Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Zniknął też obiektywizm tego programu" - 02.03.2017

"Z wielkim oburzeniem obserwuję kolejne reportaże emitowane przez telewizję skierowane przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców. Widać wyraźnie, że pomimo funkcjonowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przeciwnicy ogrodów działkowych nie zamierzają dać nam spokoju"- czytamy w liście Roberta Dygdonia z ROD "Wolica" w Dębicy do Prezesa TVP S.A.  

czytaj więcej

"Nie do przyjęcia są populistyczne wypowiedzi Pani Senator" - 02.03.2017

"W reportażu celowo zrezygnowano z rzetelnego sprawdzenia stanu prawnego odnoszącego się do sytuacji rzekomo pokrzywdzonych przez PZD działkowców, ponieważ  nie byłoby żadnej sensacji i powodów do nagonki na PZD. Nie byłoby też możliwosci czynienia zarzutu o rzekomej niekontrolowanej samowoli działania PZD i naruszania praw działkowców". - pisze w swoim stanowisku Zarząd ROD "Podzamcze w Wałbrzychu. 

czytaj więcej

"Misją dziennikarstwa jest rzetelna informacja, a nie dokonywanie osądów" - 02.03.2017

"To pokazuje, iż program ten był tendencyjny, nie był w obronie działkowców i nie było w nim rzetelnej informacji, jak również nie zaproszono nikogo  z Polskiego Związku Działkowców"- pisze w swoim stanowisku Pan Stanisław Róg działkowiec z ROD "Zielone Wzgórza" w Łańcucie. 

czytaj więcej

"Podawanie przez media niesprawdzonych informacji, jest najprostszą, ale też ryzykowną formą manipulacji" - 02.03.2017

"Reportaż "Działkowa wojna", podobnie jak poprzednio wyemitowane programy o "ciemiężonych" przez PZD działkowcach, wpisuje się w niby interwencyjną formułę obrony tychże działkowców, podczas gdy w istocie rzeczy jest kolejnym medialnym atakiem skierowanym przeciwko PZD"- czytamy w stanowisku Prezydium OZ Sudeckiego PZD. 

czytaj więcej

"Na takie działania nie może być zgody żadnego działkowca" - 01.03.2017

"W prezentowanym materiale na piedestał dziennikarze postawili osoby jawnie łamiące obowiązujące wszystkich działkowców przepisy regulaminowe. Świadomie pomijane były wyjaśnienia i informacje od przedstawicieli reprezentujących Związek"- pisze Pan Zdzisław Kluz z ROD "Zielone Wzgórza" w Łańcucie w liście do Prezesa TVP Jacka Kurskiego  

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ Małopolskiego PZD z Burmistrzem Skawiny - 01.03.2017

W dniu 20 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawiny odbyło się spotkanie przedstawicieli: Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie na czele z Panią Prezes Ewą Błachut, Zarządu Komisarycznego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podgórki” w Skawinie z I Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbertem Rzepisko i kierownikami: Wydziału Mienia i Geodezji oraz Spraw Obywatelskich. 

czytaj więcej

"Zarzucanie niekonstytucyjności ustawie jest nieuczciwe" - 01.03.2017

"Materiał posłużył do przekazania zniekształconego sposobu zarządzania ogrodami działkowymi i jak to się ostatnio często zdarza posłużono się licznymi przekłamaniami pomijając fakty i zapominając o obowiązującym w Polskim Związku Działkowców prawie wynikającym z zapisów ustawy z 13 grudnia 2013r „ o rodzinnych ogrodach działkowych”- czytamy w stanowisku Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy.  

czytaj więcej

"Od początku emisji wyczuwało się tendencyjne pokazanie sytuacji" - 01.03.2017

"Szanowna Pani Senator nie można w kółko kwestionować przepisów o ROD, gdyż tworzyli je ludzie znający realia i potrzeby działkowców. Pani niechęć, a wręcz nienawiść do PZD jest ogólnie znana, więc nie było potrzeby dodatkowo zabierać głosu w tej sprawie" - pisze w liście do Senator Lidii Staroń Pani Urszula Walusiak z ROD „ Formet” w Bydgoszczy. 

 

czytaj więcej

"Tymi słowami Pani Senator obraża nas działaczy, którzy społecznie wykonują pracę na rzecz działkowców" - 28.02.2017

"Stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców, wypełnia wszystkie zapisy wynikające z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz stoi na straży ich przestrzegania. Pragniemy podkreślić, że celem nadrzędnym ruchu ogrodnictwa działkowego pod zarządem i zwierzchnictwem Stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców zawsze byli, są i będą działkowcy. To oni będą decydowali o wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących istnienia i przyszłości ogrodów działkowych"- czytamy w liście otwartym Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kpr. Benedy w Bydgoszczy do Senator Lidii Staroń. 

czytaj więcej

"Narusza to zasady etyki dziennikarskiej i prawa prasowego" - 28.02.2017

"W audycjach tych, niestety, przedstawiono nieprawdę, tendencyjnie sugerując nieuzasadnione zarzuty wobec Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców, co jest niesprawiedliwe i naganne. Przekazywanie poprzez telewizję do bardzo szerokiego grona odbiorców w całym kraju nieprawdziwych zarzutów jest obrażające dla wszystkich członków Polskiego Związku Działkowców - największego stowarzyszenia w naszym kraju"- czytamy we wspólnym liście działkowców z ROD im. 4 Marca, ROD "Nowy Sad", ROD im. T. Kościuszki w Szczecinie do Zarządu TVP.

czytaj więcej

"Nie należy dzielić społeczeństwa" - 28.02.2017

"Rodzinne Ogrody Działkowe to ludzie o przeróżnych zapatrywaniach politycznych i wyznaniowych. Jednak jednoczy wszystkich troska o przyszłość ogrodów. Ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 r. daje nam działkowcom, gwarancję bytu i zabezpiecza nasze prawa, w tym również do zrzeszania się, jeśli społeczność ogrodowa uzna, że chce opuścić Polski Związek Działkowców, to może to wykonać" - pisze w liście do Pani Senator Lidii Staroń działkowiczka ROD "Pod Dębem" w Grudziądzu Pani Irena Sowińska. 

czytaj więcej

"Te nieprawdziwe i szkalujące stwierdzenia, obrażają prawie 3 milionową uczciwą społeczność działkową" - 28.02.2017

"Naszą niechęć ten program wywołał jeszcze przez jedno- jawną agitację przeciwko Związkowi. Pragniemy przypomnieć, że ruch ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich w 2017 roku obchodził 120-lecie, historię zapisaną tradycją i osiągnięciami wileu pokoleń działkowców"- piszą w swoim Stanowisku Członkowie Okregowej Komisij Rewizyjnej PZD w Opolu. 

czytaj więcej

"Taki sposób przedstawienia sprawy utrudnia widzowi obiektywną ocenę" - 28.02.2017

"Po raz kolejny reportaż miał charakter jednostronny i tendencyjny. Przedstawiony w nim konflikt był jedynie tłem, w cieniu którego pani senator Lidia Staroń przeprowadziła kolejny atak na wizerunek i dobre imię PZD, bezpardonowo i populistycznie określając PZD jako organizację skupiającą dawnych działaczy partyjnych z okresu PRL, popierającą - jej zdaniem — rzekomo niezgodną z Konstytucją RP ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednocześnie Pani Senator, podkreślając w toku całej swojej wypowiedzi niechęć do naszej organizacji, publicznie nakłaniała telewidzów-działkowców do wyodrębnienia z PZD" - czytamy w stanowisku uczestników konferencji szkoleniowej w OZ Śląskim.

czytaj więcej

"Jednostronność reportażu uznajemy jako atak na środowisko działkowców" - 28.02.2017

"Prezesi ROD zrzeszeni w Kolegium Prezesów ROD Powiatu Hrubieszowskiego z oburzeniem odnoszą się do reportażu wyemitowanego na antenie TVP 2 w programie Magazyn Ekspresu Reporterów przedstawiający krytycznie obraz jednego z ogrodów w Białej Podlaskiej. Przedstawiony w reportażu obraz ogrodu jest kłamliwy i nieobiektywny. Potępia prawdziwych działkowców, dbających o rozwój ogrodu a tym samym podważa wiarygodność członków Zarządu ROD wybranych demokratycznie na WalnymZebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. A promuje kilka osób nie przestrzegających Statutu PZD, Regulaminu ROD, podważając podjęte decyzje na walnym zebraniu" - czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

"Czy to naprawdę działkowe wojny?" - 28.02.2017

"Celem mediów wcale nie jest pokazywanie prawdy, takiej jaką ona jest w rzeczywistości, ale wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji do walki z działkowcami, a więc tymi, którzy wespół ze swoimi przedstawicielami zajmują grunty, głównie w miastach, które można by przejąć. Byłoby to możliwe w sytuacji gdyby udało się poróżnić działkowców i tych, którzy nimi zarządzają: zarządy ogrodów, struktury okręgowe, jednostkę krajową. Chodzi po prostu o rozmiękczenie PZDę - pisze Czesław Warych z ROD Partynice we Wrocławiu.

 

czytaj więcej

"Ogrody działkowe nie są wymysłem PRL" - 27.02.2017

"Zwracamy się do władz Telewizji Polskiej o emisję rzetelnych reportaży na temat ogrodów działkowych i ich funkcjonowania. Nie zgadzamy się na nierzetelne informacje na temat funkcjonowania ogrodów działkowych. Nie utożsamiamy się również z wypowiedzią Senator Lidii Staroń, która została zaproszona do programu "Ekspres Reporterów" aby skomentować reportaż z ogrodu w Białej Podlaskiej. Stwierdziła ona, że ogrody to spuścizna po PRL a działacze działkowi to postkomuniści. Szkoda, że Pani Senator nie przygotowała się do audycji, wówczas nie informowała by telewidzów, że ogrody działkowe są wymysłem z PRL - czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD im. ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

czytaj więcej

"To działkowcy na walnym zebraniu decydują kto kieruje ogrodem" - 27.02.2017

"My członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Lublinie zebrani na nadzwyczajnym posiedzeniu celem zapoznania się z wyemitowanym przez telewizję publiczną, programu dotyczącego ogrodu będącego w strukturach Polskiego Związku Działkowców. Choć nie podano nazwy ogrodu to z pokazanego materiału wiemy o jaki ogród chodzi. Bez cienia wątpliwości stwierdzamy że jest to celowe i zorganizowane działanie celem dyskryminacji Polskiego Związku Działkowców w oczach opinii publicznej" - czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

"Niezrozumiałym jest, że tak renomowana stacja emituje tak karygodny materiał" - 27.02.2017

"Przedstawiony materiał był niebywale stronniczy, zaprezentowany pod dyktando czterech osób mających pretensje i żale do Zarządu ogrodu. Zabrakło przedstawienia racji drugiej strony tej rzekomej wojny"- pisze w swoim liście działkowiczka z Grudziądza Mariola Wojciechowska.  

czytaj więcej

"Oczekujemy, że TVP2 stać będzie na przeproszenie środowiska działkowców" - 27.02.2017

"Uważamy, że jest to kontynuacja walki z PZD, której celem pozostaje jego zniszczenie i przejęcie gruntów rodzinnych ogrodów działkowych na cele komercyjne. Ubolewamy, że autorowi programu prezentującego byłych już członków PZD i ich poglądy na działalność PZD i Zarządu ROD zabrakło minimum rzetelności dziennikarskiej, aby przedstawić stanowisku drugiej strony"- pisze Zarząd ROD "Relaks" w Kędzierzynie-Koźlu". 

czytaj więcej

"Po raz kolejny zostaliśmy uraczeni nieprawdziwymi informacjami" - 27.02.2017

"Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu stwierdza, że Telewizja Polska, a w szczególności „Magazyn Ekspresu Reporterów” prezentując sprawy niezgodne z faktami przy braku obiektywizmu, w fałszywym świetle przedstawia Nasze stowarzyszenie - Polski Związek Działkowców, który cieszy się poparciem i uznaniem niemal wszystkich działkowców w Polsce. Bowiem działkowcy 95% rodzinnych ogrodów działkowych na zebraniach ustawowych w 2014 roku wybrali właśnie Polski Związek Działkowców jako te Stowarzyszenie, które powinno prowadzić rodzinne ogrody działkowe, wskazując na dotychczasowe i powszechnie znane dokonania"- czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

 


Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio