Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Czyżby obywatele byli równi i równiejsi?" - 14.08.2013

Rzeszów, 7 sierpnia 2013r.

 Marszałek Sejmu RP

Pani Ewa Kopacz

 Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działkowcy z terenu województwa podkarpackiego zapoznali się z treścią projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjętego przez podkomisję. Nasz projekt obywatelski  przyjęty został jako wiodący do prac podkomisji, a w fazie końcowej nie jest to  już ten sam obywatelski. Przecież nie prosiliśmy o „wizje” tzw. uwłaszczenia którym się teraz posługujecie. To co wprowadzone zostało do projektu dalece odbiega od realnego i rzeczywistego przekazania działkowcom działek. Dlaczego występując w mediach nie mówicie,  że są to obietnice nie do spełnienia, że nie wszyscy działkowcy zostali objęci propozycją ( czyżby obywatele byli równi i równiejsi ?).

Różnicowanie statusu działkowców prędzej czy później wywoła konflikty i dysharmonię na ogrodach.  Nie pod takim projektem ustawy zebraliśmy blisko milion podpisów.

 Szanowna Pani Marszałek    

 Reprezentujemy blisko 70 tysięczne środowisko działkowców na terenie podkarpacia i apelujemy do Pani Marszałek o powstrzymanie się od zamachu na ogrodnictwo działkowe w Polsce. Rodzinne Ogrody Działkowe niech zostaną prawdziwymi ogrodami działkowymi. Ponadto chcemy zauważyć, że podczas prac Podkomisji posłowie PO zgłosili poprawkę, aby przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki następowało na podstawie umowy w formie pisemnej, lecz bez obowiązku występowania działkowca o zgodę stowarzyszenia prowadzącego ogród. Skutki takiego rozwiązania będą niekorzystne dla ogrodów działkowych ponieważ brak będzie kontroli stowarzyszeń nad tym, komu powierzana jest działka, a tym samym będzie nabywanie działek przez osoby niezainteresowane korzystaniem z nich zgodnie z przeznaczeniem. Doprowadzi to do przekształcania ich w osiedla czy też na działalność komercyjną. Brak kontroli stowarzyszenia ogrodowego nad obrotem działkami z pewnością spowoduje chaos, a stowarzyszenia będą miały problem z zarządzaniem ogrodem, jeżeli nie będą miały wiedzy kto jest aktualnym użytkownikiem.

 Pani Marszałek

 Biorąc pod uwagę negatywne skutki dla ogrodów działkowych prosimy Panią Marszałek o usunięcie zmiany przyjętej przez podkomisję, która uniemożliwi kontrolę nad obrotem działkami, a także skrzywdzi działkowców niesprawiedliwym zapisem dotyczącym uwłaszczenia.

(216 podpisów na oryginalnych listach)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio