Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nadzwyczajne Zebranie OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju - 09.08.2013

N a d z w y c z a j n e     z e b r a n i e 

Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców 
w Szczawnie Zdroju

 

W dniu 6 sierpnia 2013 roku odbyło nadzwyczajne zebranie plenarne Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju. W zebraniu jako zaproszony gość udział wziął Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD. Frekwencja na zebraniu wyniosła 86,7 %.

 Zebranie zostało zwołane w trybie pilnym, w związku z zakończeniu prac Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu RP nad obywatelskim projektem ustawy                o ROD, celem omówienia i oceny poprawek oraz nowych propozycji wniesionych do obywatelskiego projektu ustawy przez posłów Platformy Obywatelskiej. Zmiany wprowadzone do obywatelskiego projektu ustawy dotyczą przede wszystkim uwłaszczenia działkowców oraz niekontrolowanego obrotu działkami.

Członkowie OZS PZD w Szczawnie Zdroju w dyskusji wyrażali opinie działkowców w sprawie uwłaszczenia, którzy twierdzą, że uwłaszczenie w formie proponowanej przez PO jest niesprawiedliwe. Nastąpi ono tylko w odniesieniu do  tych gruntów ogrodów, które pozostają w użytkowaniu wieczystym lub są własnością PZD. W wielu ogrodach w okręgu sudeckim występują różne tytuły prawne do gruntu, w tym tzw. użytkowanie zwykłe, co oznacza, że w jednym ogrodzie część działkowców będzie objęta uwłaszczeniem, część nie.

Działkowcy wyrażają opinię, że jeśli ustawodawca chce uwłaszczenia działkowców, to winno ono objąć wszystkich użytkowników działek. Uwłaszczenie powinno  nastąpić na podstawie poprawnie ustalonej sytuacji prawnej do gruntów zajmowanych przez PZD i  w drodze odrębnej ustawy.

Członkowie OZS PZD stwierdzili także, nie do przyjęcia jest wprowadzone rozwiązanie w zakresie wolnego obrotu działkami, ponieważ  niekontrolowany obrót działkami bez nadzoru stowarzyszenia doprowadzi do swobodnego handlu działkami oraz do posiadania przez jedną osobę wielu działek. Wolny obrót działkami  doprowadzi w skutkach do braku odpowiedzialności kogokolwiek za zarządzanie ogrodem.

Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie Zdroju identyfikując się
z zastrzeżeniami i obawami działkowców w sprawie przyszłości funkcjonowania ogrodów i praw działkowców po wniesionych poprawkach do obywatelskiego projektu ustawy o ROD podjął stanowisko w sprawie zmian wprowadzonych przez posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski.

Ponadto członkowie OZS PZD przyjęli plan inwestycji i remontów
w ROD Okręgu Sudeckiego na rok 2013 i dokooptowali do swojego składu na wakujące miejsce nowego członka.

 Sekretarz OZS PZD

w Szczawnie Zdroju

   Maria Klimków

             /-/

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.