Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Apel działkowców o zachowanie projektu obywatelskiego w obecnym kształcie - 25.07.2013

 

                                                                                Posłowie na Sejm RP

                                                                        Członkowie Nadzwyczajnej Podkomisji

                                                                         ds. rozpatrzenia projektów ustaw

                                                                         o ogrodach działkowych

                                                                                         Warszawa

 

Szanowni Posłowie!

 

Członkowie Polskiego Związku Działkowców użytkujący od ponad 50 lat swoje małe płachetka ziemi w ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni zwracają się z apelem i prośbą o przyspieszenie procedowania i skierowania do Sejmu RP projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Obserwując w internecie obrady Waszej Podkomisji odnosimy wrażenie, że ważniejsze są kropki, przecinki, poprawki redakcyjne niż sens nowej ustawy tworzonej dla dobra nas działkowców.

Czyżby posłowie Platformy Obywatelskiej uznawali się za jedynych mądrych i nieomylnych w sprawach dotykających milion rodzin działkowych. Najwyraźniej zapominają lub co gorsza nie chcą pamiętać, że Lider ich partii – Premier Rządu RP uznał właśnie projekt obywatelski za najlepszą z możliwych podstawę dla nowej ustawy o ogrodach działkowych w Polsce?!

Uporczywe mniemanie posłów PO o swojej jedynie słusznej przyszłości ogrodów działkowych stoją w jawnej sprzeczności z 924 tysiącami podpisów OBYWATELI złożonych pod obywatelskim projektem.  Teraz już wiemy, jaki mają stosunek do zdania członków polskiego społeczeństwa, którzy najwyraźniej są im potrzebni raz na cztery lata podczas wyborów parlamentarnych.

Zapominają, że obywatelski projekt ustawy zawiera kompleksową regulację ogrodnictwa działkowego oraz ogrodów w Polsce, uwzględnia on postulaty TK w kwestii zrzeszania się, pluralizmu w życiu ogrodów i chroni nasze prawa, w tym prawo do posiadania własnego Związku.

Polski Związek Działkowców to społeczna, pozarządowa organizacja, której członkami zostaliśmy z własnej nieprzymuszonej woli i która przez wszystkie lata swego istnienia dbała i walczyła o nasze prawa. Taka właśnie ogólnopolska organizacja jest właśnie teraz potrzebna, bo bez niej nasz dalszy byt zostanie w przysłowiowych rękach jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Prosimy, aby nie zapominać, że bez posiadania takiej organizacji poszczególne stowarzyszenia ogrodowe nie będą mogły skutecznie stawać w obronie ogrodów i nas działkowców przed zakusami przejmowania terenów na różne cele i to nie zawsze celu publicznego.

Apelujemy do Was Posłów na Sejm RP o skierowanie pod obrady Wysokiej Izby i uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy, jako jedni z miliona członków Polskiego Związku Działkowców i jedni z wyborców, których reprezentujecie w Sejmie RP.

 

Nie przykładajcie ręki do zamiany naszych ogrodów w hipermarkety i apartamentowce!

 

„Pamiętajcie o ogrodach

Przecież stamtąd przyszliście

W żar epoki użyczą wam chłodu

Tylko drzewa, tylko liście

Pamiętajcie o ogrodach

Czy tak trudno być poetą

W żar epoki nie użyczy wam chłodu

Żaden schron, żaden beton.”

 

Niniejszy list kierujemy także do:

- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,

- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz,

- Wicemarszałków Sejmu RP Wandy Nowickiej, Marka Kuchcińskiego, Cezarego Grabarczyka, Eugeniusza Grzeszczaka i Jerzego Wenderlicha,

- Przewodniczącego Klubów Parlamentarnego i Poselskich

oraz przesyłamy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

 

 

                                            Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

 

                                                  Z upoważnienia i w imieniu działkowców

 

Prezes ROD                                                    Józef Matwies

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD    Bogusław Dąbrowski

Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD   Kazimierz Majna

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.