Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy proszą o dogłębną analizę zapisów w projekcie - 14.08.2013

STANOWISKO

Poszerzonego zebrania członków Kolegium Prezesów w Szamotułach z dnia 12 sierpnia 2013 r w sprawie niektórych zapisów w projekcie ustawy o ROD przyjętej przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową w dniu 26 lipca 2013r.

Prezesi, członkowie zarządów, przedstawiciele komisji rewizyjnych i rozjemczych ROD z terenu Szamotuł, Pniew, Międzychodu oraz Obornik wyrażają sprzeciw wobec przyjętych przez Podkomisję Sejmową zapisów w artykułach 29, 41 i całym rozdziale 6 (Przepisy przejściowe) projektu ustawy o ROD . Artykuł 29 dotyczy uwłaszczenia działkowców. Po głębokiej analizie stwierdzamy, że: 1. Jesteśmy za uwłaszczeniem działkowców, ale powszechnym, obejmującym wszystkich działkowców!!! 2. Apelujemy do posłów z Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o głęboką analizę konstytucyjności przyjętych zapisów i taką zmianę przepisu, by nie budził wątpliwości natury konstytucyjnej. 3. Apelujemy o wykluczenie z ustawy zapisów powodujących rozbicie jedności działkowców oraz powodujących możliwość powstania negatywnych skutków prowadzących do likwidacji wielu ogrodów, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie uwłaszczenie obejmie znikomą część działkowców, albo wykluczy ich całkowicie z grona uwłaszczonych. 4. Apelujemy do Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, Marszałek Sejmu i Marszałka Senatu o czuwanie nad poprawnością legislacyjną, by wreszcie polscy działkowcy otrzymali dobre i wolne od wad niekonstytucyjności prawo, na które od lat oczekują i za które pozostaną wdzięczni. Artykuł 45 dotyczy wolnego obrotu działkami . Po przeanalizowaniu proponowanego zapisu:

Apelujemy o usunięcie w dalszych pracach nad ustawą wprowadzonej przez Podkomisję Sejmową zmiany do obywatelskiego projektu ustawy, która uniemożliwia kontrolę nad obrotem działkami przez stowarzyszenie ogrodowe. Dla dobra ogrodu i działkowców chcących użytkować działkę zgodnie z prawem, stowarzyszenie ogrodowe powinno mieć wpływ na zmianę użytkowników działek. Przyjętej treści rozdziału 6 projektu ustawy zarzucamy: 1. Niekonstytucyjność obowiązku potwierdzania przynależności do organizacji pozarządowej , do której deklarowali wcześniej swoją przynależność. Wystarczy zapewnić działkowcowi możliwość rezygnacji z członkostwa w organizacji z zapewnieniem mu ochrony do dalszego użytkowania działki, co zresztą jest zapisane w projekcie. 2. Obciążanie działkowców ogrodu nadmiernymi kosztami odbywania przynajmniej 3 walnych zebrań w krótkim okresie czasu nawet wtedy, gdy większość działkowców potwierdzi swoja wolę przynależności do stowarzyszenia ogrodowego PZD. 3. Ustanowienie nierealnego terminu odbycia wyborów w stowarzyszeniu ogrodowym PZD (zebrania w ROD, wybory delegatów , zjazdy delegatów w jednostce terenowej i krajowej) w ciągu 2 miesięcy.

Ten okres powinien być wydłużony przynajmniej do 6 miesięcy. Wnosimy o dogłębną analizę zapisów i przyjecie rozwiązań zgodnych z konstytucją oraz realnych do wykonania, a najlepiej o powrót do rozwiązań zapisanych w projekcie obywatelskim.

 

Otrzymują: 1. Marszałek Sejmu RP, 2. Premier Rządu RP, 3. Posłowie: Waldy Dzikowski, Leszek Aleksandrzak, Jacek Tomczak, Łukasz Borowiak, Józef Racki. Szamotuły, 12 sierpnia 2013r.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio