Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Projekt ustawy rażąco dzieli działkowców" - 14.08.2013

Uchwała nr 1/X/2013

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zadań dla członków i organów PZD rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego w związku z przyjętym projektem ustawy przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową

            Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęty przez Nadzwyczajną Komisję Sejmową rażąco dzieli działkowców w sprawie tzw. „uwłaszczenia” na działkach, nakłada na nich liczne, dodatkowe obowiązki, stwarza trudności w powołaniu stowarzyszenia ogrodowego i wyboru jego organów. Proponowane zapisy w projekcie ustawy mogą spowodować, że projekt w kształcie przyjętym przez Podkomisję może nie wejść w życie z uwagi na jego niezgodność z Konstytucją RP, na co zwracał uwagę ekspert w zakresie prawa konstytucyjnego, co byłoby najgroźniejsze dla działkowców i ogrodów.

            W zaistniałej sytuacji niezwykle pilnym zadaniem jest zwracanie się do posłów Komisji Infrastruktury i posłów Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które zostały zobligowane przez Sejm RP do przedstawienia projektu ustawy o zweryfikowanie niekorzystnych dla działkowców, ogrodów i stowarzyszeń przepisów a jednocześnie o powracanie do propozycji zawartych w projekcie obywatelskim ustawy.

            W tej sprawie konieczne jest zwrócenie się również do Klubów Parlamentarnych, Premiera, Marszałka Sejmu RP i Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, by korzystając ze swoich uprawnień i autorytetu, spowodowali przyjęcie takiego projektu ustawy, który by usatysfakcjonował działkowców, prowadził do stabilności istnienia ogrodów i ich rozwoju, a także zapewnił sprawność organizacyjną w zarządzaniu ogrodami.

            Okręgowy Zarząd oczekuje, zatem od wszystkich zarządów ROD, komisji rewizyjnych i rozjemczych odpowiednich wystąpień do wymienionych wyżej władz państwa polskiego.   Z uwagi na krótki okres czasu, gdyż z końcem sierpnia br. rozpoczną prace ww. komisje Sejmowe wystąpienia takie należy kierować niezwłocznie.

            Okręgowy Zarząd wyraża przekonanie, że nie będzie ani jednego ogrodu, który nie włączy się w ostateczną batalię o przyszły kształt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Niezwykle cenne w tej sprawie będą wystąpienia również indywidualnych działkowców.

 

Sekretarz OZ PZD                    Wiceprezes OZ PZD            Wiceprezes OZ PZD          Prezes OZ PZD

 mgr Barbara Korolczuk             inż. Józef Smolis                 Jerzy Karpinski             mgr Janusz Moszkowski

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio