Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Panie Premierze, dla nas ważne są czyny, nie słowa" - 26.07.2013

Henryk  Ziomek                                                                                Wałbrzych, 25.07.2013r.

                                                             

                                                                                   Pan

                                                                                   Donald  Tusk

 

                                                                                   Prezes Rady Ministrów

                                                                                   Przewodniczący Platformy Obywatelskiej

 

Panie Premierze,

 

Spotkania Pana z przedstawicielami  działkowców,  z przedstawicielami  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej -    współautorami obywatelskiego projektu  ustawy o rodzinnych ogrodach  działkowych oraz deklaracje Pana, że „ zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość  ogrodów działkowych” , że „osobiście zaangażowałem się  w pracę nad nową ustawą i zamierzam przypilnować, by zmiany były tylko tam, gdzie  są niezbędnie wymagane przez werdykt  Trybunału Konstytucyjnego” -  mnie, jak i  milionową rzeszę działkowców napawały wielkim optymizmem. Z wielkim zadowoleniem i  nadziejami  przyjąłem  fakt  uznania przez  Pana   obywatelskiego projektu ustawy o  ogrodach działkowych  jako wiodącego  w pracach  sejmowej  podkomisji  nadzwyczajnej.

Panie Premierze,

W tym miejscu  mój optymizm  się skończył. Poczynania Posłów Platformy Obywatelskiej  - członków  Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej  ni jak się mają do  Pańskich  deklaracji  -   Premiera Rządu, Lidera -  Przewodniczącego  PO. Czas  szybko mija, a ustawa niczyja.  To co wyczyniają  posłowie  PO w  pracach podkomisji  z zapisami zawartymi w obywatelskim projekcie ustawy,   to trudno  uznać, że projekt obywatelski jest wiodący. Swoim  postępowaniem  i  zgłaszanymi  poprawkami -  propozycjami lekceważą wolę działkowców zawarta w obywatelskim projekcie  ustawy, udowadniają, że  obca, żeby nie  użyć  mocniejszego   określenia - wroga im jest  idea i tradycja ruchu działkowego  oraz zasady  funkcjonowania  ogrodów działkowych.  Przywołam  chociażby  art.45 obywatelskiego projektu ustaw o rod normujący kwestię  przenoszenia praw do działki, gdzie posłowie PO  zgłosili poprawkę aby przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki następowało  na podstawie  umowy w formie pisemnej,  lecz bez obowiązku występowania działkowca o  zgodę  stowarzyszenia prowadzącego  ogród. Czy ktoś z Posłów PO zastanawiał się nad skutkami takiego  uregulowania? Przecież to rozwiązanie doprowadzi do katastrofalnych skutków dla ogrodów działkowych.Brak kontroli i nadzoru stowarzyszenia  nad tym , komu przydzielana jest  działka w ogrodzie spowoduje  niczym nieograniczony  obrót działkami.  Każdy kto tylko zechce , będzie mógł  przejąć działkę  niekoniecznie  na cel  na jaki  jest ona przeznaczona.  Czyli „ wolność Tomku w swoim domku”. Czy o to  PO chodzi?  Ja, który od dziesiątków lat  użytkuję  działkę nie chciałbym, aby  w sąsiedztwie mojej  działki -    budowane było centrum handlowe, czy  teren był wykorzystywany   w inny sposób, niż  ogrodnictwo  działkowe. Nie po to  inwestowałem w działkę i infrastrukturę ogrodową , ażebym nie mógł z niej korzystać  w takim komforcie  i warunkach  na jakie  pozwalały mi dotychczasowe rozwiązania zawarte  w dotychczasowej ustawie o rod z 2005r. czy   w projekcie  obywatelskim, czyli moim.

           
Następną  kwestią nie do  zaakceptowania,  jest "mamienie"  działkowców  „uwłaszczeniem”.  Idea  jakże   każdemu  bliska. Przecież nikt  o zdrowych zmysłach,  nie odrzuci takiej oferty. Ale czy taka propozycja, to nie populizm, gra na uczuciach działkowców. Gra o  poparcie  elektoratu, gra o słupki.  Każdy,  kto   ma choć odrobinę wiedzy i poczucie rzetelności w wykonywaniu swoich  obowiązków , tym bardziej  parlamentarzysty ,   powinien  wiedzieć, że  jednym z zarzutów  wobec ustawy o rod z 2005r była  nadmierna ingerencja w sferę własności właścicieli gruntów, na których  usytuowane są ogrody  działkowe. Zwrócił  na to  uwagę  także TK w swoim orzeczeniu o sygnaturze 39/00 wskazując, że uwłaszczenie pewnej kategorii działkowców objętych  użytkowaniem wieczystym  mogłoby doprowadzić do uznania  takiego uwłaszczenia za niekonstytucyjne. Czy  posłowie PO o tym nie wiedzą? A może właśnie o to chodzi, żeby zapis ten był niekonstytucyjny i przez niego nowa ustawa zamiast przynieść bezpieczeństwo i spokój działkowcom i ogrodom, stała się   polem  walki i powodem zaskarżenia  do Trybunału Konstytucyjnego, a przez to  zostanie  wydłużony  proces legislacyjny i  nowa ustawa nie zostanie  wprowadzona? I  wtedy ,w majestacie prawa  i  procedur  legislacyjnych , my działkowcy zostaniemy "na lodzie", bez  ustawy o ogrodach  działkowych, bez  swojej organizacji - Polskiego Związku Działkowców  , bez prawa do  użytkowanych   terenów.

 

Panie Premierze. Nie słowa -   lecz czyny!

Jest  jeszcze czas,  aby  powstrzymać   ignorantów  idei ruchu działkowego i jego  tradycji , którzy  mają za nic  wolę  milionowej rzeszy działkowców. Wolę , która została  wyrażona prawie milionem  podpisów poparcia obywatelskiego  projektu ustawy o rod. Proces legislacyjny  jeszcze nie został  zakończony.

 

Dotychczasowa  ignorancja Posłów  Platformy Obywatelskiej  oraz cyniczna  gra  nastrojami  działkowców wyprowadziła nas działkowców na ulicę, gdzie pikietowaliśmy  biura poselskie posłów PO,  manifestowaliśmy przed Urzędami Administracji Państwowej i Samorządowej, ale  dalszymi  działaniami  mogą być te , które  „wyprowadzą”  Posłów PO  z Sejmu. Wybory parlamentarne już  niedługo. Raz wyrządzonej  krzywdy  - nie zapomina się.

 

Panie Premierze.

Cytując  słowa klasyka " Nie idźcie tą drogą"!

                                                                                                    /-/ Henryk  Ziomek

                                                                           

Do wiadomości;

- Klub Parlamentarny PO,

- Posłowie  - Członkowie  Nadzwyczajnej Podkomisji,

- Krajowa Rada PZD

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.