Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"To arogancja posłów PO i SP wobec miliona obywateli" - 12.08.2013

STANOWISKO

Nadzwyczajnego Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu
z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie przepisów przejściowych do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

 

Uczestnicy Nadzwyczajnego Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz przewodniczących powiatowych, gminnych i dzielnicowych kolegiów prezesów rodzinnych ogrodów działkowych wyrażają sprzeciw wobec przyjętego przez Podkomisję Sejmową w projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych rozdziału 6 – przepisy przejściowe, który całkowicie odbiega od zapisu projektu obywatelskiego, mającego być w pracach nad ustawą projektem wiodącym. Sposób przyjęcia tego rozdziału bulwersuje działkowców-obserwatorów pracy Podkomisji pod przewodnictwem posłanki Krystyny Sibińskiej. Przyjęcie en block zaproponowanych przez PO przepisów przejściowych, bez pracy nad poszczególnymi zapisami projektu obywatelskiego, odnoszącymi się do tej samej materii jest odbierane jako arogancja posłów PO i SP wobec miliona obywateli popierających projekt i wobec posłów opozycji protestujących przeciwko trybowi i szybkości procedowania tych przepisów. A podobno miały to być szczególnie ważne zagadnienia, nad którymi komisja powinna z uwagą pracować. Pracowała – niecały kwadrans…

 

Przyjętej treści rozdziału 6 projektu ustawy zarzucamy:

  1. Niekonstytucyjność obowiązku potwierdzania przynależności do organizacji pozarządowej , do której deklarowali wcześniej swoją przynależność. Wystarczy zapewnić działowcowi możliwość rezygnacji z członkostwa w organizacji z zapewnieniem mu ochrony do dalszego użytkowania działki, co zresztą jest zapisane w projekcie.
  2. Obciążanie działkowców ogrodu nadmiernymi kosztami odbywania przynajmniej
    3 walnych zebrań w krótkim okresie czasu nawet wtedy, gdy większość działkowców potwierdzi swoja wolę przynależności do stowarzyszenia ogrodowego PZD.
  3. Ustanowienie nierealnego terminu odbycia wyborów w stowarzyszeniu ogrodowym PZD (zebrania w ROD, wybory delegatów , zjazdy delegatów w jednostce terenowej i krajowej) w ciągu 2 miesięcy. Ten okres powinien być wydłużony przynajmniej do 6 miesięcy.

 

Wnosimy o dogłębną analizę zapisów i przyjecie rozwiązań zgodnych z konstytucją oraz realnych do wykonania, a najlepiej o powrót do rozwiązań zapisanych w projekcie obywatelskim

 

 

 

 

 

 

 

  1. Otrzymują: Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz
  2. Premier Rządu RP Donald Tusk
  3. Posłowie: Waldy Dzikowski, Leszek Aleksandrzak, Jacek Tomczak, Łukasz Borowiak, Józef Racki, 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio