Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Ustawa z 13.12.2013 r. zapewniła ochronę praw działkowca" - 23.03.2017

"Zarzut niekonstytucyjności tejże ustawy sformułowany przez panią Senator, budzi nasze uzasadnione wątpliwości."- piszą w liście do Prezesa TVP działkowcy ROD "Za Parkiem" w Pile.   

czytaj więcej

"Protestujemy przeciwko oszczerczej kampanii uprawianej przez nieobiektywne media" - 23.03.2017

"Wyrażamy stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec wyrażania negatywnych opinii o naszym Stowarzyszeniu ogrodowym"- czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Miedzianka" w Polkowicach. 

czytaj więcej

"Pani wystąpienie musi wywołać sprzeciw każdego działkowca" - 23.03.2017

"Sprawa przedstawiona w reportażu przez autora nie do końca jest obiektywna, uważamy, że należałoby zbadać całość sprawy, a wtedy byśmy mieli prawdziwy obraz problemu."- piszą w liście do Senator Lidii Staroń uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Nad Nielbą" w Wągrowcu. 

czytaj więcej

"Działkowcy oborniccy mówią "nie" dla działań Senator L. Staroń - 23.03.2017

"Działania Senator Staroń stanowią poważne zgrożenie dla ruchu działkowego w Polsce, a tym samym mogą doprowadzić do całkowitej likwidacji ogrodów działkowych".- piszą w swoim stanowisku działkowcy ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach.  

czytaj więcej

"Prosimy aby dziennikarze i reportażyści nie manipulowali faktami" - 22.03.2017

"Zwracamy się do Telewizji Polskiej o emisję "rzetelnych reportaży" na temat Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ich funkcjonowania."- pisze w stanowisku Zarząd ROD "Związkowiec" we Wschowie.

czytaj więcej

"Tendencyjność tych wypowiedzi skłania do refleksji" - 22.03.2017

"Dziwię się, że sprawy poruszone w programach zostały potraktowane tak nierzetelnie z punktu widzenia dziennikarskiego."- pisze w liście do Prezasa TVP Jacka Kurskiego działkowiczka z ROD im. 1000-lecia w Świebodzinie. 

czytaj więcej

"Mamy już dosyć powtarzanych przez Panią twierdzeń, że ogrody działkowe to relikt minionej epoki" - 22.03.2017

"Wyrażamy swój sprzeciw wobec mijających się z prawdą i populistycznych Pani wypowiedzi na temat rzekomej niekonstytucyjności ustawy o ROD, bowiem doskonale Pani wie, że ta ustawa przeszła całą ścieżkę legislacyjną wymaganą przepisami prawa i wypowiadanie takich słów przez senatora jest niegodne delikatnie to ujmując"- piszą w liście do Senator Lidii Staroń członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Łodzi. 

czytaj więcej

Głos Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w sprawie ataków medialnych na PZD - 21.03.2017

"Niezwykle przykre jest, że w Telewizji Publicznej, której przyświeca przecież programowa misja, pojawiają sie tego typu reportaże. Celowo, bezwzględnie i z pominięciem jakichkolwiek zasad rzetelności dziennikarskiej zmontowano materiał, który uderzył w całe środowisko działkowców aktywnie uczestniczących w życiu i funkcjonowaniu PZD."- piszą członkowie OZ Świętokrzyskiego PZD w Kielcach. 

czytaj więcej

Apel OZ PZD w Szczecinie o godne uczczenie jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich - 21.03.2017

"Dziś, kiedy obchodzimy jubileusz 120 -lecia ogrodów na ziemiach polskich, należy stwierdzić, że idea jest nadal żywa, a ogrody są nadal potrzebne. Z działek w tych ogrodach korzystają ludzie w różnym wieku, ze wszystkich warstw społecznych. Szczególne znaczenie ma fakt, że działki przejmują coraz młodsze pokolenia." - czytamy w Apelu. 

czytaj więcej

"Takie komentarze uderzają nie tylko we władze PZD, ale przede wszystkim w działkowców" - 21.03.2017

"Zamiast zatem rzetelnego komentarza po wyemitowanym reportażu- widzowie niezorientowani w tematyce ogrodów działkowych oraz zagadnieniach prawnych, wysłuchują niemerytorycznych, emocjonalnych wypowiedzi senator Lidii Staroń." - pisze w swoim stanowisku Zarząd ROD "Jedynka" w Nowej Soli. 

czytaj więcej

"Ustawa to ochrona prawna naszych praw do działki" - 21.03.2017

"Ustawa o ROD z 2013 roku to ustawa obywatelska, o której zapisy walczył Związek oraz walczyli działkowcy z całej Polski. To jest najważniejszy dokument dla nas działkowców."- czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Gwda" w Pile.  

czytaj więcej

"Sprawę przedstawiono jednostronnie i tendencyjnie" - 20.03.2017

"Naszym zdaniem, autor powinien zebrać konkretny materiał i punkt po punkcie pokazać rozwój tego konfliktu i jego tło. Zapytać jednak trzeba o cel tego reportażu, czy to była sprawa, która zasługuje na rangę ogólnopolską?"- pisze w swoim stanowisku Zarząd ROD "Kalina" w Toruniu.  

czytaj więcej

"Kategorycznie domagamy się zaprzestania naruszania dobrego imienia PZD" - 20.03.2017

"Na tym tle autorzy reportażu pt. "Działkowa wojna" przedstawili z góry założony fałszywy wizerunek Związku, a dla jego uwiarygodnienia udzielono głosu senatror Lidii Staroń-specjaliście od prawa budowalnego i nie od dziś zagorzałej przeciwniczce PZD i ustawy o ROD".- czytamy w stanowisku OZ Sudeckiego PZD. 

czytaj więcej

Apel OZ PZD w Szczecinie o wdrażanie postanowień wynikających z powszechnego przeglądu ROD 2016 - 20.03.2017

"Ponieważ temat zagospodarowania ogrodów i działek jest szczególnie istotny dla bytu ogrodów oraz obrony ich istnienia, OZ apeluje do wszystkich zarządów ogrodów o podjęcie szerokiej kampanii informacyjnej oraz konkretnych działań w ogrodach dla wykonania zadań określonych w uchwałach. "- pisze w swoim Apelu OZ w Szczecinie.  

czytaj więcej

"Media coraz częściej podają nieprawdziwe dane i informacje na temat PZD" - 20.03.2017

"Dlatego prosimy aby Telewizja Polska pokazywała rzeczy sprawdzone i udowodnione, a nie kłamliwe i nieprawdziwe informacje"- czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Nysa" w Zgorzelcu.  

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie w sprawie obrony ustawy o ROD - 17.03.2017

"Bronić będziemy obowiązującej ustawy o ROD, która jest fundamentem istnienia w przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i ich dalszego rozwoju z korzyścią dla społeczeństwa."- czytamy w stanowisku OZ PZD w Szczecinie. 

czytaj więcej

"Nie pozwólmy aby media wypaczały obraz ogrodów działkowych" - 17.03.2017

"Rodzinne Ogrody Działkowe pełnią wyjątkową rolę w ekosystemie miast, jako ich "zielone płuca", co jest niezwykle istotne w walce z zataczającym coraz szersze obszary smogiem."- czytamy w stanowisku Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD.

czytaj więcej

"Naszym celem jest obrona najcenniejszych wartości ruchu ogrodnictwa działkowego" - 17.03.2017

"Jesteśmy przekonani, że prowadzona przez zarządy w ogrodach działalność nacechowana jest empatią wobec użytkowników działek, a ich często skomplikowane i trudne sprawy rozwiązywane są na drodze mediacji, w oparciu o przepisy prawa związkowego."- pisze w swoim stanowisku Zarząd ROD im. kpr Benedy w Bydgoszczy. 

czytaj więcej

Stanowisko członków Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD - 16.03.2017

"Nie możemy bezczynnie przyglądać się powstałej sytuacji i wręcz czujemy się zobowiązani do reagowania na kłamliwe historie, które ukazują się w mediach w całej Polsce."- czytamy w Stanowisku OZ Śląskiego PZD kierowanym do Pani Senator Lidii Staroń.

czytaj więcej

"Po raz kolejny pragnie Pani na siłę uszczęśliwić działkowców" - 16.03.2017

"Po raz kolejny wypowiada sie Pani w temacie całkowicie Pani obcym, z którym mniemam, że nawet sie nie zetknęła, bądź dokładnie się zapoznała"- pisze w liście do Senator Lidii Staroń Pani Halina Inczewska z ROD "Koło Kani" w Toruniu. 

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.