Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - 24.03.2023

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego. Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

czytaj więcej

XVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD - 23.03.2023

Dnia 21 marca 2023 r. odbyło się XVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbyło się stacjonarnie w Warszawie. W trakcie posiedzenia Pan Prezes szczegółowo omówił i zapoznał członków KR PZD z aktualną sytuację Związku kładąc nacisk na aspekty, które mają zasadnicze znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, jak również sprawy, które w najbliższej przyszłości mogą generować zagrożenia czy problemy, ale również rozmaite szanse dla ROD lub samych działkowców. 

czytaj więcej

Narada i szkolenie SSI w Okręgu Świętokrzyskim - 21.03.2023

W dniu 16.03.2023 r. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się szkolenie i narada, w której uczestniczyło 35 społecznych instruktorów SSI. Otwierając szkolenie Prezes Okręgu przedstawił zadania i cele działania SSI we właściwym zagospodarowaniu ROD i działek, przede wszystkim w formie pomocy działkowcom w prawidłowym prowadzeniu upraw roślin na działkach. 

czytaj więcej

Pokaz ciecia drzew i krzewów owocowych w ROD „Małopolanin” w Rzeszowie - 21.03.2023

W dniu 16.03.2023 roku przeprowadzono pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD Małopolanin w Rzeszowie. W spotkaniu wzięli udział działkowicze z ROD Małopolanin, ROD Walter, ROD Przyszłość.  Pokaz poprowadziła Instruktor do spraw ogrodnictwa Monika Iwan-Stachnik. 

czytaj więcej

Informacja Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców o badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2022 rok, wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych, planu pracy Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD na 2023 ro - 17.03.2023

W dniach 13-17 marca 2023 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w sześcio-osobowym składzie: - przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2022 rok., - zbadała roczne sprawozdanie z działalności Krajowej Rady PZD i Krajowego Zarządu PZD, - zapoznała się i zaopiniowała projekt preliminarza jednostki krajowej PZD na 2023 rok, - wydała opinię do Otwartego Planu Pracy KR PZD i KZ PZD w 2023 roku, - przeprowadziła badanie realizacji obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w JK PZD.

czytaj więcej

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD Aster w Żorach - 17.03.2023

16 marca 2023 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Aster” w Żorach. Walne zebranie zostało zorganizowane w Centrum Organizacji Pozarządowych na osiedlu Sikorskiego. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Lucyna Cyrek, która przywitała przybyłych działkowców, Panią Dorotę Szmyt, wyznaczoną przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi tego zebrania, a także przedstawicieli KM Policji Miejskiej w Żorach.

czytaj więcej

Projekt „Zwyczaje ogrodnicze i świadomość ekologiczna właścicieli ogrodów z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej” - 17.03.2023

Do Jednostki Krajowej PZD zwróciła się Pani Agata Jojczyk z Instytutu Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pani Agata Jojczyk jest polskim koordynatorem międzynarodowego projektu „Zwyczaje ogrodnicze i świadomość ekologiczna właścicieli ogrodów z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej” Częścią projektu jest kwestionariusz, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat motywacji, którą kierują się osoby podejmujące decyzję o zajęciu się “ogrodnictwem domowym”. 

czytaj więcej

Dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie województwa łódzkiego - 17.03.2023

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Alokacja finansowa wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

czytaj więcej

Warsaw Green Days - 14.03.2023

W dniach 23-25 marca 2023 w Centrum Targowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbędą się największe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Green Days. Na targach poznać będzie można najnowsze trendy branżowe i nowości na rynku ogrodniczym, zdobyć i poszerzyć wiedzę, a także nawiązać kontakty z przedstawicielami firm.

czytaj więcej

Udane warsztaty z cięcia drzew owocowych w ROD „Wiarus” w Warszawie - 14.03.2023

Mimo niesprzyjającej pogody, zainteresowanie kolejnymi w tym roku zajęciami praktycznymi było bardzo duże. W szkoleniu, które odbyło się 11 marca w ROD „Wiarus” wzięli udział zarówno działkowcy i instruktorzy SSI z różnych warszawskich ROD, jak i miłośnicy ogrodnictwa, niebędący działkowcami.

czytaj więcej

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie - 14.03.2023

W dniu 10.03.2023 odbyło się Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie. Na 22 członków Okręgowej Rady było obecnych 19 osób, co stanowi 86 % .

czytaj więcej

ROD im. mjr Dobrzyckiego w Obornikach już po walnym zebraniu - 14.03.2023

W piątek 10 marca 2023 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach spotkali się działkowcy, aby podsumować miniony rok i zaplanować działania na 2023 rok. W zebraniu uczestniczył  Burmistrz Obornik oraz prezes ROD Relaks w Obornikach.

czytaj więcej

Narada dyrektorów biur okręgów PZD - 13.03.2023

W dniach 8-9 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się narada dyrektorów biur okręgów PZD. Naradzie przewodniczył i ją prowadził Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, a udział w niej wzięła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. Narada została zorganizowana, aby omówić najważniejsze obecnie  sprawy  dla  Związku, ROD  oraz  działkowców i określić wspólnie działania, jakie należy podejmować w poszczególnych omawianych dziedzinach. 

czytaj więcej

Realizacja programu grantowego ARiMR pt. „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych” - 13.03.2023

Realizacja programu grantowego ARiMR pt. „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”  to bardzo ważny i istotny temat narady z dyrektorami biur Okręgów PZD, gdyż od ponad roku struktury PZD zajmują się tym konkursem. Podczas narady można było podsumować osiągnięte rezultaty. 

czytaj więcej

Krajowy Zarząd wyjaśnia zasady rozliczania kosztów pośrednich w ramach programu grantowego - 13.03.2023

W dniach 8-9 marca br. odbyła się narada dyrektorów biur Okręgów PZD, która m. in. zajęła się niezwykle ważnym tematem wykorzystania i rozliczania kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację programu ARiMR. Od kilku miesięcy bowiem jednostki PZD podejmują szeroko zakrojone działania zmierzające do realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. 

czytaj więcej

Działalność inwestycyjna i jej finansowanie. Dotacje ze środków zewnętrznych - 13.03.2023

Podczas drugiego dnia narady z dyrektorami biur omówiono temat działalności inwestycyjnej w ROD. Temat omówiła kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska. Podkreśliła , że kadra zarządzająca w OZ PZD, ma obowiązek szkolenia, kontroli i nadzoru w związku z realizowanymi inwestycjami i  remontami  w ROD.

czytaj więcej

Zadania struktur Związku w zakresie oświaty - 13.03.2023

Na naradzie dyrektorów biur Okręgów PZD Pan Prezes Eugeniusz Kondracki omówił istotny temat dotyczący szkoleń dla działkowców oraz oświaty w związku. Prezes podkreślił konieczność wprowadzenia w statucie PZD obowiązku przejścia szkolenia przez nowego działkowca. Pan Prezes zaznaczył, że obecna frekwencja na szkoleniach dla nowych działkowców jest bardzo niska, przez co zdecydowana większość nie posiada niezbędnej wiedzy dotyczącej prawa w PZD oraz prowadzenia upraw ogrodniczych.

czytaj więcej

Realizacja zadań w zakresie oświaty w Okręgach PZD - 13.03.2023

Na naradzie dyrektorów biur Okręgów PZD przedstawiono realizację zadań struktur związku w zakresie oświaty w 2022 r. na przykładzie 6 Okręgów – Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, w Lublinie, Małopolskiego, we Wrocławiu oraz Opolskiego, które zostały zbadane pod tym kątem. Temat referowała Instruktor ds. ogrodniczych – Ewelina Skarzyńska.

czytaj więcej

Gospodarka finansowa Związku - 13.03.2023

Polski Związek Działkowców działalność finansową   prowadzi   zgodnie z: Ustawą o ROD,  Statutem PZD,  Zasadami Rachunkowości i  Zakładowym Planem Kont zatwierdzonym Uchwałą nr 104/2015 Prezydium KRPZD z 14 kwietnia 2015 r.,  opracowanym zgodnie z ustawą o Rachunkowości, Systemem Ochrony Danych Finansowych w Jednostkach PZD przyjęty Uchwałą nr 154/2020 Krajowego Zarządu PZD z 8 czerwca 2020 r.

czytaj więcej

Ośrodki Finansowo-Księgowe w PZD - 13.03.2023

Krajowy Zarząd PZD mając na uwadze potrzeby Zarządów ROD uchwałą nr 302/2018 z dnia 26.07.2018 roku przyjął dostosowane do przepisów prawa zasady tworzenia i prowadzenia Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD obowiązujące w PZD . Zgodnie z w/w Uchwałą Ośrodki Finansowo-Księgowe są jednostkami pomocniczymi dla okręgu ale jednocześnie są jednostkami samofinansującymi. Ośrodki Finansowo - Księgowe nie pracują dla zysku, ale na rzecz ROD w celu obsługi finansowo – księgowej ROD.

czytaj więcej

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.