Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poseł S. Ożóg (PiS): popieram projekt obywatelski - 27.08.2013

W dniu 26 sierpnia 2013 r. reprezentanci działkowców z Okręgu Podkarpackiego PZD spotkali się z posłem Prawa i Sprawiedliwości Panem Stanisławem Ożogiem - członkiem sejmowej Komisji Infrastruktury.

Pan Poseł stwierdził, iż stanowisko Prawa i Sprawiedliwości odnośnie obywatelskiego projektu ustawy o ROD pozostało niezmienione. PiS popiera działkowców i nie zgadza się na likwidację ogrodów działkowych, które powinny istnieć w miastach jako ich nieodłączny element. Natomiast powinny być wprowadzone mechanizmy umożliwiające likwidację ogrodów na potrzeby realizacji inwestycji celów publicznych, oczywiście z zachowaniem wszystkich praw działkowców do odszkodowania i terenów zastępczych. Działkowcy wyrazili swoje rozczarowanie z przebiegu prac w Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej, a zwłaszcza prowadzeniem obrad przez przewodniczącą z PO. Działkowcy wyrazili swoje zastrzeżenia odnośnie wprowadzonych podczas prac Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej poprawek do obywatelskiego projektu ustawy o ROD, który po tych zmianach właściwie stracił już charakter inicjatywy obywatelskiej. Poseł wyjaśnił, iż podjęte przez obie Komisje sejmowe działania mogą być następujące: przyjęcie sprawozdania Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej, odrzucenie sprawozdania w całości i skierowanie projektu do ponownego rozpatrzenia, wprowadzenie własnych poprawek do projektu ustawy.

Działkowcy stwierdzili, że uwłaszczenie, jeżeli już ma być przyjęte, to powinno dotyczyć wszystkich użytkowników działek. Brak nadzoru ze strony stowarzyszenia prowadzącego ogród nad osobami otrzymującymi przydziały działek może doprowadzić do niekontrolowanego obrotu działkami. Z kolei zapisanie w przepisach przejściowych projektu zbyt krótkich terminów wymaganych do przekształcenia się PZD w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe, opracowania regulaminu i statutu stowarzyszenia oraz zwołania walnych zebrań w ogrodach podejmujących decyzję odnośnie przynależności do stowarzyszenia, rodzi podejrzenia, iż jest to zabieg celowy, uniemożliwiający przyjęcie nowej ustawy do 21 stycznia 2014 r.

Pan Poseł stwierdził, że wszystkie te zastrzeżenia popierają posłowie PiS. Zapewnił, iż będzie obecny na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i zaprezentuje argumenty działkowców.

J.S.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio