Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

OZ Podlaski w sprawie interpelacji poselskiej złożonej przez posła Marcina Horałę - 12.12.2016

W związku z interpelacją poselską złożoną przez posła Marcina Horałę w sprawie zapytania o prowadzenie prac legislacyjnych w kierunku uwłaszczenia działkowców, zniesienia przynależności do PZD oraz innych zmian, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD stwierdza, że powyższe wystąpienia należy ocenić wysoce negatywnie. Jest to bez wątpienia wystąpienie o charakterze niezwykle populistycznym, nastawione wyłącznie na zjednanie sobie przychylności pewnej niewielkiej części społeczeństwa. Pytanie stawiane przez Posła Horałę może odnieść także bardzo negatywny skutek w postaci podzielenia środowiska działkowego. Niektórzy z działkowców mogą okazać się niezwykle podatni na tego typu - na chwilę obecną abstrakcyjne - rewolucyjne idee.

czytaj więcej

Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza w sprawie reportażu Gazety Wyborczej - 12.12.2016

W imieniu Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta i Rejonu Grudziądza, pragnę odnieść się jako Przewodniczący Kolegium Prezesów do artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej dnia 21.11.2016 roku pt. „Ruch oporu na działkach". Z materiału wyłania się wykreowany obraz organizacji o charakterze przestępczym. Polski Związek Działkowców to organizacja pozarządowa działająca na zasadach zawartych w ustawie o rod oraz ustawie prawo o stowarzyszeniach. W przytoczonych aktach prawnych nie ma wzmianki o organizacji posługującej się terrorem, nie można dowiedzieć się jak dokonywać malwersacji finansowych. Dlatego ten artykuł to nic innego jak zmasowany atak, na podstawie pomówień, fałszywych informacji. Ze zdumieniem przyjmuję takie przedstawienie sprawy.

czytaj więcej

Stanowisko Instruktorów SSI w Okręgu Pomorskim w sprawie Magazynu Śledczego Anity Gargas - 12.12.2016

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej w Okręgu Pomorskim PZD zebrani na spotkaniu szkoleniowym w dniu 3 grudnia 2016 r. wyrażają ubolewanie wobec materiałów publikowanych prze Telewizją Polska w ramach tzw. „Magazynu śledczego Anity Gargas". Jako Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej działamy w celu realizacji zadań doradczych w zakresie zagospodarowania, modernizacji ROD i działek. Upowszechniamy wiedzę i nowości ogrodnicze. Pomagamy innym działkowcom w zagospodarowaniu i użytkowaniu ich działek oraz racjonalnej i zdrowej uprawie roślin, a także ochronie środowiska.

czytaj więcej

"Zarządy ogrodów wybierane są przez samych działkowców" - 12.12.2016

"Przeczytałem Pana artykuł w dodatku Duży Format do Gazety Wyborczej z dnia 21.11.2016. Z publikacji tej, pod tytułem „Ruch oporu na działkach" jawi się obraz Polskiego Związku Działkowców jako organizacji niemal o strukturach mafijnych opartej na prezesie ogrodu, prezesie okręgu i prezesie krajowym, zwanym dalej „prezesem prezesów". Zacytowane w Pańskim artykule wypowiedzi działkowców, z którymi odbył Pan rozmowy, dla osób nie związanych ze środowiskiem działkowym, dają obraz ogólnego bałaganu, szwindli, przekrętów i wszystkiego co najgorsze" - pisze Jacek Łuczyński Prezes ROD Odrodzenie w Łodzi.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Koszalinie w sprawie programu Magazyn Śledczy Anity Gargas - 12.12.2016

Przedstawiony materiał w TVP1 budzi nasz niesmak, wręcz odrazę do rzetelności autorów programu. Oglądając tak zmanipulowany, jednostronny przekaz przywodzi nam na myśl najgorsze wzorce pseudo dziennikarstwa. Pokazywane informacje są jednostronne i nieobiektywne, mało tego, prezentują je osoby nie przestrzegające prawa nie tylko związkowego. Głoszenie treści nie zgodnych z przepisami obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działowych jest tego najlepszym dowodem. Gdzie jest zapis ustawowy, że 70% ogółu członków rodzinnego ogrodu działkowego musi decydować o wyłączeniu się ze struktur PZD? Pomyłka autorki programu, naszym zdaniem celowa manipulacja. 

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Szczecinie w sprawie Magazynu Śledczego Anity Gargas - 02.12.2016

„Magazyn Śledczy Anity Gargas" z dnia 23.11 br., wyemitowany w TVP1, jest kolejnym atakiem na Stowarzyszenie ogrodowe PZD. Credo tego ataku zostało wyraźnie wyartykułowane we wstępie do tej emisji, gdzie autor jawnie sugeruje opinii publicznej, że ogrody działkowe zajmują najbardziej atrakcyjne tereny w miastach, a struktury w PZD są skostniałe, prezesi nieodwoływalni i bronią swoich przywilejów. Taki obraz przedstawia widzom „Magazyn Śledczy Anity Gargas".

czytaj więcej

"To nieetyczne szkalować prawdziwych działkowców" - 02.12.2016

"Dnia 23 listopada 2016 roku na  antenie TV 1  wyemitowano program „Magazyn Śledczy" prowadzony przez bezkompromisową dziennikarkę Anitę Gargas. Po obejrzeniu magazynu stwierdziłam, że wykorzystano w nim cudze materiały sprzed wielu lat przedstawiając nie prawdziwe fakty" - pisze Donata Strońska z ROD im. S. Strugarka w Poznaniu.

czytaj więcej

"Nie zabijajcie w działkowcach wiary, że uczciwość istnieje" - 02.12.2016

"Rozczarowanie i smutek takie odczucia pozostały nam po obejrzeniu 23.11.2016 r. programu Anity Gargas. Skąd tyle nierzetelnych informacji, pomówień i kłamstw? Nie wierzymy, że Pani redaktor nie przygotowała się do programu, ale jeśli przygotowała to czemu postanowiła przekłamać zebrany materiał, dlaczego przedstawiła wybiórczo informację?" - piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

"Magazyn Śledczy nie może badać sprawy jednostronnie" - 02.12.2016

"Piszę do Pani jako długoletni działkowiec a zarazem Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wolica" w Dębicy oburzony kolejnym Pani programem telewizyjnym wymierzonym przeciwko ogólnopolskiemu stowarzyszeniu ogrodowemu Polskiego Związku Działkowców. Tytuł i treść Pani audycji nasuwają negatywne skojarzenia , a sama treść jest nacechowana tendencyjnością" - pisze Robert Dygoń Prezes ROD Wolica w Dębicy.

czytaj więcej

"Dziennikarstwo, ktróre przynosi więcej szkody niż pożytku, krzywdzi ludzi" - 02.12.2016

"Nie po raz pierwszy mam okazję przekonać się o fatalnej jakości materiałów zamieszczanych w Gazecie Wyborczej. Czy przedstawienie oszczerstw, pomówień, które są niesprawdzoną i kłamliwą opinią, powodującą utratę dobrego wizerunku Polskiego Związku Działkowców, może pozostać bez echa. Widać, że komuś zależy na wywołaniu negatywnych emocji wobec działkowców, a takie pomówienia są nożem, który mocnym cięciem podciął skrzydła wszystkim miłośnikom ogrodnictwa działkowego. Takie przedstawienie informacji jest karalne i wymaga natychmiastowej reakcji, wszystkich działkowców i ich rodzin, trzeba wyznaczyć granice" - pisze Sebastian Bis z ROD Niezapominajka w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Proszę o reportaż o codziennym trudzie polskich działkowców" - 01.12.2016

"Wyemitowany na antenie TVP1 reportaż pt. „Magazyn Śledczy", tak reklamowany l nagłaśniany w mediach, już dzień po emisji wywołał oburzenie w gronie działkowców. Ja też pragnę dołączyć swój wyraz głębokiej dezaprobaty do tak przedstawionego materiału. To co pokazano to ambicjonalne działania liderów będących w tzw. opozycji do Polskiego Związku Działkowców, mających na celu wyłącznie zaspokojenie własnego Interesu, a działkowcy schodzą na drugi plan" - pisze Sławomir Wiśniewski z ROD Elektrochem w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Redaktor naczelny, wyrażając zgodę na tego typu teksty w Gazecie Wyborczej wyrządza krzywdę rzeszom działkowców" - 01.12.2016

"Redaktor Marcin Wójcik artykułem „Ruch oporu na działkach", w którym kieruje zarzuty pod adresem dużego silnego stowarzyszenia jakim jest Polski Związek Działkowców, co z tego że sprawdza niektóre informacje u źródła, a w rezultacie to i tak nic nie daje, bo „Każdy winny się tłumaczy", a te zarzuty wynikają z braku cywilnej odwagi do przedstawienia prawdy" - pisze Zdzisław Jasiewicz z ROD Mikołaja z Ryńska w Grudziądzu.

czytaj więcej

List Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza do red. Anity Gargas - 01.12.2016

"Szanowna Pani, pokazując niezwykle istotne sprawy, budzące kontrowersje i wątpliwości , szerokiej publiczności, należy zachować rzetelny i prawdziwy obraz poruszanych problemów. Tak nie został przedstawiony materiał emitowany w „Magazynie Śledczym" w dniu 23 listopada 2016 roku, gdzie przedstawiono widzom problematykę ogrodów działkowych , działaczy w sposób zmanipulowany, nierzetelny" - pisze Kolegium Prezesów ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

List otwarty Prezesa OZ w Łodzi do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej - 01.12.2016

"Muszę przyznać, że jako zwykły obywatel RP czy też działkowiec, po przeczytaniu artykułu autorstwa Pana redaktora Marcina Wójcika z dnia 21 października 2016r. zamieszczonego na łamach Dużego Formatu dodatku do Gazety Wyborczej byłabym zbulwersowana działalnością Polskiego Związku Działkowców i jego organów. Pewnie również dałabym wiarę informacjom zawartym w artykule oraz słowom i wypowiedziom ludzi na których jego autor się powołuje. Jednakże pracując wiele lat na rzecz działkowców i ich rodzin, angażując się w ich problemy, broniąc ich dorobku zarówno tego materialnego jak i pasji ogrodniczych i działkowych jestem oburzona tymi „sensacjami" Pana redaktora" - pisze Prezes OZ w Łodzi Izabela Ożegalska.

czytaj więcej

"Wyemitowany materiał jest tendencyjny" - 01.12.2016

"Program Pani Anity Gargas wyemitowany w dniu 23 listopada 2016 r. pomawia i oskarża nas działkowców poprzez dopasowywanie wywiadów mających na celu udowadnianie winy, bez sprawdzenia źródła informacji bądź ich prawdziwości. Tym razem celem stało się Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców, pomawiane przez niezadowolonych działkowców z procesów prawnych, wspieranych przez niektórych dziennikarzy. Niezadowolonych z prawa uchwalonego przez parlament, a zawartego w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 r." - pisze Władysław Lech Prezes ROD Zgoda Jelcz - Laskowicach.

czytaj więcej

"Pani Gargas nie wykazała minimum uczciwości w wykonywanej przez siebie profesji" - 01.12.2016

"No to przejdźmy do faktów i do prawdy. Otóż, jak powiada Pani Gargas już we wrześniu br. została zachęcona przez działkowców do zajęcia się tematem nieprawości panujących w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Bursztyn” w Międzyzdrojach. Prawda jest taka, że ta Pani nigdy u nas w ogrodzie a tym bardziej we wrześniu br. nie była i nie kontaktowała się z przedstawicielami Zarządu w sprawach dotyczących ogrodu i PZD. Natomiast prawdą jest, że w dniu 17 sierpnia 2016 roku zadzwoniła z żądaniem spotkania się i tego samego dnia przybyła do ogrodu Pani Alina Suworow. Jak mi oświadczyła jest z programu „Magazyn Ekspresu Reporterów” emitowanym w TVP2" - pisze Andrzej Gaszewski Prezes ROD Bursztyn w Międzyzdrojach.

czytaj więcej

"Materiał był tendencyjny" - 01.12.2016

"Jestem działkowiczka z niewielkim stażem, zaczynającą swoją przygodę na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym prowadzonym przez Polski Związek Działkowców, z wewnętrznego „przymusu" obejrzałam więc program „Magazyn śledczy Anity Gargas'" emitowany w dniu 5 października br. na antenie TVP 1. Wydawało mi się, że zobaczę rzetelny, oparty na relacji „obu stron" materiał. Niestety przeliczyłam się" - pisze Monika Bawelska z ROD Nasz Gaj w Rzeszowie.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZM PZD i OZ Mazowieckiego PZD ws. nierzetelności, tendencyjności i kłamstw w publikacjach telewizyjnych i prasowych - 30.11.2016

"Jednostronne, tendencyjne programy telewizyjne z ostatnich miesięcy, czy też artykuły - bez sięgania do innych regionów Polski, bez żadnych osłonek  podejmują i forsują kłamstwo, wypaczanie faktów lub zachętę do działań pozaprawnych i bezprawnych, do łamania wprost norm prawnych i społecznych, ustaw, statutów i regulaminów." - piszą Członkowie Zarządu Mazowieckiego i Prezydium OZM PZD w Stanowisku

czytaj więcej

"Nie można biernie przyglądać się, jak w TVP 1 szykanowany jest PZD" - 30.11.2016

"Działkowców przedstawia się jako sterowalne roboty, które rzekomo nie potrafią myśleć i wykonują to, co im się karze. To nieetyczne i trudne do zrozumienia." - pisze Krzysztof Widerkiewicz - działkowiec z Grudziądza

czytaj więcej

"Prawo niech prawo znaczy - tę zasadę powinna stosować także Gazeta Wyborcza" - 30.11.2016

"Tylko prawda może nas uleczyć. My tę prawdę przedstawiamy na stronach PZD, odkłamujemy rzeczywistość, pokazujemy dokumenty. Niech Gazeta Wyborcza wspomaga rozwój ogrodów i stanie się naszą gazetą" - pisze Krystyna Lulka z ROD "CHEMIK" w Kościanie

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.