Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"O działkach decydować będzie pieniądz i wolny rynek"| - 12.08.2013

STANOWISKO
 Nadzwyczajnego Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu 
z dniu 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie wolnego obrotu działkami

 

 

 

Uczestnicy Nadzwyczajnego Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz przewodniczących powiatowych, gminnych i dzielnicowych kolegiów prezesów rodzinnych ogrodów działkowych wyrażają dezaprobatę dla zmian w obywatelskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych, dotyczących wprowadzenia wolnego obrotu działkami i wyłączenia stowarzyszenia ogrodowego z decydowania  o wyborze nowych działkowców w ROD. Zmiany przyjęte przez  Podkomisję Sejmową wprowadzone do projektu poprawkami Platformy Obywatelskiej są niebezpieczne dla przyszłości ogrodów działkowych.

 

Pierwotnie art. 45 obywatelskiego projektu ustawy stanowił, że działkowiec może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej lub małżeństwa. Ważność przeniesienia praw do działki była jednak uzależniana od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe miało dzięki temu mieć wpływ na to, kto będzie użytkował działkę w ROD. Ograniczenie to wynikało przede wszystkim z troski o prawidłowe funkcjonowanie ogrodu działkowego.

 

Posłowie z Podkomisji Sejmowej uznali, iż przepis ten należy zmienić usunięto zapis o prawie stowarzyszenia do zatwierdzania umowy o przeniesieniu prawa do działki powodując tym samym, że możliwy stanie się niekontrolowany obrót działkami. Wprowadzenie tych zmian może doprowadzić do znacznej samowoli oraz dezorganizacji w ogrodach działkowych. Spowoduje to, iż skupowane będą działki w miejscach atrakcyjnych turystycznie czy w dużych miastach, a stowarzyszenie nie będzie miało w tej kwestii nic do powiedzenia. Skoro każdy będzie mógł zostać działkowcem, to działki będą przejmowane przez osoby, które niekonieczne będą zainteresowane korzystaniem z nich zgodnie z przeznaczeniem. Bez nadzoru stowarzyszenia ogrodowego każdy będzie na działce mógł robić to, co chce. Jeżeli stowarzyszenie prowadzące ogród działkowy nie będzie miało wpływu no to kto użytkuje działkę w ROD trudne będzie egzekwowanie prawidłowego zagospodarowania działki a nawet zarządzanie ogrodem..

 

Dziś działki są świadczeniem socjalnym dla ludzi mniej zamożnych, dla emerytów, rencistów czy rodzin z dziećmi. Przez poprawki Podkomisji Sejmowej  działki będą mogły być przejmowane przez osoby bogate, kosztem biedniejszych, którzy czasami bardzo długo oczekują na działkę. O tym kto będzie użytkownikiem działek w ogrodach działkowych będzie decydował tylko pieniądz i wolny rynek i jeżeli takie poprawki do ustawy wejdą w życie nikt nie będzie mógł temu zapobiec.

 

Ustawa o ogrodach działkowych powinna służyć dobru ogrodów oraz działkowców. Zmiany wprowadzone do projektu obywatelskiego powodują, ze jest to projekt dla osób bogatych i tylko dla uprzywilejowanych.

 

Apelujemy o usunięcie w dalszych pracach nad ustawą wprowadzonej przez Podkomisję Sejmową zmiany do obywatelskiego projektu ustawy, która uniemożliwia kontrolę nad obrotem działkami przez stowarzyszenie ogrodowe. Dla dobra ogrodu i działkowców chcących użytkować działkę zgodnie z prawem stowarzyszenie ogrodowe powinno mieć wpływ na zmianę użytkowników działek. Tak chciało 924 801 obywateli podpisując się pod projektem obywatelskim. Tego też chcemy my!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz
  2. Premier Rządu RP Donald Tusk
  3. Posłowie: Waldy Dzikowski, Leszek Aleksandrzak, Jacek Tomczak, Łukasz Borowiak, Józef Racki, 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio