Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Stanowczo żądamy zaprzestania wysuwania pod adresem PZD nieprawdziwych zarzutów" - 26.09.2016

Zarząd ROD „Raj" w Gorzycach z głębokim niezadowoleniem przyjął Pana zastrzeżenia do szeregu postanowień Statutu PZD, które zostały opublikowane na stronie internetowej kierowanego przez Pana urzędu. Stwierdzamy, iż Pana uwagi stanowią jedynie pretekst do oczerniania przed opinią publiczną społecznej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców.

czytaj więcej

"Apeluję do Pana by zmienił Pan swój stosunek do PZD, który jest największą i najskuteczniejszą organizacją działkową w Polsce" - 26.09.2016

"Interpelacja, w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą wystosował Pan do Ministra Infrastruktury i Budownictwa najdobitniej pokazuje słabość sejmowej opozycji. Muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem odpowiedzi jaką Panu udzielił Pan Minister Smoliński. Jest ona rzeczowa, oparta na faktach, widać, że jej autorem jest ktoś, kto zna realia działkowe. Bardzo żałuję, że Pana wystąpienie nie stało na takim poziomie, zwłaszcza, że to Pan jako przedstawiciel opozycji powinien punktować rząd z merytorycznego punktu widzenia" - pisze Tomasz Wachowski z ROD Wodnik w Toruniu.

czytaj więcej

"Sprzeciwiam się zmianom w ustawie o ROD" - 26.09.2016

"Podkreśla Pan, że z powodu aktywności PZD w kwestii ukrócenia samowoli budowlanej i zamieszkiwania na działkach w niebezpieczeństwie znalazły się rodziny z dziećmi. Oczekuje Pan że wszczęte zostaną kroki zmierzające do zmiany ustawy o ROD w kierunku aby bronić własności obywateli - działkowców bezprawnie posiadających ponadnormatywne altany i zamieszkujących na działkach" pisze Bogdan Kochmański Prezes ROD Zelmerowiec w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Działkowcy zawsze stali i będą stać murem za PZD" - 23.09.2016

"Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku dała nam możliwość wyboru i tego wyboru dokonaliśmy. Jesteśmy dumni z obranej przez nas drogi i jestem przekonana, że podobne odczucia towarzyszą działkowcom z innych ogrodów. Wyrażam głęboką nadzieję, że zreflektuje się Pan, bo na zmianę zdania nigdy nie jest za późno i zacznie Pan w Sejmie występować w obronie, a nie przeciwko działkowcom!" - pisze Anna Bołądź z ROD Wodnik w Toruniu.

czytaj więcej

"Dla działkowców PZD jest idealnym partnerem" - 23.09.2016

"Z niedowierzaniem przyjąłem interpelację poselską Pani autorstwa w sprawie ROD w Polsce. Nie mogę zrozumieć skąd u Pani tak wrogie nastawienie i taka niechęć wobec działkowców i PZD. Jedno nie ulega wątpliwości. Wystąpienie to jest przejawem skrajnej niekonsekwencji. Z jednej strony jako przedstawiciele opozycji sejmowej zarzucacie Państwo formacji rządzącej ograniczanie demokracji, a z drugiej kwestionujecie demokratyczny wybór dokonany przez działkowców - powierzenie opieki nad większością ogrodów działkowych w Polsce stowarzyszeniu ogrodowemu PZD" - pisze Janusz Piątek z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Świętokrzyskiego w sprawie wystąpienia RPO, kwestionującego zapisy obowiązującego statutu PZD - 23.09.2016

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z uwagi na skierowane ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich pismo z dnia 19 sierpnia 2016 r. do Prezesa PZD, kwestionujące część zapisów Statutu Polskiego Związku Działkowców pragną odnieść się do przedmiotowego wystąpienia.

czytaj więcej

"Wszelkie działania Pana Rzecznika i grupy posłów podyktowane są chęcią rozbicia naszego Związku" - 22.09.2016

"Zadziwiającym jest fakt, że w roku, kiedy ogrody znowu mogą podejmować decyzję, czy pozostać w PZD, czy utworzyć własne stowarzyszenia, rozpoczyna się nagonka na PZD. Nikt nie blokuje możliwości wystąpienia ze Związku i nikt nie blokuje możliwości powołania kolejnego stowarzyszenia ogrodowego" - pisze Prezes ROD Zorza I w Sędziszowie Małopolskim Stanisław Maślanka.

czytaj więcej

"Będziemy walczyć w obronie ogrodów działkowych" - 22.09.2016

"Z dużym niesmakiem przyjąłem Pani sejmowe wystąpienie skierowane przeciwko ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie potrafię zrozumieć z jakich powodów uważa Pani, że ingerowanie w ustawy co 2-3 lata ma komukolwiek i czemukolwiek się przysłużyć. Czy zdaje sobie Pani sprawę, ile wysiłku kosztowało nas przystosowanie się do realiów prawnych ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych?" - pisze Leszek Konefał z ROD we Włocławku.

czytaj więcej

"Mówimy NIE dla zmiany ustawy o ROD" - 22.09.2016

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Pile zgromadzeni na uroczystości z okazji Dnia Działkowca po zapoznaniu się z interpelacjami Posłów Beaty Małeckiej - Libery oraz Tomasza Cimoszewicza skierowanymi do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku mówimy NIE - dla zmiany ustawy.

czytaj więcej

"Opuszczenie Związku jawi się dla nas jako wielkie i nikomu niepotrzebne ryzyko" - 22.09.2016

"Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jest osiągnięciem działkowców i Polskiego Związku Działkowców, którego jako jego członkowie będziemy bronić zaciekle i bezkompromisowo. Pamiętamy bowiem ile trudu i nerwów kosztowało nas wywalczenie jej w formie takiej jak obecnie. Gdy doszło do sytuacji krytycznej nie zawahaliśmy się by zorganizować transport i wyjść na stołeczne ulice i pokazać nasze niezadowolenie z trybu pracy parlamentarzystów" - pisze Wanda i Marek Domżalscy.

czytaj więcej

"Nadal głównym Pana celem pozostaje likwidacja PZD" - 21.09.2016

"Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" Polskiego Związku Działkowców w Kędzierzynie-Koźlu, po zapoznaniu się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowanym na stronie internetowej kwestionującego legalność szeregu postanowień statutu Polskiego Związku Działkowców uchwalonego w dniu 02.07.2016 r., wyraża swoje oburzenie z powodu zastosowanej formy opublikowania pisma do Prezesa Polskiego Związku Działkowców oraz zaangażowania Rzecznika uwiarygadniającego insynuacje i nieprawdziwe zarzuty wysuwane wobec PZD przez autora skargi" - pisze Zarząd ROD Relaks w Kędzierzynie-Koźlu. 

czytaj więcej

"Polski Związek Działkowców spełnia nasze wszystkie oczekiwania" - 21.09.2016

"Niniejszy list jest moim protestem w obronie Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Doskonale bowiem pamiętam jak ciężka praca i ile wysiłku towarzyszyły uchwaleniu tej ustawy. Pomimo zabiegów niektórych posłów i organizacji by przyjąć rozwiązania prawne w sposób oczywisty prowadzący do likwidacji wielu ogrodów działkowych w Polsce, ostatecznie udało się wypracować rozwiązanie korzystne dla działkowców" - pisze Józef Strzałkowski z ROD w Chełmży.

czytaj więcej

"W ostatnich latach działkowcy musieli wykazać się wyjątkową jednością" - 21.09.2016

"Wystąpienie, które ostatnio skierowała Pani do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rodzinnych ogrodach działkowych to kolejna odsłona cyklu pt. "walka z działkowcami i Polskim Związkiem Działkowców". Co ciekawe, ataki w stronę działkowców kierowane są z sejmowych ław opozycyjnych, bez względu na to przedstawiciele której formacji politycznej akurat w nich zasiadają" - pisze Maria Piotrowska z ROD Kalina w Toruniu.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Sudeckiego w sprawie zastrzeżeń do statutu zgłoszonych przez RPO - 16.09.2016

Po zapoznaniu się z treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 sierpnia 2016 r. skierowanego do Prezesa Polskiego Związku Działkowców w sprawie zastrzeżeń do niektórych postanowień statutu PZD i stosowania go w praktyce, Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że zastrzeżenia i argumentacja Rzecznika stoją w wyraźnej sprzeczności z literalnym sensem kwestionowanych przepisów statutu. Również zarzuty, iż w działalności jednostek PZD występują przypadki naruszania prawa są całkowicie bezpodstawne.

czytaj więcej

"Związek jest dla nas oparciem" - 16.09.2016

"Zwracam się do Pani z apelem o zmianę swojego stanowiska w sprawie ogrodów działkowych i namówienie do tego samego Pana Posła Tomasza Cimoszewicza. Zdaję sobie sprawę z faktu, że zapewne działała Pani pod wpływem skarg i pism przeciwników ruchu działkowego w Polsce, którzy z premedytacją wprowadzili Panią w błąd. Treści zawarte bowiem w Pani interpelacji poselskiej nie mają nic wspólnego z rzeczywistością" - pisze Tadeusz Szyszkowski z ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Polski Związek Działkowców stoi na straży naszych interesów i jest gwarantem bezpieczeństwa prawnego" - 16.09.2016

"Z oburzeniem odebrałem Pani Sejmową interpelację dotyczącą ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że Pani inicjatywa nie jest podyktowana troską o działkowców, a chęcią "dokopania" Polskiemu Związkowi Działkowców, a przy okazji zaistnienia w mediach. Świadczy o tym chociażby fakt, że nie zdobyła się Pani na zasięgnięciu opinii u źródła, czyli w samym Polskim Związku Działkowców, a Pani wystąpienie pełne jest zwrotów jasno wskazujących, że boli Panią sukces największego stowarzyszenia ogrodowego w Polsce" - pisze Mieczysłąw Chrapiński z ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

List szczecińskich działkowców do Rzecznika Praw Obywatelskich - 16.09.2016

"Rozumiemy, że nie może być Pan zawsze orędownikiem spraw PZD. To, co się stało ostatnio, tj. zamieszczenie komentarza do statutu PZD, w oparciu o sugestie wnioskodawcy, nie będącego ani członkiem PZD, ani też działkowcem, czyli nie mającym interesu prawnego, a tak bardzo mocno troszczącym się o działkowców, jest chyba sprawą przesadzoną, jeżeli nie nazwać tego nierozważnym, bez głębszej analizy krokiem podważającym podstawowy dokument regulujący życie stowarzyszenia ogrodowego PZD. Dokument podważany dzisiaj przez Pana, podważa autorytet Sądu Rejestrowego, a także organu nadzoru, gdzie autor wniosku skierowanego do Pana również usilnie zabiegał o niedopuszczenie statutu do rejestracji" - piszą szczecińscy działkowcy do Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Toruńsko-Włocławskiego w sprawie interpelacji poselskich - 15.09.2016

mail,envelop,message,email,letterPrezydium OZ PZD w Toruniu, po zapoznaniu się z interpelacjami złożonymi przez poseł Beatę Małecką - Liberę (interpelacja nr 3797) oraz posła Tomasza Cimoszewicza (interpelacja nr 3718) w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, negatywnie ocenia wartość tych wystąpień.

czytaj więcej

"Kieruję do Pani apel o poparcie starań PZD o unowocześnianie ogrodów działkowych" - 15.09.2016

"Interpelacja poselska w sprawie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, którą skierowała Pani do Ministra Infrastruktury i Budownictwa to doskonały przykład wystąpienia bez przygotowania merytorycznego. Wystąpienie to jest pełne rażących błędów, oparte na kłamstwie, a widać, że jego autorem jest osoba, która nie ma praktyki w zakresie ogrodów działkowych i nie może wykazać się jakąkolwiek wiedzą w tym zakresie" - pisze Andrzej Boruszkowski z ROD Jedność w Rypinie.

czytaj więcej

"Nie ma dla nas nic bardziej niekorzystnego niż niepewność i ciągłe zapędy polityków do zmiany prawa" - 15.09.2016

"Działania Platformy Obywatelskiej w ostatnich latach są dla mnie i mojego męża jako wyborców kompletnie niezrozumiałe. Najnowszym przejawem bezradności partii jest wystąpienie Pani i Pana Posła Tomasza Cimoszewicza, ewidentnie skierowane przeciwko działkowcom. Nie ma dla nas bowiem nic bardziej niekorzystnego niż niepewność i ciągłe zapędy polityków do zmiany prawa i szukania innych rozwiązań" - pisze Małgorzta i Bogdan Kulig z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

 


Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio