Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Listy działkowców w obronie Ustawy o ROD

"Chcemy spokoju na naszych ogrodach" - 20.04.2017

"W ostatnich tygodniach zauważa się coraz częściej ze strony mediów, prasy i telewizji podległej rządowi materiały, w których to przedstawia się ogrody i stowarzyszenie PZD w bardzo złym świetle." - piszą w liście do Prezydenta RP, działkowcy ROD z Myśliborza, Dębna, Chojny, Lipian i Barlinka. 

czytaj więcej

"Wyrażamy swój sprzeciw wobec trwającej medialnej nagonki na nasze Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ogrodowe PZD" - 18.04.2017

"Niech media publiczne nie dołączają się do wrogiej grupy przeciwników, dążących do zniszczenia ogrodnictwa działkowego, które już od 120 lat daje ludziom możliwość wypoczynku, relaksu i obcowania z przyrodą." – czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Relaks” w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Ogrody działkowe nie są dostosowane do stałego zamieszkiwania" - 18.04.2017

"Żadna ustawa nie dopuszczała stałego zamieszkiwania na działkach. Ogrody działkowe, jak sama nazwa wskazuje są ogrodami służącymi do wypoczynku, rekreacji, a także do zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców miast przez uprawianie działek."- piszą w odpowiedzi na interpelację Poseł Joanny Muchy uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Jodełka" w Krynicy Zdroju.

czytaj więcej

"Komu tak zależy na zlikwidowaniu naszych ogrodów?" - 18.04.2017

"Bylibyśmy wdzięczni dziennikarzom, gdyby w mediach ukazywały się informacje o rozwoju ogrodów oraz imprezach w nich organizowanych, nie tylko dla działkowców, ich rodzin ale także dla społeczności lokalnej."- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Słoneczko" w Sokołowie Podlaskim.

czytaj więcej

Stał się Pan Rzecznikiem osób naruszających prawo - 14.04.2017

"Pytamy więc Rzecznika Praw Obywatelskich, czym się Pan kieruje, a raczej jakiej grupy interesy Pan prezentuje, sugerując Ministrom i Pełnomocnikowi Rządu zmiany w naszej ustawie o ROD uchwalonej w 2013 roku pod wpływem pism, działkowców nie przestrzegających przepisów PZD.- czytamy w stanowisku do RPO walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Pod Lipami" w Pile. 

czytaj więcej

"Nie dajmy się podzielić" - 14.04.2017


"Bolą nas działkowców nierzetelnie nagrywane reportaże przedstawiające kłamliwie jedną stronę oskarżającą działaczy ROD, niewysłuchanie drugiej strony świadczy o celowym działaniu aby przedstawić w złym świetle PZD."- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Marzenie” w Bogatyni.

czytaj więcej

"Jest to dokument najważniejszy dla nas działkowców" - 14.04.2017

"Ustawa to ochrona naszych praw do działki i naszej własności. Tylko ustawa o ROD z 2013 roku oraz nasz Polski Związek Działkowców są gwarantem istnienia i rozwoju ogrodów i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, który w tym roku obchodzi jubileusz 120 lecia."- czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Piast” w Dzierzążenku.

czytaj więcej

"Kilka niedopowiedzeń, trochę tzw. półprawd i mamy gotową sensację" - 13.04.2017

"Autorom  reportaży doradzam inne, ważne społecznie tematy a nie ogrodnictwa działkowe. Idea ogrodów w naszym kraju to już 120 lat i jak radziliśmy sobie tyle lat sami, tak i teraz nie potrzeba nam "doradców" lub tych, którzy tanią sensacją będą próbować zmieniać ogrodowy porządek." – pisze w liście do Prezesa TVP Pani Alicja Kwapisz z ROD „Hortensja” w Woli Kopcowej. 

czytaj więcej

"Eskalacja nieistniejących problemów prowadzi do wypaczania prawdziwego obrazu PZD" - 13.04.2017

"Martwi nas fakt, że polskie media nie przedstawiają prawdy manipulując tym samym opinia publiczną. Stają w obronie wąskiej grupy skonfliktowanych z prawem, przeciw którym toczą się również sprawy sądowe."- piszą w liście otwartym do Przewodniczącego KRRiT Pana Witolda Kołodziejskiego uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Stokrotka" w Hrubieszowie.  

czytaj więcej

"Anarchią nie zbuduje się niczego" - 13.04.2017

"Skoro poddajemy w wątpliwość przepisy dobrej ustawy o ROD, to czynimy krzywdę wszystkim działkowcom, bez względu na to czy są oni w PZD czy nie."- czytamy w liście działkowców szczecińskich do redaktora PR Pana Mateusza Drozdy. 

czytaj więcej

"Mamy dość negatywnej kampanii przeciw ustawie o ROD" - 13.04.2017

"Nie zgadzamy się na takie bezpodstawne ataki Rzecznika pod wpływem listów działkowców, którzy od wielu lat nie przestrzegają ustawy Prawo budowlane, pobudowali domy, w nich zamieszkali i mają z tego powodu problemy." - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Drogowiec” w Chodzieży. 

czytaj więcej

"Chcielibyśmy wyrazić stanowczy sprzeciw wobec zmanipulowanych reportaży" - 12.04.2017

"Całe środowisko działkowców i rodzinne ogrody działkowe ukazuje się jako relikt komunizmu, próbując zdyskredytować i ośmieszyć tę piękną ponad stuletnią tradycję. Reporterzy przedstawiają nam kolejne historie na poparcie lansowanych przez siebie tez- bez względu na obiektywizm i prawdę."- czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Skałka" w Kielcach.

czytaj więcej

"Marzymy o tym, aby w spokoju móc uprawiać nasze ogrody" - 12.04.2017

"Nagonka medialna oraz wypowiedzi i komentarze polityków w sprawie działalności struktur PZD wypaczają obraz naszej organizacji. Niezrozumiałe dla nas jest kreowanie wśród społeczeństwa światopoglądu ograniczającego działalność stowarzyszenia PZD wyłącznie do działań czysto politycznych."- czytamy w stanowisku uczestników narady szkoleniowej dla instruktorów SSI i działkowców ROD Miasta Chełma.

czytaj więcej

"Ludzie nauczyli się już rozpoznawać, jak media próbują kreować rzeczywistość" - 12.04.2017

"Uważamy, że faktycznie przedstawiony w reportażu materiał miał charakter lokalny i dotyczył ogrodu z drugiego końca Polski, ale został wyemitowany w ogólnopolskim paśmie, w godzinach największej oglądalności a subiektywny komentarz Pani Senator Lidii Staroń, pomimo lokalnego konfliktu, dotyczył ustawy o ROD i PZD jako całości"- piszą w liście do Dyrektora Programu 2 TVP Pana Marcina Wolskiego uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Związkowiec" w Żarach.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Przylesie" w Bogatyni - 12.04.2017

To właśnie działkowcy działający na podstawie ustawy przyjętej przez Sejm RP, a nie niezorientowani politycy i przedstawiciele wątpliwych organów medialnych, są uprawnieni do wypowiadania się w sprawach działań wszystkich władz Związku, do wyboru których mają statutowe uprawnienia.

czytaj więcej

"Takie postępowanie jest szkodliwe społecznie i tworzy wypaczony obraz Związku" - 11.04.2017

"Tylko w ocenie działkowców łamiących prawo ustawa o rod jest zła i wymaga wprowadzenia zmian, gdyż jej zapisy nie pozwalają na zmianę funkcji jakie ogrodnictwo działkowe pełni w naszym społeczeństwie. To właśnie po stronie tej garstki działkowców występuje RPO"- czytamy w stanowisku działkowców z ROD  z terenu miasta Lublina w sprawie wystąpienia RPO do Pełnomocnika Rządu Pana Adama Lipińskiego. 

czytaj więcej

"Niezrozumiałe dla nas są pytania zawarte w interpelacjach kierowanych do Ministerstw" - 11.04.2017

"W sprawach organizacyjnych i programowych raczej oczekujemy wsparcia i pomocy w tym krajowej a także  unijnej w realizacji naszego „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego” służącego ponad milionowi działkowców, ich rodzinom oraz społecznościom lokalnym"- czytamy w liście działkowców ROD "Piast" w Złotowie do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Pana Sławomira Neumana.

czytaj więcej

"Apelujemy do Pana, aby w kwestiach spornych wysłuchiwać wszystkich stron konfliktu" - 11.04.2017

"O tym, że materiał przedstawiony w reportażu jest stronniczy świadczy fakt, że do udziału w tym programie w roli eksperta zaproszona została Pani Senator Lidia Staroń, która była i jest przeciwnikiem PZD."- czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Oaza" w Szprotawie do Dyrektora Programu 2 TVP Pana Marcina Wolskiego.   

czytaj więcej

List Członków Prezydium OZ PZD w Opolu do Pani Senator Lidii Staroń - 10.04.2017

"Można nas nie lubić, można na nasz temat mieć odrębne zdanie, ale parlamentarzystę obowiązuje szacunek dla prawa, które w dodatku sam ustanowił i szacunek dla słowa"- czytamy w liście Prezydium OZ Opolskiego PZD. 

czytaj więcej

"Nasilenie dezinformacji jest prowadzone na zlecenie i za zgodą niektórych środowisk politycznych" - 10.04.2017

"Nasi działkowcy uważają, że nierzetelne i oszczercze przedstawianie informacji dotyczących działalności ogrodów i Związku wpisuje się w kampanię mającą na celu dyskredytowanie kilkudziesięcioletniej działalności PZD"- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Koniczynka" w Częstochowie. 

czytaj więcej

 

 

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio