Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Niezrozumiałe dla nas są pytania zawarte w interpelacjach kierowanych do Ministerstw" - 11.04.2017

"W sprawach organizacyjnych i programowych raczej oczekujemy wsparcia i pomocy w tym krajowej a także  unijnej w realizacji naszego „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego” służącego ponad milionowi działkowców, ich rodzinom oraz społecznościom lokalnym"- czytamy w liście działkowców ROD "Piast" w Złotowie do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Pana Sławomira Neumana.

czytaj więcej

"Apelujemy do Pana, aby w kwestiach spornych wysłuchiwać wszystkich stron konfliktu" - 11.04.2017

"O tym, że materiał przedstawiony w reportażu jest stronniczy świadczy fakt, że do udziału w tym programie w roli eksperta zaproszona została Pani Senator Lidia Staroń, która była i jest przeciwnikiem PZD."- czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Oaza" w Szprotawie do Dyrektora Programu 2 TVP Pana Marcina Wolskiego.   

czytaj więcej

List Członków Prezydium OZ PZD w Opolu do Pani Senator Lidii Staroń - 10.04.2017

"Można nas nie lubić, można na nasz temat mieć odrębne zdanie, ale parlamentarzystę obowiązuje szacunek dla prawa, które w dodatku sam ustanowił i szacunek dla słowa"- czytamy w liście Prezydium OZ Opolskiego PZD. 

czytaj więcej

"Nasilenie dezinformacji jest prowadzone na zlecenie i za zgodą niektórych środowisk politycznych" - 10.04.2017

"Nasi działkowcy uważają, że nierzetelne i oszczercze przedstawianie informacji dotyczących działalności ogrodów i Związku wpisuje się w kampanię mającą na celu dyskredytowanie kilkudziesięcioletniej działalności PZD"- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Koniczynka" w Częstochowie. 

czytaj więcej

"Istnienie ROD w miastach jest nie w smak tym, którzy liczą na uwolnienie terenów pod inwestycje" - 10.04.2017

"Rozumiemy, że w interesach nie ma sentymentów, przykre jednak jest to, że kreuje się Pani na obrońcę działkowców przed PZD, a tak naprawdę w tej rozgrywce stawia Pani na likwidację ogrodów"- czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Metalowiec" w Jasieniu.  

czytaj więcej

"Rzeczywistość wygląda zgoła inaczej" - 07.04.2017

"Niestety bardzo przykre jest, że aby zawalczyć o pokazywanie w telewizji prawdy i emitowanie obiektywnych reportaży- należy zwrócić się do Sądu. Niezmiernie smuci mnie fakt, że listy, apele i prośby o sprostowanie zostały przez Telewizję Polską zupełnie zignorowane."- czytamy w liście Pana Wiesława Kamińskiego z ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach.  

czytaj więcej

"Senator RP nie powinna wygłaszać nieprawdziwych twierdzeń" - 07.04.2017

"Nowa ustawa o ROD przeszła całą procedurę legislacyjną, której zwieńczeniem było jej przyjęcie przez posłów i senatorów wszystkich ugrupowań politycznych. Jak można było powiedzieć, że jest ona tylko trochę lepsza od poprzedniej?"- czytamy w liście prezesów ROD Delagtury Rejonowej OZ PZD w Przemyślu do Senator Lidii Staroń. 

czytaj więcej

"Przedstawiony w reportażu "Magazyn Śledczy" materiał przekazuje nieprawdę" - 06.04.2017

Pokazywanie tych kłamliwych treści nie sprzyja dobrej zmianie, która miała obecnie być w naszym kraju. Pokazanie tylko części prawdy jest nieprawdą i narusza dobre imię PZD - piszą w liście do Prezesa TVP uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Malwa" w Trzciance. 

czytaj więcej

"Należało zbadać całość sprawy, aby mieć prawdziwy obraz problemu" - 06.04.2017

"Sprawa przedstawiona w reportażu przez autora nie jest obiektywna. Ale po co zadawać sobie trud poznania prawdy lepiej wypowiedzieć się obraźliwie, krzywdząc w ten sposób działkowców."- czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Nadodrze" w Bytomiu Odrzańskim 

czytaj więcej

"Dlaczego dziś nie ma już rzetelnego dziennikarstwa?" - 06.04.2017

"Każdy kto choć krótko pełnił funkcje społeczne w naszym kraju doskonale wie jak wiele potrzeba wyrzeczeń, poświęconego czasu aby zrobić coś dla innych, dla wspólnego dobra. "- czytamy w liście Pana Marka Gruszki z ROD "Społem" w Kielcach. 

czytaj więcej

"Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec kampanii oszczerstw pod adresem PZD" - 06.04.2017

"Z całą stanowczością podkreślamy, że Związek jest dobrze zarządzany i prowadzony o czym świadczą wyniki w obronie ustawy o ROD, altan i regulacje stanów prawnych gruntów ROD."- piszą w stanowisku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. 1 Maja-Wolność w Częstochowie. 

czytaj więcej

"Niejednokrotnie udowadnialiśmy, że siła PZD płynie z jedności" - 05.04.2017

"Jesteśmy już zmęczeni, tym że ogrody działkowe i Związek od kilku lat są przedmiotem nieustannych ataków, uważane są za wrogów rozwoju miast i różnymi sposobami próbuje się zniszczyć nas i dobrze działającą samorzadną organizację pozarządową Polski Związek Działkowców."- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Górka Jana" w Goświnowicach.  

czytaj więcej

"Protestujemy przeciwko niejasnej kampanii uprawianej przez nieobiektywne Media" - 05.04.2017

"Wyrażamy stanowczy protest i oburzenie wobec publicznych negatywnych opinii na temat Stowrzyszenia Ogrodwego PZD."- piszą w swoim stanowisku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Siła" w Gniewkowie.   

czytaj więcej

"Dążenie do zniszczenia ogrodów działkowych jest jednym z Pani głównych celów" - 05.04.2017

"Nie wiemy skąd miała Pani wiedzę, że działacze PZD czerpali korzyści z gruntów państwowych przekazanych pod urządzenie ogrodów działkowych. Jakie korzyści mogli osiągnąć społecznie pracujący działacze PZD z przekazanych Związkowi terenów zdegradowanych, przemysłowych, wysypisk śmieci i wszelkiego rodaju nieużytków?"- czytamy w liście Członków Delegatury Rejonowej w Przemyślu do Senator Lidii Staroń.  

czytaj więcej

"Ze smutkiem stwierdzamy, że zabrakło profesjonalizmu z Państwa strony" - 04.04.2017


"Czyż nie jest tak, że każdy list bądź pismo zarzucające brak rzetelności programowi telewizyjnemu, jest skargą i sprzeciwem, na które należy odpowiedzieć po ponownym zweryfikowaniu? "- czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Chemik" w Grudziądzu do Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego. 

czytaj więcej

"Pani Senator chciałaby likwidacji PZD i ogrodnictwa działkowego w Polsce" - 04.04.2017

"Działkowcy zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym wyrazili swój sprzeciw odnośnie wystąpienia Pani Senator Lidii Staroń w "Ekspresie Reporterów", która atakuje całą naszą spoełczność, nas wszystkich działkowców."- piszą w stanowisku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. F. Chopina w Częstochowie. 

czytaj więcej

"Krytycznie odnosimy się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich" - 04.04.2017

"Nie zgadzamy się z zarzutami dotyczącymi braku demokracji w sprawie swobodnego decydowania co do formy zrzeszania się i podejmowania przez działkowców decyzji o pozostaniu ROD w strukturach PZD, czy też założenia nowego stowarzyszenia"- czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. W. Witosa w Krajence do Pełnomocnika Rządu  Pana Adama Lipińskiego. 

czytaj więcej

"Zapewniamy Panią, że ustawa o ROD jest również naszym dziełem" - 03.04.2017

"Dzisiejsze Stowarzyszenie Ogrodowe PZD to w myśl nowej ustawy o ROD z 2013 roku nowa jakość i nowe spojrzenie w przyszłość i dobrze byłoby aby i Pani spojrzała optymistycznie na to co dobrego dzieje się w ogrodach."- piszą w liście do Senator Lidii Staroń działkowcy ROD "Ilwa" w Iłowie zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym. 

czytaj więcej

"Nie zgadzamy się, aby Organ Państwa jakim jest RPO działał przeciwko nam działkowcom-obywatelom RP" - 03.04.2017

"Ustawa dała prawo wyboru każdemu użytkownikowi działki czy chce być członkiem stowarzyszenia ogrodowego PZD, czy nie. Myśmy wybrali PZD, bo w jedności siła. To Związek i nasze władze samorządowe miasta Rogoźna wspierają prawnie, rzeczowo i finasowo nasze rodzinne ogrody działkowe"- czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie. 

czytaj więcej

"Niech Telewizja Polska nie dołącza do tych, którzy dążą do zniszczenia ogrodnictwa działkowego" - 03.04.2017

"Manipulacje te w naszej ocenie są kolejną metodą walki rozmaitych grup interesu o zagarnięcie gruntów ogrodów działkowych w celu przeznaczenia ich na cele komercyjne."- piszą w liście do Zarządu TVP działkowcy ROD "Jutrzenka" w Boguszowie Gorcach. 

czytaj więcej

 


Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio