Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dzień Działkowca w Ełku - 20.08.2013

W  dniu 17.08.2013 w Ełku odbyły się Okręgowe Dni Działkowca połączone z 60-leciem ROD „50-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy” w Ełku. W uroczystości wziął udział prezes PZD Eugeniusz Kondracki, a także goście –posłowie Tomasz Makowski,Andrzej Orzechowski,Zbigniew Włodkowski, senator Marek Konopka, prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, starosta Ełku Krzysztof Piłat, wójt Gminy Ełk – Antoni Polkowski.

 

 

Wszystkich przywitał wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie Czesław Wojsław.Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnów – państwowego i działkowego otwarcia dokonał Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Olsztynie Zbigniew Kołodziejczak. W wystąpieniu swoim omówił obecną sytuację, w jakiej znajdują się działkowcy, ogrody i Związek. Zaproponował również zadania, jakie w obecnej chwili powinno się podejmować
Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki wręczył odznaczenia Związkowe zaproszonym posłom, Prezydentowi, staroście i wójtowi oraz zasłużonym działkowcom.

Następnie głos zabrali wszyscy zaproszeni posłowie i przedstawiciele władz samorządowych. Należy podkreślić, że wszyscy wypowiadali się pozytywnie o roli ogrodnictwa działkowego, o naszych ogrodach i Związku. obiecywali pomoc w procedowaniu nowej ustawy.Faktem jest, że współpraca z władzami samorządowymi i lokalnymi a Związkiem układa się dobrze.Następnie głos zabrał Prezes PZD. W wystąpieniu swoim odniósł się do obecnej sytuacji działkowców. Wyjaśnił wszystkim, co nas czeka i jakie kierunki powinniśmy przyjąć w sprawie procedowania nowej ustawy o ROD. Zapewnił o jedności w Związku. Podziękował działkowcom i oddanym działaczom za ich wkład pracy w powstanie i rozwój ich ogrodów. Podziękował również władzom samorządowym za dotychczasową współpracę. Wystąpienie to zostało serdecznie i owacyjnie  przyjęte.
Podjęte zostało również stanowisko w obronie naszego projektu ustawy o ROD (zamieszczamy je w załączniku).


Następnie wręczone zostały puchar, dyplomy i nagrody rzeczowe ogrodom i działkowcom, którzy brali udział w konkursie okręgowym na najlepszy ogród i działkę w bieżącym roku.
Uhonorowany pucharem i dyplomem został ROD „50-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy” w Ełku obchodzący swój jubileusz.Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zaczęła się część artystyczna, w której wystąpiło 5 zespołów ludowych z terenu miasta i gminy Ełk.W czasie całych uroczystości towarzyszyła nam również orkiestra straży pożarnej.
Oceniamy, że w święcie wzięło udział ok. 1500-1800 działkowców i ich rodzin.

 

 

 

(am)

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_Ek.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.