Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Nie potrzebujemy populistycznych haseł" - 21.08.2013

 

                                                                                                               Bydgoszcz, 20 sierpnia 2013r.

 

                                                                                             Pan Premier Donald Tusk

                                                                                             Prezes Rady Ministrów

 

 

                                                                   Protest

 

 

uczestników narady przedstawicieli ROD okręgu bydgoskiego w dniu 20 sierpnia 2013r. w sprawie poprawek wniesionych przez posłów Podkomisji Nadzwyczajnej do projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

 

Przedstawiciele działkowców reprezentujący ogrody działkowe okręgu bydgoskiego, uczestniczący w naradzie zwołanej w dniu 20 sierpnia 2013 roku, po zapoznaniu się z efektami pracy sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej powołanej w celu przygotowania projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, z ogromnym żalem i bardzo poważnymi obawami o przyszłość polskich ogrodów odbieramy poprawki przyjęte do obywatelskiego projektu ustawy, dokonane na wniosek członków Podkomisji reprezentujących Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej.

 

Panie Premierze !

Zaufaliśmy Panu, uwierzyliśmy zapewnieniom Pana podczas Pańskich spotkań z działkowcami, że nie pozwoli Pan wyrządzić krzywdy działkowcom. Zapewnił Pan nas, że projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zostanie potraktowany w pracach podkomisji sejmowej projektem wiodącym.

Nie dotrzymał Pan słowa danego milionowej grupie użytkowników działek w ROD, a tego jako działkowcy Panu nie wybaczymy. Czujemy się oszukani zarówno przez Pana Premiera, jak i przez posłów PO będących członkami sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, którzy zrealizowali w sposób bezwzględny zadanie przerobienia „wiodącego projektu obywatelskiego ustawy”, w projekt całkowicie odmienny od „projektu niby-wiodącego”.

 

Przyjęty przez podkomisję projekt wprowadza bardzo wiele wręcz rewolucyjnych zmian, przyjętych w sposób nieprzemyślany, na wniosek i przegłosowanych przez jedną, większościową grupę członków podkomisji z PO i SP, wprowadzających w całym środowisku zamieszanie, a w okresie przejściowym doprowadzających do chaosu organizacyjnego. Projekt zakłada również nierówne traktowanie wszystkich działkowców.

 

Jako przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych nie posiadających (nie z naszej winy) uregulowań sytuacji prawnej i przestrzennej, w tym dotyczących zarówno użytkowania wieczystego i zwykłego oraz nie ujęcia naszych ogrodów w planach zagospodarowania przestrzennego, czujemy się pokrzywdzeni w stosunku do użytkowników działek w ROD z uregulowanym stanem prawnym gruntów, brakiem prawa do skorzystania z proponowanego w projekcie „uwłaszczenia działkowców”.

 

Panie Premierze !

Nasz protest kierujemy pod Pańskim adresem, bo to Pana uważamy za osobę, której zawierzyliśmy na pomyślny sposób realizacji procesu przygotowania nowej ustawy dla wielomilionowego środowiska ogrodów działkowych.

Liczyliśmy na posłów Platformy Obywatelskiej, z którymi przedstawiciele ogrodów działkowych spotykali się w ostatnim czasie i którzy obiecywali nam swoje wsparcie w sprawie wypracowania ustawowych zapisów pozwalających na korzystne rozwiązania dla działkowców, dla ogrodów działkowych oraz  dla samorządów lokalnych, na których terenie ogrody się znajdują.

Dzisiaj widzimy, że obietnice polityków PO są tylko mrzonką, rzuceniem populistycznych haseł : „uwłaszczymy Was”, „damy Wam wasze ogrody”, „damy wam wolność od przynależności do związku”. „Za to jednak trzeba będzie zapłacić, a i tak przyjdziecie do samorządów, do miast i gmin, które Wam powiedzą co wam wolno, a czego nie”.

Taki jest ten wasz projekt i stąd ten nasz Protest.

 

Bydgoszcz, dnia 20 sierpnia 2013r.

 

 

   Podpisy złożyło 72 uczestników narady przedstawicieli ROD  okręgu bydgoskiego.

 

 

 

Otrzymują :

-         Marszałek Sejmu RP,

-         Kluby Parlamentarne PO, PiS, SLD, PSL, RP,

-         Sejmowa Komisja Infrastruktury,

-         Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,

-         Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.