Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zmiany wprowadzone przez Podkomisję wywołują nasz niepoków - 13.08.2013

Aktyw Rodzinnych Ogrodów Działkowych z miasta Buk i powiatów grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego obecny na spotkaniu rejonowym w Nowym Tomyślu poświęconym omówieniu projektowi Ustawy o ogrodach działkowych opracowanego przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową z wielkim zdumieniem i niepokojem przyjął informację, że przyjęty przez Podkomisję jako wiodący projekt obywatelski, nad którym Podkomisja pracowała daleki jest od tego podpisanego przez 924 000 osób. W zmianach jakie Podkomisja proponuje wielki niepokój budzi sprawa kosztów jakie działkowcy będą ponosić w związku z uwłaszczeniem. Działkowcy to większości osoby niezamożne i takie obciążenie finansowe będzie dla nich zbyt duże. A jak gmina nie zechce uwłaszczyć działkowców i skorzysta z klauzuli zawartej w aktach notarialnych przekazujących PZD użytkowanie wieczyste o prawie pierwokupu wieczystego użytkowania przez gminę za 1% wartości gruntu i to uczyni. Co się wtedy stanie z ogrodami? Nastąpi likwidacja ogrodu lub gmina zaproponuje działkowcom dzierżawę i z uwłaszczenia nic nie będzie. Dlatego uważamy, że sprawa uwłaszczenia działkowców powinna być uregulowana w odrębnym akcie prawnym. Uważamy, że nie do przyjęcia jest sprawa wolnego obrotu działkami, gdyż Zarządy ogrodów nie będą miały ani wpływu na to kto nabywa działkę, ani kontroli czy ktoś z działkowców będzie posiadał jedną lub więcej działek. Popieramy stanowisko Krajowej Rady PZD i też jesteśmy za uwłaszczeniem działkowców, powszechnym i obejmującym wszystkich działkowców, ale na równych prawach. Zwracamy się z prośbą do posłów, członków Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uczciwą i rzetelną analizę poszczególnych artykułów projektu ustawy opracowanej przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową, czy są zgodne z Konstytucją RP i nie budzą wątpliwości. Kierujemy swoją prośbę również do Pana Prezydenta RP, Pana Premiera Rządu RP, Pani Marszałek Sejmu RP, Pana Marszałka Senatu RP, by prawie milionowa rodzina działkowców miała swoją Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych zgodną z Konstytucją RP, gwarantującą trwałe bezpieczeństwo działkowcom, stabilne prawo do działki i od wielu lat upragniony spokój w oazie zieleni i ciszy jaką są ogrody.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio