Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Tempo prac Podkomisji budzi obawy działkowców - 23.07.2013

                                                                                                         Kędzierzyn-Koźle, dnia 20.07.2013r.

                                                                                                   

                                        

 

 

                                                                        List  Otwarty

                    członków organów samorządu PZD w ROD „ Relaks „ w Kędzierzynie-Koźlu do

                                       Prezesa  Rady  Ministrów  Rzeczypospolitej  Polskiej

                                                               Pana  Donalda  Tuska

 

 

      Szanowny  Panie  Premierze!

     Pana publicznie złożone deklaracje podczas spotkania z działkowcami w Warszawie i treść Pańskiego listu skierowanego do działkowców w dniu 18 czerwca br. rozbudziły nasze nadzieje na szybkie uchwalenie przez Sejm ustawy gwarantującej prawa nabyte przez działkowców, trwałość naszego Związku i ogrodów. Uwierzyliśmy, że deklaracje Pana Premiera zostaną poważnie potraktowane nie tylko przez nas, działkowców, ale także przez posłów Platformy Obywatelskiej, którzy dotąd dyskredytowali projekt obywatelski, a także forsowali swój własny projekt ustawy, niezwykle krzywdzący dla działkowców, Związku i ogrodów, ale także przez prawników rządowych skierowanych do uzgodnień z przedstawicielami działkowców w zakresie określenia rozwiązań realizujących Pana koncepcję.

     Miało być tak dobrze, a wyszło jak zawsze. Premier swoje, a posłowie jego partii i podlegli prawnicy rządowi swoje.

     Pierwsi, w Podkomisji nadzwyczajnej czynią wszystko, aby maksymalnie opóźnić rozpoczęcie merytorycznych prac nad projektem ustawy. Po raz ostatni Podkomisja zebrała się 18 czerwca br.          (dwa jej posiedzenia zajęły sprawy proceduralne). Planowane jej posiedzenie na 8 lipca zostało odwołane  i  przełożone  na  bliżej  nieokreślony  czas  z  powodu  złożenia wniosku przez posłów PO   w sprawie odwołania dotychczasowego przewodniczącego Bartosza Kownackiego.

W taki to sposób parlamentarzyści szanują wolę miliona swoich wyborców i obywateli, którzy poparli obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

     Drudzy,  podczas  rozmów  z  przedstawicielami  działkowców  przekreślają  publiczne  deklaracje     i zaaprobowane przez Pana, Panie Premierze, propozycje kompromisu poprzez forsowanie rozwiązań zawartych w poselskim projekcie Platformy, które zakładają  likwidację PZD, nacjonalizację (komunalizację) majątku Związku i ogrodów, zniesienie praw nabytych przez działkowców i otwarcie drogi do masowej likwidacji ogrodów.

 W liście pisze Pan: Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów .

Czyżby złożone przez Pana deklaracje miały uspokoić środowisko działkowców i stanowić dymną zasłonę dla pozorowanych działań rządu i parlamentarzystów?

 

     Panie Premierze!

     W pełni popieramy stanowisko Krajowej Rady PZD wyrażone w liście otwartym skierowanym do Pana Premiera w dniu 27 czerwca br. . Wyrażone w nim obawy i niepokoje o losy czterech milionów członków rodzin działkowców i dalsze istnienie ogrodów wynikają z zamierzonych działań parlamentarzystów dążących do przeforsowania poselskiego projektu ustawy.

     Premier rządu nie rzuca słów na wiatr!!!  W ślad za nimi idą działania podwładnych mające na celu wdrożenie ich w życie.

     Minęło dwanaście miesięcy z czasu odroczenia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego,     a prace legislacyjne niewiele posunęły się naprzód. Dotychczasowe działania w tym przedmiocie nie napawają nazbyt wielkim optymizmem i wywołują uzasadnione nasze obawy.

 

     Panie Premierze!

     Od Pańskiej decyzji zależy dalszy rozwój działań parlamentarzystów. W Sejmie złożony został obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt, który uzyskał milionowe poparcie Polaków i akceptację licznych organów samorządów lokalnych, powinien być uszanowany zarówno przez parlamentarzystów, jak i przez organy władzy państwowej. Projekt ten kompleksowo    i kompromisowo rozwiązuje funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego oraz pozostaje w zgodzie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Taki projekt  uchwalony przez Sejm RP jest dowodem, że władze respektują wolę obywateli, a złożone publiczne deklaracje Premiera znalazły swoje potwierdzenie.

    

Wciąż oczekujemy, że Pańskie obietnice zostaną dotrzymane!!!

Wycofanie się ze złożonych deklaracji to czerwona kartka dla Platformy Obywatelskiej przy urnach wyborczych !!!

 

Niniejszy list przesyłamy do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Klubów Parlamentarnych,  posłów członków Podkomisji Nadzwyczajnej, posłów Opolszczyzny, Prezesa PZD, Prezesa Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD.

 

    

                   Przewodniczący                                  Przewodnicząca                                           Prezes

            Komisji Rozjemczej ROD                    Komisji Rewizyjnej ROD                              Zarządu  ROD

 

                   Zbigniew  Zajda                                  Józefa  Sikorska                                    Antoni  Falkowski

  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.