Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Wyraźnie widać, że nadal w Polsce jest grupa ludzi, której bardo zależy na likwidacji PZD" - 07.03.2017

"Dlaczego do tej pory żaden z redaktorów nie podjął się w swoim programie pokazać dobrej strony Polskiego Związku Działkowców i tak ważnego znaczenia ogrodów działkowych w życiu społecznym, w którym przyczyniają się do zaspokajania potrzeb socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa dla rodzin z dziećmi, emerytów i rencistów jak również ochrony środowiska i przyrody."- czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie. 

czytaj więcej

"Telewizja Polska specjalizuje się w produkcji audycji obrażającej działkowców" - 07.03.2017

"Próżno by telewidz chciał dowiedzieć sie z jakich powodów Pani Bożena, Katarzyna i pan Stanisław zostali pozbawieni działki i czy decyzja zarządu była uzasadniona czy nie. Audycja jest czarno-biała."- czytamy w stanowisku Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu. 

czytaj więcej

Wystąpienie działkowców świnoujskich ROD do Wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego - 06.03.2017

"Prosimy o to ponieważ wszystkie dotychczasowe nasze protesty, kierowane do Gazety Wyborczej, Telewizji oraz innych instytucji państwa są ignorowane. W związku z tym czujemy, że jedynie wspracie przedstawiciela pochodzącej z wyboru władzy daje nam szanse na realną obronę przed dysponującymi siłą mediów nieżyczliwymi działkowcom środowiskami"- piszą w swoim liście działkowcy świnoujskich ROD.  

czytaj więcej

"Z reportażu nie dowiadujemy się, o co tak naprawdę toczy się tzw. wojna na działkach" - 06.03.2017

"Poruszono, bowiem szereg wątków o różnej treści, na podsatwie, których nie można do końca wyrobić sobie zdania o istocie toczącego się sporu i jak ma się to do prawa tak z jednej jak i z drugiej strony"- piszą uczestnicy specjalistycznego szkolenia w okręgu szczecińskim.   

czytaj więcej

"Ustawa o ROD poddana była obowiązującej w Polsce procedurze legislacyjnej i jest źródłem praw i obowiązków" - 06.03.2017


"Rzetelność dziennikarska wymaga, by w reportażu bazującym na emocjonalnych, niekonkretnych wypowiedziach osób "pokrzywdzonych" zamieścić przynajmniej minimum informacji na temat ustawowych zasad funkcjonowania stowarzyszenia ogrodowego- tak, by widzowie mogli samodzielnie zająć stanowisko w kwestii prezentowanego materiału"- czytamy w liście otwartym OZ w Bydgoszczy do Pani Senator Lidii Staroń. 

czytaj więcej

"Trudno jest mi pojąć, co wspólnego z tym konfliktem mają zapisy ustawowe" - 03.03.2017

"Szkoda, że nie może Pani zrozumieć, że PZD to nie tylko prezes, który stoi na czele organizacji i siłą rzeczy jest z nią najbardziej kojarzony, ale są to przede wszystkim działkowcy oraz osoby pracujące w samorządach ogrodowych"- pisze w swoim liście do Senator Lidii Staroń Pani Elżbieta Gomuła działkowiczka z ROD im. 100 lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim. 

czytaj więcej

"Zabrakło rzetelności w wykonywaniu swojego zawodu ze strony dziennikarzy" - 03.03.2017

"Zwracamy uwagę, że nikt nie poczuł się do obowiązku spoczywającego na każdym dziennikarzu by zweryfikować sprawę z przepismai prawa. Pozbawienie członkostwa  w Polskim Związku Działkowców nie jest powiązane z odebraniem prawa do użytkowanej działki. Wystarczyło zapoznać się z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r."- czytamy w Stanowisku Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Toruniu. 

czytaj więcej

"Wypowiedzi skonfliktowanych działkowców wprowadzają w błąd opinię publiczną" - 03.03.2017

"Zwracamy się zatem do Pana Prezesa o lepszy nadzór nad podległymi Redakcjami i dziennikarzami opracowującymi reportaże na temat działkowców i Polskiego Związku Działkowców jako Stowarzyszenia Ogrodowego, wymagając rzetelności i bezstronności w przedstawianiu problematyki ogrodowej, gdyż tylko takie cechy dziennikarskie mogą być akceptowane przez obywateli tego kraju"- pisze w liście do Prezesa TVP Jacka Kurskiego ZROD im. B. Chrobrego w Oławie. 

czytaj więcej

"Doceniałem te programy telewizyjne, które stawały po stronie pokrzywdzonych" - 03.03.2017

"Jak można było wykreować na pozytywnego bohatera osobę, która od lat nie poczuwa się do obowiązku wnoszenia opłat za użytkowaną działkę? Czy powinno się współczuć osobom, które nagminnie i ustawicznie łamią obowiązujące w ogrodach przepisy regulaminu? Dlaczego nie dano możliwości wypowiedzenia się drugiej stronie sporu, czyli przedstawicielom PZD?"- pisze w liście do Prezesa TVP S.A. Pan Józef Śnieżek z ROD "Nasz Gaj" w Rzeszowie. 

czytaj więcej

"Apeluję, aby powstrzymała się Pani z daleko idącymi ocenami działaczy związkowych" - 03.03.2017


"Pani wypowiedzi dotyczące czerpania korzyści z gruntów Skarbu Państwa przez działaczy PZD uważam za karygodne. Grunty, jakie Związek otrzymał od Skarbu Państwa, były to w większości tereny zdegradowane takie jak wysypiska śmieci, ugory itp."- czytamy w liście Prezesa ROD "Oaza" w Żarach Jana Karpińskiego do Senator Lidii Staroń. 

czytaj więcej

"Reportaż przedstawiony w Magazynie "Ekspres Reporterów" stanowi niechlubną kontynuację "sensacji" - 03.03.2017

"Uważałam, że powstające media narodowe przedstawiać będą prawdziwy obraz funkcjonowania ogrodów działkowych. Zaprezentowany w reportażu poziom przekłamań i hipokryzji całkowicie temu zaprzeczył" - pisze w swoim liście do Redakcji Magazynu '"Ekspres Reporterów" Pani Grażyna Lewandowska z ROD "Zielone Wzgórza" w Łańcucie.

czytaj więcej

"Te nieuczciwe informacje obrażają w sposób perfidny wszystkich działkowców" - 02.03.2017

"W sposób zmanipulowany niszczone jest dobre imię nas, działkowców, zarządów ogrodów, zarządu okręgowego i krajowego. Oszustwo pozostaje na wierzchu i funkcjonuje" - piszą w liście otwartym do dziennikarzy działkowcy szczecińscy. 

czytaj więcej

"Należało wysłuchać wyjaśnień przedstawicieli PZD" - 02.03.2017

"Jestem oburzony Pani wystąpieniem w Magazynie "Ekspresu Reporterów" w dniu 14 lutego br. w reportażu "Działkowa wojna". Wszyscy działkowcy doskonale znają Pani poglądy na ogrodnictwo działkowe w Polsce, a przede wszystkim wrogie nastawienie do Polskiego Związku Działkowców"- pisze w liście do Pani Senator Lidii Staroń Pan Paweł Sycz z ROD "Zdrowie" w Rzeszowie. 

czytaj więcej

"Zniknął też obiektywizm tego programu" - 02.03.2017

"Z wielkim oburzeniem obserwuję kolejne reportaże emitowane przez telewizję skierowane przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców. Widać wyraźnie, że pomimo funkcjonowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przeciwnicy ogrodów działkowych nie zamierzają dać nam spokoju"- czytamy w liście Roberta Dygdonia z ROD "Wolica" w Dębicy do Prezesa TVP S.A.  

czytaj więcej

"Nie do przyjęcia są populistyczne wypowiedzi Pani Senator" - 02.03.2017

"W reportażu celowo zrezygnowano z rzetelnego sprawdzenia stanu prawnego odnoszącego się do sytuacji rzekomo pokrzywdzonych przez PZD działkowców, ponieważ  nie byłoby żadnej sensacji i powodów do nagonki na PZD. Nie byłoby też możliwosci czynienia zarzutu o rzekomej niekontrolowanej samowoli działania PZD i naruszania praw działkowców". - pisze w swoim stanowisku Zarząd ROD "Podzamcze w Wałbrzychu. 

czytaj więcej

"Misją dziennikarstwa jest rzetelna informacja, a nie dokonywanie osądów" - 02.03.2017

"To pokazuje, iż program ten był tendencyjny, nie był w obronie działkowców i nie było w nim rzetelnej informacji, jak również nie zaproszono nikogo  z Polskiego Związku Działkowców"- pisze w swoim stanowisku Pan Stanisław Róg działkowiec z ROD "Zielone Wzgórza" w Łańcucie. 

czytaj więcej

"Podawanie przez media niesprawdzonych informacji, jest najprostszą, ale też ryzykowną formą manipulacji" - 02.03.2017

"Reportaż "Działkowa wojna", podobnie jak poprzednio wyemitowane programy o "ciemiężonych" przez PZD działkowcach, wpisuje się w niby interwencyjną formułę obrony tychże działkowców, podczas gdy w istocie rzeczy jest kolejnym medialnym atakiem skierowanym przeciwko PZD"- czytamy w stanowisku Prezydium OZ Sudeckiego PZD. 

czytaj więcej

"Na takie działania nie może być zgody żadnego działkowca" - 01.03.2017

"W prezentowanym materiale na piedestał dziennikarze postawili osoby jawnie łamiące obowiązujące wszystkich działkowców przepisy regulaminowe. Świadomie pomijane były wyjaśnienia i informacje od przedstawicieli reprezentujących Związek"- pisze Pan Zdzisław Kluz z ROD "Zielone Wzgórza" w Łańcucie w liście do Prezesa TVP Jacka Kurskiego  

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ Małopolskiego PZD z Burmistrzem Skawiny - 01.03.2017

W dniu 20 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawiny odbyło się spotkanie przedstawicieli: Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie na czele z Panią Prezes Ewą Błachut, Zarządu Komisarycznego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podgórki” w Skawinie z I Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbertem Rzepisko i kierownikami: Wydziału Mienia i Geodezji oraz Spraw Obywatelskich. 

czytaj więcej

"Zarzucanie niekonstytucyjności ustawie jest nieuczciwe" - 01.03.2017

"Materiał posłużył do przekazania zniekształconego sposobu zarządzania ogrodami działkowymi i jak to się ostatnio często zdarza posłużono się licznymi przekłamaniami pomijając fakty i zapominając o obowiązującym w Polskim Związku Działkowców prawie wynikającym z zapisów ustawy z 13 grudnia 2013r „ o rodzinnych ogrodach działkowych”- czytamy w stanowisku Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy.  

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.