Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd w Zielonej Górze - 14.08.2013

W dni 13.08.2013 odbyło się nadzwyczajne zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze. Fakt wprowadzenia wielu poprawek przez podkomisję sejmowa zajmującą się obywatelskim projektem ustawy o ROD wywołał poruszenie w środowisku działkowców oraz zainteresowanie ogólnokrajowych serwisów informacyjnych oraz gazet i portali internetowych. Prezydium OZ w reakcji na zaistniałą sytuacje postanowiło zwołać nadzwyczajne zebranie by omówić sprawę i wyrazić własne stanowisko w sprawie poprawek wniesionych do projektu i podjąć decyzję co do dalszych działań w celu lobbowania jak najkorzystniejszych dla działkowców zapisów w nowej ustawie.

Na zebranie zaproszono wszystkich posłów posiadających biura w Zielonej Górze. Szczególnie liczono na obecność członków sejmowej komisji infrastruktury (Bożennę Bukiewicz, Jerzy Materna). Niestety żaden zaproszony poseł się nie pojawił.

W zebraniu wziął udział radny Województwa Lubuskiego- Czesław Fiedorowicz(PSL). Ponadto w obradach uczestniczyła przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pani Alina Nocuń oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej, Pan Jerzy Teluk.

Obrady otworzył i prowadził prezes OZ, pan Marian Pasiński. Prezes omówił prace podkomisji zajmującej się projektem oraz udział w obradach przedstawicieli PZD i komitetu inicjatywy obywatelskiej projektu ustawy o ROD. Omówił również działania przedstawicieli okręgu zielonogórskiego PZD na rzecz promowania projektu obywatelskiego. Pan Jerzy Teluk w sposób wyczerpujący omówił poprawki jakie naniosła podkomisja oraz jakie zagrożenia wiążą się z wejściem w życie projektu ustaw w obecnej formie.

Członkowie OZ zostali zapoznani ze stanowiskami KR PZD dotyczącymi poprawek wniesionych przez podkomisję w projekcie obywatelskim.

Wśród osób zabierających głos w dyskusji, najczęściej padały stwierdzenia, iż politycy zwłaszcza z partii rządzących przygotowali projekt ustawy, który w znacznym stopniu odbiega od propozycji obywatelskiej. Ponadto wprowadzone poprawki powodują, wiele niepotrzebnego zamieszania w funkcjonowaniu ogrodów i wprowadzają antagonizmy wśród działkowców.

Wiele cierpkich słów padło w kierunku posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zwłaszcza bierna i zachowawcza postawa posłów PSL, pomimo wcześniejszych deklaracji o pełnym poparciu dla projektu obywatelskiego, została bardzo negatywnie oceniona.

Czesław Fiedorowicz podzielił opinie zebranych oraz obiecał, iż napisze list do władz PSL i zaapeluje o większe zaangażowanie i zrozumienie dla sprawy działkowców.

Okręgowy Zarząd wypracował stanowiska w sprawach:

W trakcie obrad podjęto również temat dalszych działań by przedstawić działkowcom skutki wprowadzenia w życie projektu ustawy w obecnej formie oraz działania jakie należy podjąć by uchylić najbardziej szkodliwe poprawki na posiedzeniach sejmowej komisji infrastruktury i sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz na poziomie sejmu. Ustalono, iż w przyszłym tygodniu odbędzie się cykl spotkań z samorządami ogrodowymi gdzie zostaną przekazane najpilniejsze informacje.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio