Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nadzwyczajne Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Pile - 08.08.2013

Nadzwyczajne Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

 

W dniu 5 sierpnia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD oraz Prezesów ROD okręgu pilskiego.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes OZ PZD w Pile Marian Praczyk.

Głównym tematem posiedzenia był projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęty przez Podkomisję Nadzwyczajną Sejmu RP w dniu 26 lipca 2013 roku.

Maria Fojt Wiceprezes OZ omówiła aktualna sytuację działkowców, ogrodów i Związku po zakończeniu prac Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu.

Andrzej Kierzkowski Sekretarz OZ omówił zmiany w projekcie obywatelskim ustawy o ROD oraz przyjęty projekt ustawy przez podkomisje.

Marian Praczyk – Prezes OZ przedstawił propozycje dalszych działań w obronie projektu obywatelskiego oraz przedstawił zadania dla organów samorządowych okręgowego zarządu PZD i rodzinnych ogrodów działkowych.

W dyskusji głos zabrało 8 osób, które odniosły się do zapisów w przyjętym projekcie ustawy  o ROD, głównie w sprawie uwłaszczenia działkowców i niekontrolowanego obrotu działkami. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono również unormowaniom prawnym w przepisach przejściowych, które będą stwarzały trudności w zarządzaniu ogrodem.

Członkowie OZ po dyskusji, przyjęli uchwałę w sprawie dalszych działań w obronie zapisów projektu obywatelskiego ustawy o ROD oraz przyjęli stanowiska w sprawie: uwłaszczenia działkowców, poprawek Klubu Platformy Obywatelskiej wprowadzonych do przepisów przejściowych projektu ustawy o ROD, niekontrolowanego obrotu działkami oraz jedności Związku w obronie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Stanowiska zostały podpisane przez wszystkich uczestników nadzwyczajnego zebrania.

Obrady zakończono miłym akcentem – Henrykowi Łukaszewskiemu Sekretarzowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Relaks” w Trzciance, byłemu członkowi Okręgowej Komisji Rewizyjnej wręczono kwiaty z okazji 80 urodzin.

Na spotkaniu obecne były lokalne media – TV ASTA i  prasy z Tygodnika Nowego.

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD w Pile     

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.