Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko w sprawie poprawek PO do przepisów przejściowych - 25.07.2013

STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

 z dnia 24.07.2013 roku

w sprawie poprawek Platformy Obywatelskiej do przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

 

         Krajowa Rada PZD, po analizie zgłoszonych przez PO poprawek do  przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim stwierdza, że wspólną ich cechą jest całkowity brak rozeznania w funkcjonowaniu ogrodów działkowych albo zamierzona i celowo prowadzona dezorganizacja funkcjonowania ROD.

         Konstrukcja poprawek jest taka, że jedne przeczą drugim, ale też są sprzeczne z wolą i decyzjami podjętymi wcześniej przez działkowców.

         Zgodnie z treścią poprawki PO dzisiejsi członkowie PZD, którzy już raz wyrazili wolę przystąpienia do Związku, mają w ciągu 5 miesięcy potwierdzić swoje członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD. Jest to kuriozalna sytuacja, gdy ustawodawca nakazuje obywatelom potwierdzenie wyrażonej wcześniej woli przystąpienia do organizacji społecznej pod groźbą utraty członkostwa w tej organizacji.

         Według PO ustawodawca może wygasić obywatelowi prawo członkostwa w organizacji społecznej, która nie utraciła bytu prawnego, a jedynie ulegają zmianie podstawy prawne jej funkcjonowania. Z organizacji powołanej ustawą staje się ona organizacją działającą w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Sama organizacja nie zmienia się, ma tylko dostosować swe funkcjonowanie do rozwiązań prawnych zawartych w tej ustawie. Proponowana poprawka jest przede wszystkim niekonstytucyjna, narusza bowiem art. 58 Konstytucji RP, gwarantujący swobodę zrzeszania się. Proponowany przepis miałby tylko wtedy sens, gdyby ustawa nie zawierała przepisów umożliwiających wystąpienie z PZD, a jest to zagwarantowane w projekcie obywatelskim bez żadnych negatywnych skutków dla działkowca.

         Kolejne poprawki do tego rozdziału są już całkowicie nielogiczne z opisaną wyżej. Jeśli już działkowcy potwierdzą członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD i tacy działkowcy stanowić będą większość w ogrodzie, to jaki jest powód zmuszania ich do zwoływania walnego zebrania w celu wybrania stowarzyszenia, które będzie zarządzało ogrodem? Potwierdzając swe członkostwo, już dokonali wyboru!!! Czemu więc ma służyć ponoszenie ogromnych kosztów zapraszania wszystkich działkowców listem poleconym lub pocztą kurierską i to nawet dwa razy, jeśli nie uda się podjąć stosownej decyzji na pierwszym zebraniu?

         Nie jest ważne to, co już oświadczyli działkowcy poprzez potwierdzenie swego członkostwa, tylko dąży się do całkowitego rozbicia samodzielnej i samorządnej organizacji działkowców a biorąc pod uwagę inne poprawki przyjęte przez podkomisję, dąży się do całkowitej dezorganizacji funkcjonowania ogrodów działkowych. Czemu więc ma to służyć? Gdzie są deklaracje Premiera o dążeniu do zapewnienia istnienia ogrodów i przede wszystkim nie pogorszenia warunków użytkowania działek?  Deklaracje w żaden sposób nie pokrywają się z faktami. Posłowie PO na posiedzeniach podkomisji wnoszą do projektu obywatelskiego swoje rozwiązania, które zmieniają projekt obywatelski w jego parodię - w ustawę autorstwa PO. To co proponuje PO nie ma nic wspólnego z projektem obywatelskim, który poparło milion osób. Ta gra odbije się negatywnie na działkowcach i ogrodach,  a tym samym na całym ruchu działkowym w Polsce. Proponowane poprawki nie służą działkowcom i są realnym zagrożeniem dla istnienia ogrodów działkowych.  Świadczą, że ich autorzy nie mają żadnej wiedzy o realiach, jakie panują w ROD, a co za tym idzie o skutkach forsowanych przepisów. Zaproponowane w przepisach przejściowych terminy wielokrotnego odbywania walnych zebrań i przeprowadzenia wyborów są nierealne do wykonania.  Czy ktoś z autorów poprawek widział choć jeden ogród działkowy? Czy zapoznał się z realiami jego funkcjonowania?

         Dlatego Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zwraca się do Posłów Platformy Obywatelskiej – uszanujcie wolę miliona osób podpisanych pod projektem obywatelskimi, nie twórzcie prawa, które w praktyce doprowadzi do totalnego chaosu w ogrodach. Uszanujcie fakt, że projekt obywatelski, opracowany w środowisku działkowców został przez nich masowo poparty, a ponieważ zawiera rozwiązania, które nie tylko realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale i uwzględniają potrzeby i realia, jakie występują w ogrodach. Działkowcy niewątpliwie wiedzą lepiej od polityków, jakie rozwiązania są korzystne dla nich i ich ogrodów.

      Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.