Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Ignorancja 115-letniej idei ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce" - 14.08.2013

W dniu 13.08.2013 r. w siedzibie Biura OZ odbyło się nadzwyczajne posiedzenie członków OZŚ PZD oraz Prezesów ROD z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Tematem przewodnim niniejszego spotkania była aktualna sytuacja Działkowców, ROD i Związku w wyniku zakończenia prac przez podkomisję nadzwyczajną powołaną celem opracowania nowej ustawy normującej funkcjonowanie polskich ogrodów działkowych.

Szczególny nacisk położono na dokładną analizę wniesionych poprawek Klubu PO i ich wpływu na fundamentalne założenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej – koncepcji pseudo „uwłaszczenia” działkowców, niekontrolowanego obrotu działkami w ROD oraz zmiany przepisów przejściowych.

Przedyskutowano także kwestię działań jakie należy podjąć celem dalszej obrony ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczególności dotarcia
do indywidualnych użytkowników działek.

Zapoznano także zebranych ze Stanowiskami Krajowej Rady PZD
w zakresie wniesionych poprawek Platformy Obywatelskiej oraz Oświadczeniem Członków – Założycieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD w sprawie przebiegu i wyników prac podkomisji sejmowej.

W trakcie posiedzenia odniesiono się także do ostatnich publikacji prasowych, w szczególności „Super Ekspresu” oraz „Rzeczpospolitej” i potęgującej się w nich niechęci a wręcz wrogości, nie tylko do PZD, ale także blisko pięciu tysięcy ogrodów oraz miliona użytkowników działek.

Bez trudu zauważalna staje się całkowita ignorancja dla ponad 115 – letniej idei ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

W trakcie dyskusji podnoszono m.in. kwestię ponownego oszukania środowiska polskich działkowców przez Premiera Rządu, panicznego wręcz podnoszenia słupków wyborczych przez PO i coraz bardziej realną próbę uwolnienia gruntów ogrodów
– tym razem w bardziej wyrafinowany sposób – mamieniem nierealnymi hasłami
i wmawianiem rzekomego działania dla dobra użytkowników działek i ich rodzin.

Powołana zaś Komisja Stanowisk wypracowała następujące dokumenty,
które zostaną przesłane do stosownych adresatów:

 

  1. Stanowisko w sprawie uwłaszczenia działkowców.
  2. Stanowisko w sprawie niekontrolowanego obrotu działkami w ROD.
  3. Stanowisko w sprawie przyjętych poprawek do przepisów przejściowych
    w obywatelskim projekcie ustawy o ROD.
  4. List do Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej” w przedmiocie materiału prasowego Pana M. Piaseckiego opublikowanego w dniu 12.08.2013 r.

 

 

/-/ Jan Stańczyk

Załącznik plikowy do pobrania

X_nadzwyczajne_posiedzenie_OZ_PZD_w_Kielcach_z_dnia_13.08.2013_r.doc

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio