Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko OZ Mazowieckiego w sprawie wystąpień RPO dot. zamieszkiwania w ROD oraz altan działkowych - 27.06.2016

W trosce o przyszłość i spokojne funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych oraz prawo działkowców do użytkowania swoich działek i altan, Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD złożony z działkowców, mieszkańców Warszawy i Mazowsza, wyraża swoje zaniepokojenie działaniami podjętymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie altan działkowych i zamieszkiwania na terenie ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Opolu w sprawie wniosku RPO do NSA - 24.06.2016

Jesteśmy zaniepokojeni postawą Pana Rzecznika, który raz po raz domaga się rzeczy niekorzystnych dla obywateli, którymi są działkowcy. Tym razem jest tak, że rozumiemy potrzebę ujednolicenia prawa, którą się Pan Rzecznik kierował. Nie rozumiemy natomiast dwóch rzeczy. Po pierwsze, dlaczego owo ujednolicenie ma się sprowadzać do wybrania drogi bardziej złożonej i nadto niekorzystnej dla działkowców. Pan Rzecznik może nie wie, że część altan, gdyby Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do jego wniosku, uznane byłoby za samowolę budowlaną. I to z powodów niezależnych od działkowców, używających tych altan.

czytaj więcej

"Inicjatywę Rzecznika należy ocenić jako sprzeczną z jego zasadniczym zadaniem tj. obrony wolności i praw obywatelskich" - 24.06.2016

ROD Zdrowie wyraża swój sprzeciw wobec inicjatywy RPO, która może spowodować masowe podważenie legalności setek tysięcy altan działkowych poprzez uznawanie ich za samowole budowlane. Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie narażenie działkowców na konieczność rozbiórek swoich altan oraz utratę prawa do należnej im rekompensaty za własny majątek.

czytaj więcej

"Wniosek Rzecznika jest sprzeczny z interesem działkowców i narusza ich prawa" - 24.06.2016

Zarząd ROD „Wyzwolenie" w Strzelinie stanowczo protestuje przeciwko wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich, uważając, że wniosek Rzecznika nie może naruszać praw nabytych, a prawo nie może działać wstecz. Zarząd ROD "Wyzwolenie" w Strzelinie żąda od Rzecznika Praw Obywatelskich wycofania złożonego wniosku jako sprzecznego z interesem działkowców i naruszającego ich prawa nabyte.

czytaj więcej

"Liczymy na Pańskie zrozumienie i empatię dla działkowców" - 23.06.2016

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Nowej Soli, Nowego Miasteczka, Wschowy, Szlichtyngowej, Sławy, Czerwieńska, Zielonej Góry, Ochli zwracają się do Pana Rzecznika o zwrócenie uwagi, na możliwe skutki jakie może za sobą pociągnąć wniosek jaki skierował Pan do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ujednolicenia rozbieżności dotyczących stosowania prawa wobec obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. 

czytaj więcej

"Wszelka manipulacja w przepisach ogrodowych zagrozi milionowej rzeszy osób posiadających działki w ROD" - 22.06.2016

Członkowie komisji ds. przeglądu ogrodów i działek, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy, biorących udział w posiedzeniu, w dniu 15 czerwca 2016r, są bardzo zaniepokojeni i rozczarowani wobec podjętych działań przez  Pana Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Lublinie w sprawie wniosku RPO do NSA - 22.06.2016

"Szerszy nadzór budowlany zastosowany do altan działkowych i dodatkowe kryteria, które powinny spełnić to poważne zagrożenie dla ogromnej liczny działkowców. W całej historii ogrodnictwa działkowego nie stosowano takich zasad w stosunku do altan działkowych, a tym bardziej nie oceniano ich legalności pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy też pod kątem spełnienia warunków technicznych. Zastanawia fakt dlaczego dzisiaj RPO chce narazić polskich działkowców na ponoszenie poważnych konsekwencji, uznania ich altan za samowole budowlane" - pisze Prezydium OZ w Lublinie.

czytaj więcej

"Uważamy, że Pana wniosek to nic innego jako kolejna odsłona walki z działkowcami i ogrodami działkowymi" - 21.06.2016

Członkowie Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w Mielcu uczestniczący w naradzie ROD wyrażają głębokie oburzenie Pana wnioskiem skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym rozszerzenia nadzoru budowlanego na altany działkowe.

czytaj więcej

"Zwracamy się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem i prośbą, o wycofanie niedobrej, a wręcz szkodliwej dla działkowców inicjatywy" - 20.06.2016

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w  Szczawnie - Zdroju, obradujący na posiedzeniu w dniu 01.06.2016 roku, po zapoznaniu się z treścią Pańskiego wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec tej inicjatywie, która jest szkodliwa dla ponad milionowej rzeszy działkowców. Inicjatywa ta może spowodować masowe podważanie legalności ponad milion altan działkowych, wybudowanych zgodnie z prawem budowlanym i prawem działkowym. 

czytaj więcej

"Stanowisko RPO godzi w fundamentalne prawa działkowców" - 17.06.2016

Uczestnicy narady Prezesów Rodzinnych Ogrodów  Działkowych Okręgu w Bydgoszczy obradujący w dniu 10.06.2016r., po zapoznaniu się z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygniecie zagadnienia prawnego dotyczącego możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, nie wymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę,  wyrażają swój sprzeciw wobec Pana inicjatywy.

czytaj więcej

"PZD zapewnia działkowcom możliwość spokojnego gospodarowania w ROD" - 17.06.2016

"Nie możemy zakładać, że prawo będzie działało na szkodę obywateli, a tak może być jeżeli NSA przychyli się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Polski Związek Działkowców zapewnia działkowcom możliwość spokojnego gospodarowania w rodzinnych ogrodach działkowych, przestrzegając prawa. Jesteśmy przekonani, że rolą Rzecznika Praw Obywatelskich powinno być życzliwe podejście w stosunku do działkowców" - Kolegium Prezesów ROD Tczewa i Lubiszewa.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Sudeckiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 16.06.2016

W naszej ocenie Rzecznik Praw Obywatelskich nie zważa na skutki orzeczeń NSA w sytuacji uwzględnienia jego wniosku. Dotkną one bezpośrednio każdego działkowca konsekwencją nakazu rozbiórki altany a także w postaci utraty prawa do odszkodowania w przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego, bowiem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, za obiekty wybudowane niezgodnie z obowiązującym prawem, odszkodowanie nie przysługuje.

czytaj więcej

"Niekorzystne orzeczenie NSA spowoduje, że nasze altany pobudowane w dobrej wierze i zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem staną się z dnia na dzień samowolami budowlanymi" - 16.06.2016

"Piszę te słowa powodowane ogromnym niepokojem w związku z informacją o wystąpieniu Pana do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych dotyczących możliwości stosowania przez organy nadzoru budowlanego wobec budowli niewymagających  zgłoszenia ani pozwolenia na budowę" - pisze Marianna Grabarczyk z ROD im. kpr. BENEDY w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Jesteśmy zdumieni i zniesmaczeni dotychczasowymi posunięciami z Pana strony" - 16.06.2016

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD Okręgu Toruńsko - Włocławskiego zebrani podczas narady szkoleniowej pragną ustosunkować się do dotychczasowych działań podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostrzegając brak prawidłowego rozeznania tematu ogrodnictwa działkowego w Polsce przez Pana Rzecznika, czujemy się zobowiązani nakreślić Panu zasady, którymi się kierujemy opierając się na stabilnych filarach przepisów prawa.

czytaj więcej

"Liczy się tylko forsa i interesy wąskiej grupy osób pragnących zrobić interes na bezkosztowym przejęciu terenów działkowych" - 15.06.2016

Z ogromnym niepokojem przyjąłem wiadomość o kolejnej „aktywności w działaniu" Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w odniesieniu do społeczności działkowców naszego Kraju. Pisząc o „kolejnej aktywności" mam w pamięci nieodległe działania Pana jak i Pańskich poprzedników na tym urzędzie podejmowane bez mała przeciwko wszystkim działkowcom. Przecież nie im będzie służyć Pana ostatnie wystąpienie do NSA w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych dotyczących możliwości stosowania przez organy nadzoru budowlanego wobec budynków (budowli) niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

czytaj więcej

"Takie postępowanie oburza działkowców" - 15.06.2016

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych okręgu częstochowskiego obecni na naradzie uznają, że dotychczasowe uregulowania prawne dotyczące budowy altan w rodzinnych ogrodach działkowych są dobre i w pełni zabezpieczają nabyte prawa działkowców. Zaproponowane przez Pana rozwiązanie jest niesprawiedliwe dla działkowców, nie akceptowane przez nasze środowisko i burzy dotychczasowe zasady funkcjonowania ogrodów przyjęte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku oraz zapisach prawa budowlanego.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Świętokrzyskiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 14.06.2016

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach, zebrany na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 czerwca 2016r., czuje się w obowiązku przedstawić swoje stanowisko w sprawie ostatnich działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Otóż po swoich pismach dotyczących zamieszkiwania oraz budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD, w których sugerował m.in. konieczność zmian w ustawie o ROD – obecnie złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. Zagadnienie to sprowadza się do pytania czy organy nadzoru budowlanego są uprawnione do sprawowania rozszerzonego nadzoru także w stosunku do obiektów, które nie wymagają zgłoszenia tudzież uzyskania pozwolenia na budowę.

czytaj więcej

"Po prawniku, tak wytrawnym jak Pan, spodziewałem się o wiele dogłębniejszego pochylenia się nad problemami ROD" - 14.06.2016

"Pańskie podejście do problematyki altan działkowych zdaje się być czysto teoretyczne i pozbawione elementarnej wiedzy, lub co gorsza, uległ Pan osobom, które z premedytacją nabywały działki tylko po to, by zamieszkać w altanach, często rozbudowując je w efekcie końcowym, odbiegających swymi gabarytami od dozwolonych prawem. Jakże irracjonalne jest także podejście do przypisywania nielegalności prawnej altanom, które postawione są w ogrodach, na terenach nie ujętych w planistyce miast jak tereny zieleni działkowej, mimo że są zgodne z Prawem Budowlanym" - pisze Stefan Dichting z ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Liczymy, iż Naczelny Sąd Administracyjny nie podzieli Pańskich poglądów" - 14.06.2016

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z Zielonej Góry, po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Rzecznika do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie usunięcia rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących m.in. stosowania art. 50 ust. 1 pkt 4) Ustawy - Prawo budowlane, zwracają się do Pana Rzecznika o wycofanie wniosku.

czytaj więcej

"Stanowczo sprzeciwiamy się stanowisku, jakie wyraża Pan we wniosku skierowanym do NSA w sprawie interpretacji prawa budowlanego" - 13.06.2016

"Prawo w Polsce powinno wychodzić naprzeciw obywatelom, a każdy, kto w dobrej wierze, z poszanowaniem obowiązujących przepisów podejmuje jakiekolwiek przedsięwzięcie, powinien mieć przeświadczenie i pewność, że prawo stoi po jego stronie" - piszą prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Czerwieńska, Droszkowa, Wilkanowa, Świdnicy, Nowego Kisielina, Ochli, Przylepu.

czytaj więcej

 


Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio