Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z władzami miasta Piły - 08.02.2024

W dniu 5 lutego 2014 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim na prośbę Prezesa Okręgu PZD w Pile Mariana Praczyka spotkanie z pełniącą funkcję Prezydenta miasta Piły Panią Beatą Dudzińską. W spotkaniu uczestniczyła również Ewelina Ślugajska Skarbnik Gminy Piła, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD oraz Ryszard Grzelak Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Miasta Piły. 

czytaj więcej

Szkolenia dla skarbników i księgowych ROD w okręgu PZD we Wrocławiu - 07.02.2024

W dniach 08.01.2024r., 09.01.2024r., 11.01.2024r. i 13.01.2024r. odbył się cykl szkoleń dla skarbników i księgowych ROD.Szkolenia przeprowadziła główna księgowa okręgu PZD we Wrocławiu pani Bożena Każura przy udziale kierownika Ośrodka Finansowo – Księgowego pani Beaty Brodeckiej. 

czytaj więcej

Wartość niematerialna działki - 06.02.2024

Od kilku lat obserwuję duży popyt na działki. Wartość odstępnego za naniesienia i nasadzenia z każdym rokiem zwiększa się. W jednym z ogrodów kwota odstępnego działki była określana na trzysta tysięcy złotych. Zastanawiam się skąd taki run na działki? Skąd takie ceny odstępnego? Czy to jeden ze sposobów inwestycji kapitałowej? Byłaby to trafna odpowiedz gdyby przedmiotem transakcji była działka.

czytaj więcej

Narada z Prezesami Zarządów ROD w Okręgu PZD we Wrocławiu - 06.02.2024

W dniach 30.01.2024r., 31.01.2024r., 01.02.2024r. i 03.02.2024r. odbył się cykl narad z prezesami zarządów ROD. Narady poprowadził Prezes okręgu PZD we Wrocławiu pan Janusz Moszkowski oraz Wiceprezes okręgu PZD Wrocławiu pani Ewa Gaicka. W naradach uczestniczyli oprócz prezesów zarządów ROD, członkowie Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu nie będący prezesami zarządów ROD, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD we Wrocławiu będący członkami Zespołu ds. obsługi walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2024r.

czytaj więcej

Szkolenia członków organów ROD Okręgu Sudeckiego PZD - 05.02.2024

Realizując zadania wynikające z Uchwały nr 426/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 grudnia 2023 r. związane kampanią walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych (konferencji delegatów) w ROD w 2024 roku, Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie- Zdroju w dniu 21 grudnia 2023 r. podjął uchwałę nr 356/2023, w której przyjęto plan i zadania związane z walnymi zebraniami sprawozdawczo- wyborczymi w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2024.

czytaj więcej

Start cyklu szkoleń dla członków organów PZD w ROD z terenu Warszawy i okolic w zakresie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2024r. - 05.02.2024

W ramach przygotowania do tegorocznej kampanii sprawozdawczo-wyborczej  w Okręgu Mazowieckim PZD rozpoczął się cykl szkoleń dla Zarządów i Komisji  Rewizyjnych ROD poświęconych przygotowaniu i przeprowadzeniu walnych zebrań oraz konferencji delegatów. Pierwsze szkolenie dla członków organów PZD w ROD z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego odbyło się 2 lutego 2024r. 

czytaj więcej

Narada Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w ROD w 2024 r. - 05.02.2024

Biuro Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie w dniu 01 lutego 2024 r. zorganizowało naradę Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w ROD w 2024 roku. Na spotkaniu przedstawiano wytyczne uchwalone przez Krajowy Zarząd PZD. Omówione zostały wszystkie zagadnienia z jakimi mogą spotkać się osoby, które z ramienia Okręgowego Zarządu obsłużą walne zebrania w Ogrodach.

czytaj więcej

Nowa droga do ROD “Powstańców Śląskich w Raciborzu - 05.02.2024

Urząd Miasta w Raciborzu zakończył pierwszy etap budowy drogi, która prowadzi do ROD Powstańców Śląskich w Raciborzu. Zarząd ogrodu zwrócił się z prośbą do Urzędu Miasta w Raciborzu o pomoc w rozwiązaniu wielu problemów, między innymi o naprawę nawierzchni drogi prowadzącej do ogrodu.

czytaj więcej

Spotkanie Prezesów Zarządów ROD z Burmistrzem Trzcianki - 05.02.2024

W dniu 1 lutego 2024 roku na zaproszenie Burmistrza Trzcianki Pana Krzysztofa  Jaworskiego odbyło się w Urzędzie Miejskim w Trzciance spotkanie Prezesów Zarządów ROD miasta Trzcianki. W spotkaniu udział wzięła Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile oraz Ewa Kubaczyk Kierownik Biura OZPZD.

czytaj więcej

Szkolenie w Delegaturze OZM PZD w Radomiu dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD dotyczące organizacji walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w roku 2024 - 05.02.2024

W dniu 30.01.2024r w Delegaturze Rejonowej OM PZD w Radomiu, odbyło się szkolenie dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD z zakresu przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w roku 2024. Zebranie odbyło się w dwóch terminach. W szkoleniu wzięło udział 30 osób. Obecnych powitał Pan Zygmunt Czyż – Wiceprezes OM PZD i Przewodniczący Delegatury Rejonowej Radomiu. Szkolenie przeprowadziła Pani Elżbieta Maziarz Kierownik Delegatury.

czytaj więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla prezesów i przewodniczących komisji rewizyjnych ROD w Okręgu Pilskim - 02.02.2024

W okresie 24.01. – 31.01.2024 r. w powiatach okręgu pilskiego przeprowadzono cykl 6 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla prezesów i przewodniczących komisji rewizyjnych ROD. Szkolenia odbyły się we Wronkach, Czarnkowie, Złotowie, Wągrowcu, Pile i Chodzieży.

czytaj więcej

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski wspiera finansowo Rodzinne Ogrody Działkowe - 02.02.2024

W dniu 30 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego bardzo istotne z punktu widzenia ostrowieckich działkowców i tamtejszych ROD. W trakcie obrad omówiono bowiem i poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące tworzeniu warunków do rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego rodzinne ogrody działkowe oraz sposobu jej rozliczania i kontroli.  

czytaj więcej

Spotkanie Marszałek Senatu z Okręgowym Zarządem Mazowieckim i członkiniami zarządów ROD - 01.02.2024

Na zaproszenie Marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, 30 stycznia br. w Kancelarii Marszałek odbyło się spotkanie z członkiniami zarządów ROD oraz członkinią Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. W spotkaniu z Panią Marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską ze strony zarządów ROD uczestniczyły: Agnieszka Korczyńska – ROD Mechanizacja, Anna Zaniewska – ROD Siekierki II, Małgorzata Zakrzewska – ROD Siekierki I, Sylwia Wąsikowska – ROD Kaloria oraz Agata Stępniewska – ROD Czerniaków. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD reprezentowała Katarzyna Maśna, a biuro OM PZD Anna Mioduszewska. W spotkaniu wziął również udział Radny Rady m.st. Warszawy – Piotr Żbikowski.

czytaj więcej

W obronie naszych ogrodów działkowych. Spotkanie gliwickiego aktywu z senatorem i posłem - 31.01.2024

Nowelizacja ustawy dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego dokonana przez Sejm IX kadencji, a następnie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie projektu planu ogólnego gmin stanowią poważne zagrożenie dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

czytaj więcej

Działkowcy z rejonu brzeskiego szkolą się - 31.01.2024

W dniu 27.01.2024 roku odbyło się szkolenie specjalistyczne dla działkowców oraz dla nowych działkowców, którzy nabyli działkę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD w rejonie Brzeskim w roku 2023/2024. Szkolenie przeprowadzono w ośrodku szkoleniowym „Brzeg” w Brzegu.  

czytaj więcej

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem w Okręgu Śląskim PZD - 31.01.2024

Temat rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, który ma negatywny wpływ na sytuację ROD był tematem przewodnim spotkania z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem z Koalicji Obywatelskiej które miało miejsce w dniu 30 stycznia w siedzibie biura Okręgu Śląskiego PZD.

czytaj więcej

Posiedzenie Kolegium prezesów ROD z terenu miasta Inowrocławia - 31.01.2024

W dniu 24.01.2024 roku  w ROD  „ Irena”  w Inowrocławiu odbyło się spotkanie Prezesów ROD z terenu Inowrocławia z Panem Wojciechem Piniewskim pełniącym obowiązki Prezydenta Miasta Inowrocławia i Romualdem Kaiserem Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

czytaj więcej

Szkolenie dla członków Zarządów ROD Okręgu PZD w Koszalinie - 31.01.2024

W siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie w dniu 27 stycznia 2024 roku odbyło się szkolenie dla członków zarządów ROD. W szkoleniu uczestniczyli prezesi, sekretarze zarządów ROD oraz osoby wyznaczone do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych i konferencji delegatów w Okręgu Koszalińskiego. Występienie Prezesa OZ PZD rozpoczeło szkolenie, które prowadził Dyrektor biura OZ PZD.

czytaj więcej

Narada dotycząca Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w Roku 2024 - 31.01.2024

Dnia 23.01.2024r odbyło się w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach spotkanie osób wytypowanych do obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych w naszej Delegaturze. Przewodniczący Delegatury Zdzisław Kowalik przywitał wszystkich uczestników oraz członków Okregowej Rady Śląskiej PZD Panią Grażynę Strużyńską, Pana Stanisława Kalisza,  Pana Jan Pękala, Grażyna, przedstawicieliKomisji Rewizyjnej w osobie Zenona Jabłońskiego i Zdzisława Lisowskiego.

czytaj więcej

Spotkanie z władzami Miasta Zabrze w sprawach ROD - 31.01.2024

W dniu 29 stycznia w gmachu Urzędu Miasta Zabrze odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu oraz władz Miasta Zabrze w tematach związanych z zabrzańskimi rodzinnymi ogrodami działkowymi. Polski Związek Działkowców reprezentował Józef Noski Wiceprezes PZD i Prezes Okręgu Śląskiego, Leszek Bucki I Wiceprezes Okręgu Śląskiego, Mateusz Macianty Dyrektor biura oraz radca prawny Mateusz Kubasiak. Stronę Miasta reprezentowali Prezydent Miasta Małgorzata Mańka Szulik, I Zastępca Prezydenta Krzysztof Lewandowski, II Zastępca Prezydenta Katarzyna Dzióba oraz Naczelnik Zarządzania Mieniem Anna Wyleżoł.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.