Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja prasowa ws. aktualnej sytuacji działkowców - 07.08.2013

6 sierpnia 2013 r. OZ PZD w Poznaniu zorganizował konferencję prasową dotyczącą aktualnej sytuacji działkowców oraz ogrodów działkowych w obliczu zmian w projekcie obywatelskim dokonanych przez Podkomisję Sejmową. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Komisji Medialnej OZ - Janusz Cybichowski. Na zaproszenie działkowców przybyły media lokalne - TVP Poznań, Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza oraz Radio Emaus oraz Radio Merkury.

Prezes OZ Zdzisław Śliwa mówił o nowym projekcie ustawy o ogrodach działkowych stworzonym przez Podkomisje Sejmową. Mimo, iż projektem bazowym w pracach Podkomisji był projekt obywatelski to jednak wprowadzono do niego tak wiele zmian, iż można by uznać, iż jest to nowy projekt. Najważniejszą kwestą poruszaną podczas konferencji było rzekome uwłaszczenie działkowców. Już na drugi dzień po zakończeniu prac Podkomisji Platforma Obywatelska zorganizowała konferencje prasową informując, że nastąpi uwłaszczenie działkowców. Reakcja działkowców była pozytywna, każdy przecież chciałby mieć swoją działkę na własność. W Super Expressie ukazało też się kilka artykułów na temat uwłaszczenia działkowców oraz rzekomego sprzeciwu Polskiego Związku Działkowców. Niestety Platforma podczas konferencji prasowej zapomniała dodać, że uwłaszczyć będą mogli się działkowcy posiadający działkę w ROD, w którym grunt jest własnością albo jest oddany w użytkowanie wieczyste PZD. Zapomniano o tym, iż sytuacja ogrodów działkowych w kwestii uregulowań gruntów na których są zlokalizowane nie zawsze jest tak „różowa". Prezes wskazał na fakt, iż w większości użytkowanie wieczyste posiadają ROD zlokalizowane w mniejszych miejscowościach. W dużych miastach, jak Poznań sytuacja jest raczej odwrotna. W naszym mieście tylko 10 ogrodów na 89 posiada użytkowanie wieczyste. Podczas konferencji Prezes przedstawił również Oświadczenie KR PZD w sprawie uwłaszczenia działkowców, które wskazuje jednoznacznie, iż PZD jest „za" uwłaszczeniem działkowców, ale wszystkich a nie tylko wybranych. Wskazano również na dopuszczenie do wolnego obrotu działkami, przez uwłaszczonych działkowców, i brak możliwości przeciwdziałania temu zjawisku przez stowarzyszenie ogrodowe, które nie będzie miało wpływu na to, kto użytkuje działki w ROD. Kolejna kontrowersja zmiana w projekcie jest wykreślenie faktu, iż działkowiec musi być osobą pełnoletnią oraz zamieszkiwać na terytorium RP. Według zmian Podkomisji użytkownikiem działki będzie mogło być nawet niemowlę, pochodzące chociażby z USA....

Hieronim Mieszała - członek Prezydium OZ oraz specjalista ds. gruntów OZ PZD w Poznaniu przestawił szczegółowo sytuację działkowców Okręgu Poznańskiego w przypadku uwłaszczenia. Na terenie OZ znajduje się 312 ROD, z czego tylko 185 posiada grunty w użytkowaniu wieczystym, jeden ROD posiada grunty stanowiące własność PZD, a 126 ogrodów nie uregulowanych praw do gruntów. Według obliczeń 33 276 działkowców będzie podlegało uwłaszczeniu, czyli otrzyma działki na własność lub w użytkowanie wieczyste. Zaznaczyć należy, że własność dotyczyła będzie tylko nielicznej grupy 33 działkowców. Aż 23 239 działkowców nie będzie miało praw do uwłaszczenia. Dla nich przewidziano tylko umowy dzierżawne.

Na terenie Poznania mamy 89 ogrodów działkowych, z których tylko 10 ma wpisane grunty jako użytkowane wieczyście. Pozostałe 79 ROD nie ma uregulowanych praw do gruntów albo też ogrody te nie są ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego. A przecież w projekcie ustawy przyjęto, że ogrody mogą istnieć tylko wtedy kiedy ujęte są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Katarzyna Zyrko - radca prawny OZ wskazała na wady prawne nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Posłowie Podkomisji Sejmowej dość wąsko spojrzeli na problem ogrodów działkowych. Zmiany wprowadzone do projektu obywatelskiego nie są zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Istnieje przez to realna groźba, iż nie powstanie w odpowiednim terminie żadna ustawa i dojdzie do swego rodzaju chaosu organizacyjnego. Zniknie podmiot prawny, który dotychczas prowadził ogrody działkowe i będzie przez to wiele problemów, chociażby z dostawą prądu na teren ROD, gdyż nikt nie będzie kompetentny do podpisywania umów. Ryzyko związane z proponowanym uwłaszczeniem dotyczy miedzy innymi: możliwości pierwokupu gruntu ROD przez gminy lub skarb państwa, czy zapewnienia dostępu do dróg publicznych, który jest niezbędny jeżeli poszczególne działki miałyby być własnością.

Mamy nadzieję, iż konferencja prasowa zorganizowana przez nas pokaże prawdziwą prawdę o uwłaszczeniu, które proponuje działkowcom Podkomisja Sejmowa, a szczególnie zasiadający w niej posłowie Platformy Obywatelskiej oraz Solidarnej Polski.

 

 

Opracowała

Agata Kozłowska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.