Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

List Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach do Prezesa TVP - 20.12.2016

"Jesteśmy zbulwersowani programem Pani Anity Gargas , który został wyemitowany w dniu 23 11.2016 roku w programie Telewizji Polskiej, którą Pan jako Prezes reprezentuje. Sądziliśmy, że Telewizja Publiczna utrzymująca się z pieniędzy Państwowych będzie przekazywać swoim odbiorcom reportaże polegające na prawdzie . Tymczasem to co przedstawiła Pani Anita Gargas w swym reportażu jest materiałem tendencyjnym" - pisze Okręgowa Komisja Rewizyjna w Katowicach.

czytaj więcej

"Całość kreowanego obrazu jest tendencyjna i jednostronna" - 20.12.2016

"Trudno nie reagować na kłamliwe reportaże przedstawiane w mediach publicznych. „Magazyn Śledczy" Anity Gargas, dwukrotnie przedstawił oczerniający i wykreowany obraz naszego ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego jakim jest Polski Związek Działkowców. W tym miejscu warto zadać bardzo ważne pytanie: Czy media w Polsce kierują się obiektywizmem i prawdą?" - pisze Ryszard Gawiński z ROD Ustronie w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Prawda jest taka, że gdyby nie ci działacze dawno już by nie było ogrodów działkowych" - 20.12.2016

"Osoby biorące udział w programie miały na celu skompromitowanie i przedstawienie negatywnego wizerunku PZD, które od dłuższego czasu zwalczają i oczerniają Związek. Wypowiedzi tych osób, nie zostały poparte żadnymi dowodami, które potwierdzić miały nieprawidłowości w Związku. Skoro podstawą przekazu kierowanego do widzów przed telewizorami miały być oszczerstwa, wypowiedzi wyrwane z kontekstu, oraz brak wypowiedzi drugiej strony to nie może być mowy o rzetelnym reportażu" - pisze Zarząd ROD Oaza w Żarach.

czytaj więcej

"Liczymy, że zarząd TVP wyciągnie konsekwencje służbowe wobec swojego redaktora i zadośćuczyni PZD za oczywiste szkalowanie jego dobrego imienia" - 20.12.2016

"Rewelacje Pani Anity Gargas są tak dużego kalibru, że w zasadzie gdyby były prawdziwe, to już dawno powinna się nimi zająć prokuratura, a prezes PZD powinien być postawiony w stan oskarżenia. Jednak tak nie jest, co pozwala nam sądzić, że materiały prezentowane przez panią redaktor są wyssane z palca. Dowodem na to są szerokie wyjaśnienia jakie publikuje Krajowa Rada PZD i Krajowa Komisja Rewizyjna PZD" - pisze Zarząd ROD Jedynka w Nowej Soli.

czytaj więcej

"Wizerunek ogrodów działkowych ukazany w omawiany artykule rażąco odbiega od rzeczywistego obrazu ROD" - 20.12.2016

"Poważne wątpliwości budzi brak znajomości obowiązujących przepisów widoczny w treści artykułu. Jak widać autor nawet nie zapoznał się, ani z ustawą o ROD, ani statutu PZD. By wypowiadać się na temat organizacji, trzeba najpierw zapoznać się ze specyfiką Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Napisany artykuł mocno odbiega od rzeczywistości w zakresie prawa dotyczącego rodzinnych ogrodów działkowych" - pisze Magdalena Trapkowska z ROD w Gdańsku.

czytaj więcej

"Apeluję o rozsądek i życzliwość dla tych ludzi, którzy społecznie działają na działkach" - 20.12.2016

"Likwidacja ogrodów - czy PZD to główny cel przyświecający naszym przeciwnikom, odebranie prawa uprawiania ogródków przez ludzi starszych, dla których są one sensem życia. Z działek nie korzystają ludzie bogaci tylko renciści i emeryci, których nie stać na wczasy, lub sanatoria. Owoce i warzywa tam uprawiane są uzupełnieniem ich skromnych środków. Tu też babcie często opiekują się wnuczkami, zapewniając im świeże powietrze, a dzieciom swoim możliwość odpoczynku, relaksu. W miastach są enklawą zieleni" - pisze Zarząd ROD Wrzos w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Artykuły, które są publikowane przez dziennikarzy są nieadekwatne do rzeczywistości" - 20.12.2016

"Artykuł pana Marcina Wójcika z dnia 21 listopada nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jaka jest w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, aby pisać na temat działkowców trzeba sięgać do wiedzy, która jest napisana w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w statucie PZD, każdy artykuł powinien być autoryzowany przez obie strony, wtedy będzie można mówić o rzetelności pisma" - pisze Jan Piórkowski z ROD we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Osobiście z żalem patrzę na odchodzące ze struktur PZD ogrody" - 20.12.2016

"Moim zdaniem Pan Mariusz Wójcik podszedł do opisywanego tematu jaskrawo jednostronnie cytując jedynie wypowiedzi osób, które jak sądzę, miały powody aby krytycznie odnosić się do zasad funkcjonowania stowarzyszenia PZD. Z mojego doświadczenia wynika, że „najwięcej do powiedzenia" mają zazwyczaj osoby, które z różnych powodów doprowadziły do utraty pełnionych przez nie funkcji w struk­turach ogrodowych, osoby o niebotycznym ego i jednocześnie osoby które za nic mają regulacje zawarte w obowiązującym prawie ( ustawa, statut, regulamin ROD). To najczęściej osoby zalegające z opłatami, zaniedbujące działki czy jawnie łamiące prawo budowlane. To te osoby są najczęściej motorem tworzącym ferment w ogrodzie" - pisze  Jacek Łuczyński z ROD w Łodzi.

czytaj więcej

"Wyrządziła Pani wielką krzywdę całemu Związkowi" - 19.12.2016

"Celem programu nie było rzetelne informowanie społeczeństwa a świadomie wprowadzenie odbiorców w błąd. podkopanie wizerunku PZD. osłabienie jej prestiżu wśród działkowców. Od wielu lat przy pomocy dziennikarzy posługiwanie się fałszywymi oskarżeniami, pomówieniami podejmuje się próbę zniszczenia PZD. kolejną próbą tego jest audycja wyemitowana w magazynie śledczym, firmowanym Pani nazwiskiem. A prawda jest chyba ukryła - chęć dostępu do atrakcyjnych terenów w miastach" - pisze Jerzy Komarnicki z ROD 22 Lipca w Zielonej Górze.

czytaj więcej

"To, co przedstawiono w ogólnopolskiej telewizji to próba dyskredytacji PZD, działkowców i dotychczasowego dorobku naszej organizacji" - 19.12.2016

"Kto jest tą ofiarą? - w tej roli występują osoby, które od wielu lat miały problemy z przestrzeganiem Ustaw i Statutu, nieudolnie podejmujący próby wyłączenia ogrodu ze struktur Polskiego Związku Działkowców. To jest najlepszy sposób, aby rozbić działającą od 35 lat organizację, to rozprawienie się z ogrodnictwem działkowym w Polsce. Takie postępowanie sławnej redaktor, która dąży do ujawienia prawdy, prowadząc wnikliwe śledztwo. Takie postępowanie nie przystoi telewizji publicznej i jest przekazywaniem fałszywych wiadomości, bowiem takie publikacje powtarzane z uporem maniaka stają się "wiarygodne" dla osób nie znających działalności ogrodów" - pisze Ryszard Kozicki Prezes ROD Sarniak W Grudziądzu.

czytaj więcej

"Komu zależy na skonfliktowaniu polskich działkowców ze społeczeństwem?" - 19.12.2016

"Panie Redaktorze, pragniemy przypomnieć, że każdy z tutaj zebranych, sumiennie przez kilkadziesiąt lat płaci abonament na media publiczne licząc, że będą one dobrze służyły społeczeństwu. Czemu, a może komu, zatem ma służyć pokazany reportaż? Komu zależy na zohydzeniu oraz skonfliktowaniu polskich działkowców ze społeczeństwem? Informujemy Pana, że na taką telewizję publiczną nie wyrażamy zgody. Zapewne nie chciałby Pan, aby po kilku tego typu audycjach porównywano TVP 1 do przysłowiowego „Radia Tirana". Mamy XXI wiek i Polacy nauczyli się żyć w wolności i samodzielnie myśleć" - piszą działacze z ROD Ziemi Łomżyńskiej.

czytaj więcej

"Nie potrzebujemy interwencji RPO, sensacyjnych reportaży, czy też artykułów na łamach gazet" - 19.12.2016

"Polski Związek Działkowców to organizacja pozarządowa działająca na zasadach zawartych w ustawie o rod, ustawie prawo o stowarzyszeniach, posiada statut. Wszystkie te akty prawne określają obowiązki i prawa jakie przysługują wszystkim działkowcom, ale w przytoczonych aktach prawnych nie ma wzmianki o organizacji przestępczej, bo właśnie w ten sposób przedstawia się nasze stowarzyszenie" - pisze Sebastian Rejczak ROD Transportowiec w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Obiektywizm, rzetelność i dążenie do prawdy - to właśnie powinno przyświecać reporterskiej pracy" - 16.12.2016

"PZD to stowarzyszenie z wieloletnią, piękną tradycją. To dzięki niemu udało się zachować rodzinne ogrody działkowe dla przyszłych pokoleń. Gdyby nie PZD i stojący na jego czele Prezes Eugeniusz Kondracki - zapewne ROD już dawno spotkałby smutny los, podobny do tego, który spotkał wiele innych atrakcyjnych terenów. Zamiast drzew i trawy, w miejscach ROD dumnie wznosiłyby się kolejne biurowce czy apartamentowce. My, jako Polski Związek Działkowców, zawsze staraliśmy się temu zapobiec i do tej pory nam się to skutecznie udawało. Być może właśnie fakt, że nasze stowarzyszenie zarządza tak dużymi i często atrakcyjnymi dla potencjalnych inwestorów terenami - jest przyczyną niesłabnących ataków oraz podobnych reportaży i materiałów prasowych" - pisze Józef Stawski z ROD w Kielcach.

czytaj więcej

"Lepiej sprzedaje się zakłamana rzeczywistość, prawda nie jest na topie" - 16.12.2016

"To kolejny zamach na Rodzinne Ogrody Działkowe ! - grzmią działkowcy. Jestem działkowiczką z niewielkim stażem, zaczynającą swoją przygodę na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Energetyk" w Grudziądzu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców. Po przeczytaniu artykułu w Gazecie Wyborczej, o bardzo tajemniczym i intrygującym tytule „Ruch oporu na działkach", nie mogę zrozumieć dlaczego główny cel, jaki przyświeca inicjatorom i osobom dostarczającym informacji redaktorowi Marcinowi Wójcikowi to oczernianie organizacji działkowej, czego rezultatem jest wyrządzenie krzywdy działkowcom" - pisze Katarzyna Poniatowska z ROD Energetyk w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Pan Redaktor powinien zająć się tematem jak działają te ogrody, które odeszły z PZD, miałby wiele sensacyjnych newsów" - 16.12.2016

„Gazeta Wyborcza jawiła się mi dotychczas jak synonim rzetelności, solidności dziennikarskiej. Tacy redaktorzy jak Panowie: Wroński, Piątek, Stasińscy, Kurski są dla mnie wzorem profesjonalnego dziennikarstwa. Tymczasem na łamach dziennika ukazuje się artykuł kłamliwy, insynuacyjny, oparty na fałszywych danych, podpierający się oszczerstwami osób, które od lat szkalują Związek" - pisze Antoni Gieczewski z ROD Przy Torze w Łodzi.

czytaj więcej

"Tam gdzie ogród jest dobrze zarządzany działkowcy nie szukają rozgłosu w mediach" - 16.12.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Flora" w Żarach, po zapoznaniu się z treścią ostatnich programów wyemitowanych w Telewizji Polskiej, pt „Magazyn Śledczy" firmowanym przez panią redaktor Anitę Gargas, dotyczącym działalności Polskiego Związku Działkowców wyraża oburzenie. Zarówno program dotyczący ogrodów warszawskich jak i tych w Międzyzdrojach nacechowany był ogromną dawką niesprawdzonych informacji, które w bardzo niekorzystnym świetle stawiały Polski Związek Działkowców i wszystkich ludzi działających w jego strukturach.

czytaj więcej

"Bezpodstawne oskarżanie PZD, pomówienia i kłamstwa o działalności jego struktur muszą być wyeliminowane" - 16.12.2016

"Piszę do Pana Redaktora ponieważ oburzył mnie artykuł napisany przez redaktora Marcina Wójcika pt. „Ruch oporu na działkach" zamieszczony w Gazecie Wyborczej z dnia 21 listopada 2016 r. W tym artykule redaktor Marcin Wójcik przedstawił Polski Związek Działkowców, który działa przeciwko działkowcom bo nie uwzględnia żądań niektórych „zbuntowanych" działkowców. Szkoda, że równocześnie niczego co mu powiedzieli zbuntowani nie skonfrontował ze stanem faktycznym i prawnym w zarządach ogrodów" - pisze Janina Dolik z ROD Księcia Bolko w Świdnicy.

czytaj więcej

"Kiedy my członkowie PZD usłyszymy na antenie telewizji publicznej słowo przepraszam?" - 16.12.2016

"Ci "pokrzywdzeni" jak o nich mówią działkowcy zapomnieli, że posiadając działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym trzeba przestrzegać przepisów regulaminu ROD, ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku i ustawy Prawo Budowlane. Dziwię się i jestem oburzony, że w telewizji narodowej, gdzie ciągle się powtarza, że u nas mówi się tylko prawdę, pokazano ludzi, którzy kłamią i oskarżają prezesów ogrodów i okręgów, których szanują działkowcy za ich działalność w swoich ogrodach oraz na rzecz wszystkich działkowców w Polsce" - pisze Adam Daszkowski z ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

czytaj więcej

"Jako działkowcy będziemy bronić dobrego imienia PZD" - 16.12.2016

"Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Pani Anity Gargas, pomijając samą nazwę „Magazyn Śledczy". Bo jak śledczy to zbadany w sposób obiektywny. A obiektywizmu w Pani Magazynie, przykro, ale nie widać. Zatem jaki cel przyświeca Pani, ukazywanie i prezentowanie materiałów niesprawdzonych. Czyżby przypodobanie się „pseudo-działkowców" i podrywanie opinii dobrze działającemu Związkowi zwanemu PZD" - pisze sekretarz Zarządu ROD im. Zaborze w Szprotawie.

czytaj więcej

"Działkowcy zawsze jednoczą się w obliczy zagrożeń i wspólnie działają na rzecz umacniania pozytywnego wizerunku Związku" - 16.12.2016

"Jako długoletni działkowiec Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz" w Grudziądzu, mam obowiązek zająć stanowisko w sprawie reportażu, jaki został pokazany w telewizji publicznej „Magazyn Śledczy" w dniu 23.11.2016 r. Przedstawienie w nim krzywdzącej opinii o Polskim Związku Działkowców jako monopoliście o skostniałych strukturach jest niesprawiedliwa i krzywdząca dla całej rodziny działkowej - największej organizacji pozarządowej" - pisze Waldemar Serej z ROD Kolejarz w Grudziądzu.

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.