXI wieku? Bo gdy znikną ogrody to wraz z nimi znikną rabaty obsypane kwiatami, miejsca wypoczynku dla emerytów i  rencistów " - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy działkowcy z ROD "Ogrodnik" w Grudziądzu.

czytaj więcej

Stanowisko Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rejonowej Delegatury w Bytomiu do Premier RP Ewy Kopacz - 13.05.2015

"Jako działkowcy w ostatnich latach doznaliśmy wiele przykrych działań ze strony "życzliwych" nam instytucji państwowych i dlatego nie chcemy być kartą przetargową wykorzystywaną do zalatwiania spraw nie związanych z naszą działalnością, a do tego przeświadczenia zmuszaja nas ostatnie wydarzenia" - piszą w swoim stanowisku do Premier RP delegaci na Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rejonowej Delegatury w Bytomiu.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio