Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile - 13.03.2017

"Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile uczestniczący w Zebraniu Okręgowego Zarządu PZD w Pile w dn. 9.03.2017 r. są przeciwko wykorzystywaniu Telewizji Polskiej do szkalowania i ukazywania negatywnego wizerunku samorządnej organizacji pozarządowej, jaką jest Polski Związek Działkowców. 

czytaj więcej

"Protestujemy przeciwko podważaniu w telewizji narodowej konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku" - 13.03.2017

"Jest to dla nas poważne ostrzeżenie i zapowiedź, że powraca po 4 latach funkcjonowania nowej obywatelskiej ustawy kolejna próba jej zmiany oraz likwidacji Związku."- pisze w liście do Senator Lidii Staroń Zarząd ROD "Kolejarz" w Czarnkowie.    

czytaj więcej

"Chcemy, aby społeczeństwo polskie było obiektywnie i rzetelenie informowane o funkcjonowaniu ogrodów działkowych" - 13.03.2017

"Wielkopolscy działkowcy żądają od władz Telewizji Polskiej zaprzestania kampanii oszczerstw przeciwko strukturom Związku i działkowcom prowadzonej od pewnego czasu w TVP S.A."-  czytamy w liście Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu do Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego. 

czytaj więcej

Apel OZ Pomorskiego PZD w Gdańsku - 13.03.2017

"Członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, zwracają się do wszystkich członków PZD i statutowych organów o podejmowanie działań zmierzającyh do obrony naszych ogrodów działkowych oraz dobrego imienia działkowców i PZD wobec ponawiających się ataków medialnych." - czytamy w Apelu

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku - 13.03.2017

"Atak na działkowców opiera się głównie na nagonce medialnej opłacanej przez zainteresowanych przejęciem terenów ogrodów działkowych. Ewidentnym przykładem takich działań są losy warszawskich ogrodów działkowych, których przejęcia są oparte na działaniach niekiedy niezgodnych z prawem, ściganych obecnie przez prokuraturę"- napisano w Stanowisku. 

czytaj więcej

"Apelujemy więc do pani Senator o umiar i refleksję" - 10.03.2017

"Nigdy nie wyrażała się Pani Senator pozytywnie o ogrodnictwie działkowym i działkowcach."- pisze w liście do Senator Lidii Staroń Zarząd ROD "Tysiąclecia" w Częstochowie.  

czytaj więcej

"Można było się spodziewać, że z Pani strony nie doczekamy się żadnego pozytywnego komentarza" - 10.03.2017

"Pani niechęć do naszego Stowarzyszenia jest powszechnie znana, ponieważ nieustannie przypina nam Pani łatkę reliktu minionego ustroju."- czytamy w liście Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie do Senator Lidii Staroń.  

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów ROD z województwa świętokrzyskiego w sprawie medialnych ataków na PZD - 09.03.2017

"Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec dalszego oczerniania imienia naszego, jak i PZD. Stajemy w obronie wartości, jakie niesie za sobą Związek, od lat broniąc ogrodnictwa działkowego i dbając o jego stały rozwój."- czytamy w stanowisku Prezesów ROD z województwa świętokrzyskiego. 

czytaj więcej

"Komuś bardzo zależy na wywołaniu wrogości wobec działkowców" - 09.03.2017

"Widzowie niezorientowani w tematyce ogrodów działkowych oraz w zagadnieniach prawnych, zamiast rzetelnego komentarza po wyemitowanym reportażu, wysłuchali wypowiedzi senator niemających żadnego odniesienia do realiów sprawy i sytuacji prawnej PZD, ale za to podszytych wyłącznie okazywaną od wielu lat niechecią do PZD."- piszą w liście do Prezesa TVP Jacka Kurskiego członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.  

czytaj więcej

"Proszę nie budować swojej popularności i pozycji na szkalowaniu samorządów ogrodowych" - 09.03.2017

"Nasze oburzenie budzi fakt, że ustawa, która funkcjonuje trzy lata i z zapisów, której jesteśmy zadowoleni staje się ponownie przedmiotem ataków."- czytamy w liście Zarządu ROD  im. B. Chrobrego w Szprotawie do Pani Senator Lidii Staroń. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju - 09.03.2017

"Uważamy, że podawanie przez media niesprowadzonych informacji na temat ponad milionowej organizacji zrzeszającej w swych szeregach polskich działkowców jest formą okłamywania społeczeństwa i pokazywania naszej organizacji w świetle negatywnym."- czytamy w Stanowisku Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie Zdroju

czytaj więcej

"Dziwię się, że Senator RP zajmuje się rozwiązywaniem problemów na linii działkowcy-Zarząd ogrodu" - 09.03.2017

"Protestuję stanowczo przeciwko szkalowaniu przez Panią Senator mojego stowarzyszenia ogrodowego i przedstwianiu PZD jako organicacji szkodliwej i niepotrzebnej działkowcom." - pisze w liście do Senator Lidii Staroń Pani Elżbieta Sztycharz z ROD "Krokus" w Rzeszowie. 

czytaj więcej

"Ustawa o ROD jest dobrym aktem prawa polskiego" - 08.03.2017

"Dzięki zawartym przepisom w ustawie, mamy dzisiaj gwarancję zabezpieczenia naszych praw ale także mamy warunki na rozwój ogrodów działkowych przez zapewnioną im stabilizację."- piszą w liście otwartym do Senator Lidii Staroń działkowcy ze Szczecina. 

czytaj więcej

"Nie życzymy sobie, aby wypowiadała się Pani publicznie o ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych" - 08.03.2017

"Przypominamy Pani Senator, że Polski Związek Działkowców nie jest reliktem minionego ustroju, a ogrody działkowe nie powstały w czasach Polski Ludowej. Ruch ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich ma już 120 lat, a ten zaszczytny jubileusz będziemy obchodzic właśnie w 2017 roku"- czytamy w liście Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie do Pani Senator Lidii Staroń.  

czytaj więcej

"Jeżeli chcecie pokazywać jak funkcjonują ogrody działkowe, to róbcie to rzetelnie i zgodnie z prawdą" - 08.03.2017

"Otrzymujemy pełne oburzenia sygnały od działkowców, którzy obejrzeli w Magazynie "Ekspres Reporterów" w dn. 14.02. br. materiał pod jakże sensacyjnym tytułem "Działkowa wojna". Działkowcy zadają pytania: co stało się z wartościowym programem telewizyjnej "dwójki", że pokazał tak stronniczy i jednostronny reportaż?"- czytamy w liście ZROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie do Redakcji "Magazynu Ekspres Reporterów".

czytaj więcej

Stanowisko OZ PZD w Szczecinie w spr. negatywnej oceny medialnej PZD - 08.03.2017

"Poprzez zrączną manipulację, sugeruje się społeczeństwu obraz, który ma celowo wywołać ujemne wrażenie o ogrodach."- czytamy w stanowisku Prezydium OZ PZD w Szczecinie

czytaj więcej

"Populizm i jednostronna analiza faktów nie przystoi na tym stanowisku" - 08.03.2017

"Pani jawny atak na PZD oraz ustawę, która została niedawno uchwalona po szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych i będącą kompromisem interesów różnych grup społecznych, jest nieuzasadniony i niepoparty faktami"- pisze w liście do Senator Lidii Staroń działkowiec z ROD "Związkowiec" w Zielonej Górze Pan Przemysław Bułło. 

czytaj więcej

"Działalność Stowarzyszenia Ogrodowego PZD oparta jest na fundamencie demokracji" - 08.03.2017


"Podważanie konstytucyjności ustawy gwarantującej funkcjonowanie ogrodów działkowych, która to przyjęta została dzięki ogromnemu poparciu społecznemu, jest oburzające i służyć może jedynie rozbiciu naszego ruchu, a w konsekwencji likwidacji ogrodów działkowych"- czytamy w liście otwartym Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego do Senator Lidii Staroń. 

czytaj więcej

"Takie traktowanie sprawy można tylko rozumieć jako przejaw ograniczonej znajomości tematu" - 07.03.2017

"Tak więc Polski Związek Działkowców istnieje i skutecznie działa na rzecz obrony praw działkowców oraz broni tereny ogrodów działkowych przed siłami działającymi na rzecz zagarnięcia tych terenów do swoich celów. Doprowadza to te siły do stanu frustracji i potęguje ich zaciekłość w atakowaniu istniejącego porządku prawnego, a w tym samego Polskiego Związku Działkowców"- pisze w swoim proteście dziłkowiec z ROD "Radość" we Wrocławiu Pan Jerzy Karpiński

czytaj więcej

List działkowca z ROD "Sadremo" w Koronowie do Senator Lidii Staroń - 07.03.2017

"Podstawową zasadą przedstawicieli Narodu winno być propagowanie przestrzegania prawa przez wszystkich obywateli, które jest stanowione przez Sejm i Senat"- pisze w swoim liście pan Roman Skrzeszewski z ROD "Sadremo" w Koronowie 

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.