Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Co w rzeczywistości oznacza tzw. „uwłaszczenie działkowców”? - 30.07.2013

Co w rzeczywistości oznacza tzw. „uwłaszczenie działkowców” wprowadzone poprawką PO do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych?

Na jednym ze swych posiedzeń Nadzwyczajna Podkomisja przyjęła poprawkę do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zaproponowaną przez Klub PO dotyczącą tzw. „uwłaszczenia działkowców”. Zgodnie z art. 32 ust. 1 projektu:

Jeżeli nieruchomość, na której zlokalizowana jest działka, stanowi własność, stowarzyszenia ogrodowego albo została mu oddana w użytkowanie wieczyste, na pisemny wniosek działkowca, stowarzyszenie ogrodowe w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania wniosku ustanawia nieodpłatnie na jego rzecz odpowiednio prawo własności albo użytkowania wieczystego działki wraz z udziałem w częściach wspólnych ROD, na którym położona jest działka.”

Na wstępie należy zaznaczyć, iż treść tego artykułu dotyczy tylko tych terenów, do których stowarzyszenie ogrodowe posiada tytuł własności bądź użytkowania wieczystego. Zatem nie obejmie on wielu ogrodów położonych na terenie kraju, gdyż PZD posiada:

 • prawo użytkowania wieczystego do 27 216,9185 ha, co stanowi 63 % wszystkich terenów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe, oraz
 • prawo własności do 70,3372 ha, co stanowi zaledwie 0,1 % wszystkich terenów ROD.

Zgodnie ze stanem organizacyjnym opracowanym na dzień 31.12.2012 r., najmniej terenów w użytkowaniu wieczystym znajduje się w następujących okręgach:

 • Śląskim – 15,90 % terenów ROD (639,1400 ha);
 • Mazowieckim – 25,08 % terenów ROD (964,637 ha);
 • Świętokrzyskim – 30,90 % terenów ROD (254,0267 ha);
 • Łódzkim – 36,78 % terenów ROD (762,8500 ha);
 • Małopolskim – 38,66 % terenów ROD (578,0695 ha);
 • Lubelskim – 51,84% terenów ROD (748,2478 ha);
 • Szczecińskim – 52,77 % terenów ROD (1 364,4400 ha).

Oznacza to, iż większość działkowców użytkujących działki położone w ww. okręgach nie będzie mogło skorzystać z zaproponowanej przez klub PO propozycji.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, gdy przyjrzymy się rodzinnym ogrodom działkowym położonym w dużych miastach np. w Warszawie na 174 ROD zajmujących powierzchnię 1 276 ha i 31 279 działek rodzinnych, tylko 1 ROD o powierzchni 15,97 ha, na którym funkcjonuje 466 działek rodzinnych znajduje się w użytkowaniu wieczystym PZD. Zatem działkowcy z pozostałych 173 ROD położonych na terenie Warszawy nie mają co liczyć na żadne uwłaszczenie.

W innych dużych miastach jest podobnie:

 • Ostrowiec Świętokrzyski - na 11 ROD o powierzchni 81 ha i 1 978 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD nie znajduje się żaden ogród działkowy;
 • Tychy – na 37 ROD o powierzchni 140 ha i 4 284 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD nie ma ani jednego ogrodu działkowego;
 • Zabrze – na 31 ROD o powierzchni 348 ha i 7 648 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD nie ma żadnego ogrodu działkowego;
 • Czechowice – Dziedzice - na 9 ROD o powierzchni 39 ha i 763 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD nie ma żadnego ogrodu działkowego;
 • Katowice – na 48 ROD o powierzchni 207 ha i 5 381 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 0,95 ha, na których funkcjonuje 36 działek rodzinnych (co stanowi 0,005 % powierzchni ogrodów w Katowicach);
 • Bytom – na 33 ROD o powierzchni 269 ha i 6 868 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 3 ha, na których funkcjonuje 87 działek rodzinnych (co stanowi 1 % powierzchni ogrodów w Bytomiu);
 • Sosnowiec – na 30 ROD o powierzchni 368 ha i 8 989 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 11 ha na których funkcjonuje 301 działek rodzinnych (co stanowi 3 % powierzchni ogrodów w Sosnowcu);
 • Malbork - na 12 ROD o powierzchni 140 ha i 3 278 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 8 ha, na których funkcjonuje 210 działek rodzinnych (co stanowi 6 % powierzchni ogrodów w Malborku);
 • Rybnik - na 10 ROD o powierzchni 66 ha i 1 638 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 6 ha, na których funkcjonuje 151 działek rodzinnych (co stanowi 9 % powierzchni ogrodów Rybniku);
 • Skarżysko – Kamienna - na 5 ROD o powierzchni 23 ha i 723 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 5 ha, na których funkcjonuje 200 działek rodzinnych (co stanowi 22 % powierzchni ogrodów w Skarżysko - Kamiennej);
 • Bielsko – Biała - na 29 ROD o powierzchni 169 ha i 3 389 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 56 ha na których funkcjonuje 1 109 działek rodzinnych (co stanowi 33 % powierzchni ogrodów Bielsku - Białej);
 • Kraków – na 84 ROD o powierzchni 378 ha i 9 378 działkach rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 6,5 ha (co stanowi 2 % powierzchni ogrodów w Krakowie);
 • Gliwice – na 67 ROD o powierzchni 398 ha i 9 422 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 21 ha, na których funkcjonuje 443 działki rodzinne (co stanowi 5 % powierzchni ogrodów w Gliwicach);
 • Lublin – na 46 ROD o powierzchni 414 ha i 10 339 działek rodzinnych w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 21 ha, na których funkcjonuje 458 działek rodzinnych (co stanowi 5 % powierzchni ogrodów w Lublinie);
 • Kielce – na 17 ROD o powierzchni 347 ha i 7 742 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 22 ha, na których funkcjonuje 581 działek rodzinnych (co stanowi 6 % powierzchni ogrodów w Kielcach);
 • Płock - na 20 ROD o powierzchni 227 ha i 4 449 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 15 ha na których funkcjonuje 315 działek rodzinnych (co stanowi 7 % powierzchni ogrodów w Płocku);
 • Łódź – na 102 ROD o powierzchni 717 ha i 16 262 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajdują się 64 ha (co stanowi 9 % powierzchni ogrodów w Łodzi);
 • Radom - na 29 ROD o powierzchni 247 ha i 4 785 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 25 ha, na których funkcjonuje 430 działek rodzinnych (co stanowi 10 % powierzchni ogrodów w Radomiu);
 • Poznań – na 89 ROD o powierzchni 813 ha i 18 676 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 144 ha, na których funkcjonuje 3 510 działek rodzinnych (co stanowi 18 % powierzchni ogrodów w Poznaniu);
 • Szczecin – na 86 ROD o powierzchni 1159 ha i 24 220 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 221 ha, na których funkcjonuje 4 709 działek rodzinnych (co stanowi 19 % powierzchni ogrodów w Szczecinie);
 • Przemyśl - na 23 ROD o powierzchni 243 ha i 3 886 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 56 ha, na których funkcjonuje 1 020 działek rodzinnych (co stanowi 23 % powierzchni ogrodów w Przemyślu);
 • Tarnów - na 15 ROD o powierzchni 156 ha i 3 917 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 64 ha, na których funkcjonuje 1 512 działek rodzinnych (co stanowi 41 % powierzchni ogrodów w Tarnowie);
 • Nowy Sącz - na 12 ROD o powierzchni 79 ha i 1 906 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 34 ha, na których funkcjonuje 759 działek rodzinnych (co stanowi 43 % powierzchni ogrodów w Nowym Sączu);
 • Wrocław – na 159 ROD o powierzchni 1431 ha i 36 252 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 787 ha, na których funkcjonuje 20 380 działek rodzinnych (co stanowi 55 % powierzchni ogrodów we Wrocławiu);
 • Kalisz - na 33 ROD o powierzchni 213 ha i 4 8337 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 122 ha na których funkcjonuje 2 738 działek rodzinnych (co stanowi 57 % powierzchni ogrodów w Kaliszu);
 • Gdańsk - na 88 ROD o powierzchni 905 ha i 20 236 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 597 ha na których funkcjonuje 14 084 działek rodzinnych (co stanowi 66 % powierzchni ogrodów w Gdańsku);
 • Gdynia - na 24 ROD o powierzchni 277 ha i 7 199 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 184 ha, na których funkcjonuje 4 645 działek rodzinnych (co stanowi 66 % powierzchni ogrodów w Gdyni);
 • Opole - na 14 ROD o powierzchni 224 ha i 5 555 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 155 ha na których funkcjonuje 3 798 działek rodzinnych (co stanowi 69 % powierzchni ogrodów w Opolu);

Znacznie lepiej wygląda natomiast sytuacja ogrodów położonych w:

 • Wodzisławiu Śląskim - na 9 ROD o powierzchni 48 ha i 1 003 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 35 ha na których funkcjonuje 771 działek rodzinnych (co stanowi 73 % powierzchni ogrodów Wodzisławiu Śląskim);
 • Kędzierzynie–Koźlu - na 14 ROD o powierzchni 168 ha i 4 052 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 126 ha na których funkcjonuje 3 010 działek rodzinnych (co stanowi 75 % powierzchni ogrodów w Kędzierzynie-Koźlu);
 • Siedlcach - na 9 ROD o powierzchni 97 ha i 2 280 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 74 ha na których funkcjonuje 1 798 działek rodzinnych (co stanowi 76 % powierzchni ogrodów w Siedlcach);
 • Białymstoku - na 29 ROD o powierzchni 256 ha i 6 682 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 202 ha na których funkcjonuje 5 292 działek rodzinnych (co stanowi 79 % powierzchni ogrodów w Białymstoku);
 • Starachowicach - na 5 ROD o powierzchni 32 ha i 1 299 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 26 ha na których funkcjonuje 682 działek rodzinnych (co stanowi 81 % powierzchni ogrodów w Starachowicach);
 • Koninie - na 15 ROD o powierzchni 193 ha i 4 622 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 158 ha na których funkcjonuje 3 882 działek rodzinnych (co stanowi 82 % powierzchni ogrodów w Koninie);
 • Rzeszowie - na 26 ROD o powierzchni 218 ha i 5 578 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 178 ha na których funkcjonuje 4 420 działek rodzinnych (co stanowi 82 % powierzchni ogrodów w Rzeszowie);
 • Jeleniej Górze - na 15 ROD o powierzchni 224 ha i 4 790 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 184 ha na których funkcjonuje 3 909 działek rodzinnych (co stanowi 82 % powierzchni ogrodów w Jeleniej Górze);
 • Ciechanowie - na 4 ROD o powierzchni 42 ha i 946 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 35 ha na których funkcjonuje 808 działek rodzinnych (co stanowi 83 % powierzchni ogrodów w Ciechanowie);
 • Kluczborku - na 4 ROD o powierzchni 88 ha i 2 281 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 74 ha na których funkcjonuje 1 930 działek rodzinnych (co stanowi 84 % powierzchni ogrodów w Kluczborku);
 • Kołobrzegu – na 7 ROD o powierzchni 128 ha i 2 667 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 113 ha na których funkcjonuje 2 225 działek rodzinnych (co stanowi 88 % powierzchni ogrodów w Kołobrzegu);
 • Koszalinie – na 17 ROD o powierzchni 243 ha i 5 274 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 217 ha na których funkcjonuje 4 567 działek rodzinnych (co stanowi 89 % powierzchni ogrodów w Koszalinie);
 • Stargardzie Szczecińskim - na 10 ROD o powierzchni 198 ha i 4 415 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 183 ha na których funkcjonuje 4 046 działek rodzinnych (co stanowi 92 % powierzchni ogrodów w Stargardzie Szczecińskim);
 • Wałbrzychu - na 20 ROD o powierzchni 456 ha i 11 583 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 424 ha na których funkcjonuje 10 913 działek rodzinnych (co stanowi 93 % powierzchni ogrodów w Wałbrzychu);
 • Suwałkach - na 8 ROD o powierzchni 130 ha i 2 621 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 125 ha na których funkcjonuje 2 546 działek rodzinnych (co stanowi 96 % powierzchni ogrodów w Suwałkach);
 • Starogardzie Gdańskim - na 16 ROD o powierzchni 89 ha i 2 174 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 86 ha na których funkcjonuje 2 149 działek rodzinnych (co stanowi 97 % powierzchni ogrodów w Starogardzie Gdańskim);
 • Kłodzku - na 5 ROD o powierzchni 91 ha i 2 059 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 89 ha na których funkcjonuje 2 037 działek rodzinnych (co stanowi 98 % powierzchni ogrodów w Kłodzku);
 • Olsztynie - na 30 ROD o powierzchni 236 ha i 5 650 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 232 ha na których funkcjonuje 5 550 działek rodzinnych (co stanowi 98 % powierzchni ogrodów w Olsztynie);
 • Gorzowie Wlkp. - na 38 ROD o powierzchni 342 ha i 8 595 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 341 ha na których funkcjonuje 8 588 działek rodzinnych (co stanowi 99 % powierzchni ogrodów w Gorzowie Wlkp.);   
 • Legnicy - na 21 ROD o powierzchni 199 ha i 4 456 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 198 ha na których funkcjonuje 4 429 działek rodzinnych (co stanowi 99 % powierzchni ogrodów w Legnicy);
 • Pile - na 20 ROD o powierzchni 205 ha i 5 223 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 203 ha na których funkcjonuje 5 144 działek rodzinnych (co stanowi 99 % powierzchni ogrodów w Pile);
 • Dzierżoniowie - na 4 ROD o powierzchni 128 ha i 3 147 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 127 ha na których funkcjonuje 3 123 działek rodzinnych (co stanowi 99 % powierzchni ogrodów w Dzierżoniowie);
 • Krasnymstawie - na 4 ROD o powierzchni 30 ha i 443 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 29 ha na których funkcjonuje 443 działek rodzinnych (co stanowi 99 % powierzchni ogrodów w Krasnymstawie);
 • Nowym Dworze Gdańskim - na 2 ROD o powierzchni 29 ha i 738 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Polkowicach - na 4 ROD o powierzchni 70 ha i 1 489 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Lubinie - na 30 ROD o powierzchni 322 ha i 7 416 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Mińsku Mazowieckim - na 6 ROD o powierzchni 31 ha i 702 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Mielcu - na 8 ROD o powierzchni 125 ha i 3 069 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Tarnobrzegu - na 8 ROD o powierzchni 108 ha i 2 924 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Łomży - na 5 ROD o powierzchni 56 ha i 1 393 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Augustowie - na 3 ROD o powierzchni 38 ha i 898 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Zambrowie - na 7 ROD o powierzchni 44 ha i 892 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Ełku - na 9 ROD o powierzchni 112 ha i 2 751 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się  100 % powierzchni ogrodów;
 • Trzebnicy - na 4 ROD o powierzchni 35 ha i 768działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Wołowie - na 2 ROD o powierzchni 43 ha i 1 037 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;
 • Zielonej Górze - na 24 ROD o powierzchni 258 ha i 5 654 działek rodzinnych, w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 100 % powierzchni ogrodów;

Zatem słusznie Krajowa Rada PZD w swym stanowisku z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie uwłaszczenia działkowców zauważyła, iż propozycja PO jest jedynie populistycznym sloganem a nie realną propozycją dla działkowców, gdyż tak naprawdę wielu działkowców nie będzie mogła z niej skorzystać. W szczególności ominie to działkowców, którzy użytkują swoje działki w dużych miastach, gdyż tam najczęściej PZD nie posiada prawa użytkowania wieczystego do gruntów. Jest to jawne dzielenie działkowców na „tych lepszych” – którzy będą mogli się uwłaszczyć i „tych gorszych” – którym aktualna sytuacja prawa ogrodów na to nie pozwoli.

Agnieszka Rudawska

WGG KR PZD

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.