Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ogrodowe wczasy dla seniorów w Chodzieży - 08.08.2013

Wczasy "Pod orzechami" w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

 

W  dniu 3 sierpnia 2013 roku odbyła się na terenie ogrodu działkowego im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży biesiada kończąca wczasy „Pod orzechami”. W ogrodzie tym wczasy dla seniorów odbywają się co roku od 39 lat. W  bieżącym roku podczas dwóch turnusów wypoczywało 97 emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne ruchowo. Organizatorem wypoczynku był Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego  wspólnie z Urzędem Miasta Chodzieży, który sfinansował

 wypoczynek seniorów. Organizatorzy uczestnikom wypoczynku zorganizowali przejazd statkiem po jeziorze miejskim, wykład nt. obsługi komputera. Komenda Policji w Chodzieży przeprowadziła pogadankę nt. bezpieczeństwa seniorów.


W biesiadzie kończącej wczasy na zap

roszenie Prezesa ROD Adama Daszkowskiego udział wzięli: Prezes OZ PZD w Pile M. Praczyk, Burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, Senator Mieczysław Augustyn , Roman Pietruszka –Prezes Chodzieskiego Klubu Gospodarczego oraz Prezesi chodzieskich ogrodów. Podczas wystąpień zaproszonych gości odniesiono się do projektu ustawy o ROD przyjętego przez Podkomisje Nadzwyczajną Sejmu RP. Uczestnicy biesiady przyjęli i podpisali list do Premiera Donalda Tuska z prośba o szybkie opracowanie ustawy o ogrodach działkowych zgodnej z wymogami Trybunału Konstytucyjnego. Podczas biesiady wystąpił Chór Uniwersytetu III Wieku z Chodzieży oraz zespół muzyczny.  Prezes ROD na zakończenie zaprosił wszystkich wczasowiczów za rok na 40 wczasy „Pod orzechami”.

 

Adam Daszkowski

członek Prezydium OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.