Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Prawo

Zmiany przepisów od 2012r. - 01.01.2012

Ustawa z 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( Dz. U. z 1996r. Nr 21, poz.94,ost. Zm. Dz. U. z 2011r. Nr 232, poz. 1378).Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2012r. pracodawcy będą mogli udzielać pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września następnego roku, a nie jak dotychczas do końca marca następnego roku.

czytaj więcej

Sprawa Statutu PZD na IX Krajowym Zjeździe Delegatów PZD - 09.12.2011

     W Krajowej Radzie PZD od wielu miesięcy trwają prace nad zmianami w Statucie PZD. Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, usprawniających funkcjonowanie pracy Związku.

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.