Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Niekonstytucyjny zapis zagrozi całej ustawie - 22.08.2013

Konstytucyjność przeforsowanej poprawki dotyczącej wyodrębnienia pewnej kategorii działkowców, którzy mogą starać się o uwłaszczenie, budzi wiele wątpliwości. Zgłaszali ją zarówno pełnomocnicy komitetu, posłowie opozycji, jak również ekspert Podkomisji Nadzwyczajnej dr hab. Wojciech Orłowski, konstytucjonalista z UMCS w Lublinie.

Uregulowanie prawa własności wymaga wprowadzenia daleko idących ograniczeń, by utrzymać charakter i funkcje ogrodów działkowych – mówił dr hab. Orłowski podczas podkomisji. Sprawa ta była już przedmiotem orzeczenia TK. Wyrok o sygnaturze 39/00 wskazuje, że uwłaszczenie pewnej kategorii działkowców objętych użytkowaniem wieczystym mogłoby prowadzić do uznania takiego uwłaszczenia jako niekonstytucyjnego. Rodzi to poważne zagrożenie, że przepis ten jest niekonstytucyjny i przez niego nowa ustawa zamiast przynieść bezpieczeństwo i spokój ogrodom, stanie się polem walki oraz powodem zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego. \

Tymczasem – zauważył W. Orłowski – ustawa ma ochronić działkowców przed negatywnymi skutkami wyroku TK przed styczniem 2014 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.