Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 26.07.2013

W dniach 25 i 26 lipca br. odbyło się posiedzenie zespołu Kontrolnego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, który działając na podstawie $13 ust.2 pkt.3 Regulaminu Kontroli Komisji Rewizyjnej  PZD przedłożył wnioski dotyczące Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach organowi sprawującemu nadzór, celem podjęcia działań przewidzianych Statutem PZD. W wyniku dokonania szczegółowej analizy protokołu przeprowadzonej kontroli na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD przez zespół kontrolny KR PZD w dniach 18-12 i 17.19 lipca sformułowano wnioski.

(MF)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.