Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IX Nadzwyczajne Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie - 12.08.2013

W dniu 8 sierpnia 2013 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie okręgowego zarządu PZD w Koszalinie. Posiedzenie poświęcone było omówieniu przedstawionego przez Podkomisję Nadzwyczajną Sejmu projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W posiedzeniu wziął udział Poseł Stanisław Wziątek.

Z ramienia Rady Krajowej w obradach uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt.

W trakcie obrad szeroko omówiono problematykę nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych, wskazując na główne zagrożenia dla funkcjonowania ogrodów. Są to uwłaszczenie dla wybranych działkowców, swobodny obrót działkami i realizacja przedsięwzięć organizacyjno prawnych zapisanych w przepisach przejściowych ustawy.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, wystąpień zaproszonych gości, Okręgowy Zarząd przyjął stanowisko w sprawie przedstawionego projektu skierowane do Pani Marszałek Sejmu i Premiera  Rządu RP oraz podjął uchwałę w której nakreślił zadania da realizacji w zarządach ROD a dotyczące informowania działkowców  o przedstawionym projekcie ustawy.

R.N

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio